• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • شما هنوز هم در ” دیروزهای” اصحاب کهف زندگی میکنید!

  لینک به منبع

  شما هنوز هم در ” دیروزهای” اصحاب کهف زندگی میکنید!

  محمد قرایی سیمای معروفی ازباند رجوی است که مرتب دست بقلم میشود وبا پرحرفی تمام وبدون طرح حرف حساب، وعده های سرخرمن برای اسرای لیبرتی و قول خدمت مطلوب به معده ی شریف خود میدهد.

  او در نوشته های خود ، تلاش دارد که مثلا! به روابط علت ومعلول پدیده ها هم توجهی نشان دهد تا اظهار فضلی هم کرده باشد ودراین مورد خاص این سئوال اساسی مطرح است که اگر اعتقادی به این مقولات داشتید، چگونه است که خود را باین روز انداختید؟!

  باری! نوشته ی آقای محمد قرایی ” دیروز، امروز، فردا ” نام دارد که در جراید باند رجوی منتشر شده وازجمله چنین گفته شده است:

  ” خبرهای داخلی نظام گویای تاخیروترس دراعلام علنی گرانی بنزین است .یکی ازمسئولان وابسته به نظام اعتراف می کند اصلی ترین دلیل این گونه خبررسانی، ترس و واهمه از فوران آتش خشم مردم به ستوه آمده ایران است “.

  ومبینید که اوضاع وفق پیش بینی شما پیش نرفت وبا اعلام این قضیه ، آسمان ها بزمین نیآمد.

  من ضمن اینکه با قطع یا هدفمندی یارانه ها ( سوپسید ها) موافق یا مخالفم باشم، اظهار نظری دراین مورد که به روزها بحث احتیاج دارد، نمیکنم وفقط این را میدانم که این مسائل درهمان آغاز اجرایش مطرح بوده وقراربرتک نرخی کردن قیمت انرژی و… بوده که اینک اجرایی شده وبعضی ازمقامات گفته اند که قیمت واقعی بنزین درحدود ۱۵۰۰تومان است وبا نرخ ۱۰۰۰تومانی، هنوز هم دولت یارانه ای دراین مورد میپردازد!

  او با تکرار حرف مفت همیشگی نوشته است:

  ” مقاومت ایران ومردم ایران باتقدیم صد وبیست هزارشهید جهان را خبردارکرده اند. علایم ونشانه ها ازدیروزتا امروزحاکی ازتغییرات کیفی است. فردا وفرداهای تعیین کننده وامید بخش درراهند “.

  این آمار ۱۲۰هزار نفری هرگز درجایی مورد پذیرش واقع نشده ومدعیان آن که تنها گروه مافیایی شماباشد، هرگز سند ومدرکی دراین مورد ارائه نداده اید!

  البته این بدان معنی نیست که ازنظر من اعدام کمتر ازاین میزان بد نیست وبرعکس هروجدان هوشیار وهرتیزبین علاقمند به بشریت و منافع ملی کشورش ، همواره آرزو میکند که ای کاش کسی ترور یا اعدام نمیشد ومیداند که حداقل اعدام وترور هم نتایج ناگواری برای کشور داشته وخواهد داشت!

  به تغییرات کیفی ادعایی آقای قرایی که میرسیم چیزی دستگیرمان نمیشود وشبیه اغلب حرف های بی سروته ومبهمی است فرقه ی رجوی دراستعمال آن شهره ی آفاق است!

  حادثه ی کیفی زمانی اتفاق میافتد که یک کشور ، دوران تاریخی خاصی را که ازنظرتوسعه وبالندگی بمانند ترمز عمل میکند، به کنار نهاده و سیستم خاص ودوران تاریخی دیگری بپا میشود که با رشد همه جانبه ومخصوصا توسعه ی کشور همسو باشد.

  با این مقدمه، شما چرا روشن نکرده اید که آن مرحله ی تاریخی که باید با این تغییر کیفی رها شود و ووارد مرحله ی نوین گردد، چیست؟!

  شما درتعریف سیستم حکومتی ایران آنرا با واژه ی من درآوردی و غیر علمی ” آخوندی” توصیف کرده اید که هیچکس نمی پذیرد وبنابراین این چرند گویی یقه ی شما را ازسئوال مطرح شده رها نخواهد کرد !وما بازهم سئوال خواهیم کرد که ازنظر علمی وعملی، سیستم حکوکتی ایران چیست!!

  تمامی قضایا نشان میدهد که درتحلیل نهائی خواهید گفت که این سیستم سرمایه داری است ودراینصورت ضمن ایجاد سئوال های دیگر ، بازهم بشما خواهند گفت که اگر اینطور است، دشمنی تان با رژیم چیست درحالی که سر برآستان بالاترین سیستم های سرمایه داری نهاده ودریوزگی میکنید؟؟

  پس باج خواهی خود را به حساب حمایت از منافع ” خلق قهرمان ” نگذارید واینهمه عوامفریب نباشید!

  آقای قرائی مینویسد:

  ” بیست وسوم خرداد ۹۴ درتاریخ ایران وایرانی میتواند یکی ازاین روزهای تاثیرگذارباشد. مردم ایران ومقاومت سترگش مصممند این روزرا بنام صدای بی صدایان درتاریخ ایران زمین به ثبت برسانند. … کارگرانی که طاقت نگاههای گرسنه فرزندان خویش را نداشتند .میخواهند فریاد رس زنانی بشوند که توسط عمال رژیم زن ستیزمورد تجاوز واسید پاشی قرارگرفتند. میخواهند پژواک صدای بی صدای لشکرکودکانی باشند که درکوچه ها وخیابانها سلاخی میشوند. …مجاهد خلقی که درآخرین لحظه عمرپربارش خطاب به ارتجاع واستعمار گفت ما تاآخرایستاده ایم “.

  یعنی تغییرات کیفی اینقدر کم اهمیت اند که با گردهم آیی عده ای بیکار وازاهالی پناهنده شده ی کشورهای عقب مانده که برای این حضور پول وغذا دریافت میکنند وآنهم درویلپنت پاریس اتفاق خواهد افتاد؟!

  این بازی ها نه تنها موجب تغییر عادی هم نمیشوند ، بلکه با تغییرات کیفی ابدا ارتباطی ندارند و در حد ایجاد توفان درفنجان است که سالی چندین بار ازاین کارها کرده ونتیجه ای درحد آن گرفته و یا نگرفته اید( ایجاد توفان درفنجان با تحمل آنهمه هزینه ی گزاف).

  شما که سیستم آمریکا ودردرجه ی اول نومحافظه کاران آنرا بعنوان ناجی خود یافته اید، ابدا نمیتوانید احساس مثبتی نسبت به کارگران که طعمه ی اصلی این گرگها هستند، داشته باشید وبنابراین با آوردن نامشان ، آنها را بدنام نکرده و صف ” خلق” و ” ضد خلق” را قاطی نکنید که اگر اصرار براین سیاست خائنانه ی خود داشته باشید با فرزندان این خلق طرف حساب خواهید بود!

  به رفتارتان درمورد زنها هم که داعش وار آنها را وارد حرمسرای کوتوله مردی بنام رجوی کرده بودید، آگاهی داریم ولازم نیست که ازطرف آنها حرف بزنید!

  دوباره میخوانیم:

  ” میخواهیم صدای ندا حسنی ها بشویم که برای رهایی مردم ومقاومتش تن وجان خودش را شعله ورساخت “.

  برعکس! عمل این جوان کاملا شستشوی مغزی شده دردفاع از مناسبات برده دارانه ی رجوی بوده ومایه ی ننگ است که نمیتوان آنرا به حساب خدمت به مردم گذاشت. کسی که اینقدر دچار بیچارگی شده وخواست خودش را قربانی بولهوسی های رجوی ومریم کند، تنها ارزشی در سطح یک قربانی ندارد وحدربهترین حالت یا خلق قهرمان بیحساب است! چرا که اعمال مرتبط با ارضای خودشیفتگی های مسعود و جاه طلبی های مریم، ابدا ربطی بمردم ندارد!

  آقا محمد درادامه نوشته اش آورده است:

  ” میخواهیم فریاد بزنیم ایران وایرانی خواهان سرنگونی تام وتمام ولایت آخوندی درایرانند. میخواهیم به مماشاتگران غارتگر برسانیم که دست نوازش ازسرآخوندها بردارند. میخواهیم بگوییم ایران وایرانی صاحب دارد “.

  اگر ایران وایرانی صاحب دارد و این صاحب خود ایرانی است، چگونه شما ازبیگانگان میخواهید که روش های دیپلماتیک خود برای سرنگونی حکومت ایران را رها کرده و مستقیما بشکل نظامی دخالت کرده وشریکی مثل شما درحکومت آینده ی ایران داشته باشند ؟!

  چون آنها لم کارخود را بهتر دانسته و درمواردی به درخواست های ابلهانه و وطن فروشانه ی شما عمل نمیکنند، اصحاب مماشات نامیده میشوند!

  اساسا سئوال دراینجاست که چرا بیگانگان باید حق دخالت درکشور ما داشته باشند که حرف ” قاطعیت” و ” مماشات ” هم دراین مورد مطرح گردد؟!

  درخاتمه میخوانیم:

  ” امروز ادامه دیروزاست وفردا ادامه امروز. فردا را دریابیم وشکارش کنیم. وعده همه آنهایی که درد مشترک وطن وآزادی میهین درزنجیردارند ۲۳ خرداد نود وچهاردر میتینگ عظیم ویلپنت پاریس “.

  اگر سران شما این تئوری را باورداشتند، یک تشکیلات زیرزمینی آنچنانی برپا نمیکردند که وجود رهبر غیر پاسخگو از الزامات آن باشد که در موقع لازم قادر باشد بساط استبداد و کارهای غیر اخلاقی رادرآن تشکیلات برپا دارد !

  راستی ، شما برای دوری از این رذالت تشکیلاتی، چرا باین مسئله که گذشته چراغ راه آینده است و آینده باندازه ی زیادی درحال ساخته میشود ، توجهی نکردید؟!

  آیا این نشان نمیدهد که شما ازاین تئوری های حاصل مبارزات خونین بشری، تنها درحد شعار دهی استفاده میکنید؟!

  صابر

  لینک به منبع

  مطالب مرتبط :

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2021 ايران قلم. محفوظ است.