• محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • ایران قلم: از پیام شادباش !! مسعود رجوی خبری نیست. چرا؟    :    با گذشت چند روز از خروج کامل اعضای مجاهدین خلق از عراق از پیام شادباش و پیروزی ، سنت همیشگی مسعود رجوی ، خبری نیست. این فاکت ها ...
 • جشن های آنچنانی مجاهدین رجوی با سنگ مفت وگنجشگ مفت!

  جشن های آنچنانی مجاهدین رجوی با سنگ مفت وگنجشگ مفت! (+ نتوانستید ثابت کنید)

  انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هشتم سپتامبر ۲۰۱۵:…  آقای رجوی! چرا تصاویر زنده ی لیبرتی نشینان را که در کانکس ها وزیر گرمای ۵۵درجه ی عراق ، مجبورند که روزی بارها بمیرند وزنده بمانند، از سیمای آزادی؟! ات نشان نمیدهی ودرمقابل تعدادی از مردم اروپا واعضای مفتخور اروپایی خود را که ازبودجه ی تشکیلات و هم از محل مالیات مردم اروپا زندگی کرده وچهره ی شبیه چهره های اهالی لیبرتی عراق …

  جشن های آنچنانی مجاهدین رجوی با سنگ مفت وگنجشگ مفت!

  لینک به منبع

  ما بدون اینکه قبول داشته باشیم که تشکیلات محفلی- مطالعاتی ایجاد شده توسط حنیف نژاد ویارانش که دردهه ی ۱۳۵۰ وبا قصد اقدام برای عملیات مسلحانه به سازمان مجاهدین خلق موسوم شد ، همان تشکیلات مخوف ومافیایی ای باشد که تقریبا ازاواخر سال ۱۳۵۹توسط شخص مسعود رجوی سازماندهی شده وآثار منفی زیادی برانقلاب بزرگ ۱۳۵۷ایران برجای گذاشت!

  درستتر این است که ما تاریخچه ی تشکیلات عملا موجود را که الفتی با آرمان های بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق با مشخصات ضد استعماری ندارد، از سال ۱۳۶۰درنظر گرفته واین تشکل فرقوی وضد ملی را ۳۳ ساله اش بدانیم!

  اما مسعود رجوی ازاین ۱۷ سال باقیمانده که ابدا ربطی به ۳۳ سال اخیر ندارد، دست بردار نیست و میکوشد با تحریف تاریخ ودستکاری در ارقام واعداد، تشکیلات خود را ۵۰ ساله کرده ودرست درآستانه ی شکست سیاست های هسته ای- تشکیلاتی اش ، اقدام به برگزاری جشن سرور پرسروصدایی کرده تاهم برطول افتخارات؟! خود بیافزاید وهم دلباختگان خود را از تفکر به نتایج مهلک سیاست های ده سال اخیر خود- چه دررابطه با تقلاهایش درجهت حمله ی نظامی قدرت های بزرگ به ایران وچه ازدست دادن ” یک اشرف” بجای ساختن “هزار اشرف “- دورتر بدارد تا بتواند برای مدت کمی هم که شده ، این افراد تحت اسارتش را همچنان درسیطره ی خود داشته باشد!

  رجوی که تقریبا درتمامی پایتخت های اروپا ، بساط جشن وسرور پنجاه سالگی تاسیس سازمان مجاهدین خلق- با شرحی که رفت- را برپا داشته وبا صرف مخارج سنگین افرادی رادرآنجا ها گرد آورده تا ضمن مجیز گویی ازاو وبیعت گرفتن دوباره اش ازاسرای خود ، ابراز قدرت کند ، باید باین سئوال جواب دهد که اکثریت اعضای سازمان که درلیبرتی عراق و اردوگاه تیرانای آلبانی مستقرند، همانطور زندگی میکنند که همسرش درپاریس زندگی میکند؟!

  با مشاهده ی زندگی پرجاه وجلال مریم درفرانسه که درمعرض دید وقضاوت قراردارد و طبیعتا تمامی امکانات رفاهی اورا بنمایش نمیگذارند، میتوان به ابعاد زندگی مرفه رجوی پی برد که درمقابل دوربین ها وانظار عمومی قرارندارد !!

  آیا این اعضای ساکن در عراق وآلبانی هم چنین زندگی میکنند؟!

  جواب سئوال ازطرف یک نظر بیطرف منفی است ! چرا که پسران ودختران ۱۸-۳۰ ساله ی مردم را اغلب با وعده های طلایی فریفته و آنها را درگرمای سوزان عراق تبدیل به پیر مردان وپیر زنان ۴۰ تا ۶۰ ساله ای کرده با چهره ای آفتاب سوخته ودستان پرچروک ناشی از بیگاری های پایان ناپذیر وانواع بیماری های صعب العلاج جسمی وروحی وتعداد قابل توجهی که به کشتن داده شده ویا بنحو مرموزی کشته شده اند !

  آقای رجوی!

  چرا تصاویر زنده ی لیبرتی نشینان را که در کانکس ها وزیر گرمای ۵۵درجه ی عراق ، مجبورند که روزی بارها بمیرند وزنده بمانند، از سیمای آزادی؟! ات نشان نمیدهی ودرمقابل تعدادی از مردم اروپا واعضای مفتخور اروپایی خود را که ازبودجه ی تشکیلات و هم از محل مالیات مردم اروپا زندگی کرده وچهره ی شبیه چهره های اهالی لیبرتی عراق را ندارند، بارها درمعرض دید قرار میدهی؟!

  چگونه است که اعضای گدا کرده ات را که صندوق گدائی دردست گرفته وبحساب مثلا کودکان یتیم ایران از مردم اروپا اخاذی کرده وبه جیب تو می ریزند صحبتی نمیکنی و تصاویر آنها را بنمایش نمیگذاری؟!

  ما فعلا با کمک های غیبی ؟! مرتجعین منطقه و… کاری نداریم و آنرا نادیده گرفته وازشما می پرسیم که آیا رواست که این قبیل پول های جمع شده ، برای جشن و چراغانی تو خرج شود وغرور وزحمت کسانی که ساعت ها درچهار راه های شهرهای اروپایی می ایستند، باین سادگی هدر رود؟!

  تو با این پول ها که مدام خرج میکنی، میتوانستی اعضای نگون بخت فرقه ات را از باتلاق مرگ عراق نجات دهی وبا این کار ادعاهای مخالفین پرشمارت – ازجمله ودر راس آنها خانواده ی این اسرا را- که معتقدند تو بخاطر پوساندن اینها وسپردنشان بدست مرگ تدریجی ازانتقال آنها خودداری میکنی، باطل میکردی که نمیکنی و روشن میشود که مخالفانت درست میگویند!

  تو که میدانی اوضاع مدام تغییر یابنده ی عراق ، زنگ خطر مداومی برعلیه این اسرا ست چرا درانتقال آنها تعلل وحتی کارشکنی میکنی؟!

  آیا منظورت این است که اینها هم مانند افراد باقیمانده دراشرف به نحو مشکوکی کشته شوند و تو از بابت اسرار زیادی که آنها دارند وهرآن میتوانند بنوعی درزش کنند، درامان باشی؟!

  درهر صورت، برگزاری این جشن ها با آن هزینه ی گزاف و وبا هدف جعل حقایق ، بجای آنکه عصای دستت باشد، به وبال گردنت تبدیل میگردند وبهتر بود که با این عمل، بر قطرپرونده ی سیاه ات اضافه نمیکردی!

  نوید

  این مسئله را نتوانستید به ثبوت برسانید!

  لینک به منبع

  ” تأثیرات راهبردی چگونه ایجاد می‌شوند ” ؟ نام یک مقاله ی مثلا تئوریک است که ظاهرابعنوان یک مقاله ی مرجع دروبسایت های رجوی منتشر شده که من نیز خواستم با نقل پاراگراف هایی ازآن ، ثابت کنم که نویسنده نتوانسته توضیح دهد که واقعا هم تاثیرات راهبردی ( استراتژیک) چگونه ایجاد میشود!

  دراین مقاله آمده است:

  ” دو سال پیش، در آستانه تصمیم برای رفتن پای میز مذاکره زهرخوری … خلیفه سفاک ارتجاع … تصمیم به قتل‌عام اشرف گرفت. کشتار ۱۰۰ نفر غیرمسلح، که بر اساس یک توافق بین‌المللی و امضاشده توسط دولت عراق و سازمان ملل متحد حفاظت آن‌ها تضمین‌شده و دولت امریکا برای نظارت در این مورد، مسئولیت پذیرفته بود. …” .

  این مسئله که رجوی به چه دلیل این ۱۰۰نفر را دربیابان های کشوری مانند عراق که به یمن برهم خوردن ساختار اجتماعی اش توسط آمریکا هرساعت وفصلی ازآسمانش بمب میبارد واز زمین اش گیاه حادثه میروید ، رها کرد ، هنوز هم جزو اسرار مگوی فرقه ی رجوی است !

  همچنین هنوز عاملین مستقیم وغیر مستقیم این جنایت شبانه که اتفاقا افراد رجوی بیشتر ازهمه درموردش ” دوربین بدستی” نشان داده وحضور پیشاپیش خود را درصحنه بنمایش گذاشتند ، ازطرف مراجع بیطرف وذیصلاح روشن نشده و ما کماکان مجبوریم ادعاهای دوطرف را شنیده وقادر به ارزیابی درست موضوع وکشف حقیقت نبوده ودر حالت فرضیه پردازی ها باقی بمانیم!

  اما چیزی که واضح ومسلم است، این است که شخص رجوی اقلا در اینگونه “بندی ” کردن این افراد در بیابان های عراق مقصر بوده است!

  چرا که او میداند درزمانی که در روز روشن، به پاسگاه های عراق حمله ی نظامی میشود، انجام این حمله درشبانگاه به اشرف کار سختی نیست واین باصطلاح حافظین اموال اشرف ، درموقعیت حفظ این اموال قرار ندارند وبجای آن میشد که این اموال را به نیروهای سازمان ملل متحد و … تحویل داده واین ۱۰۰نفر را که معلوم بود وشد که قدرت حفظ اموال موجود دراشرف را ندارند ، به لیبرتی منتقل کرد!

  شما که تلویحا اشاره دارید که دولت آمریکا به تعهداتش عمل نکرد وحتما قبلا هم میدانستید که با شروع مذاکرات درایران غم جان این ۱۰۰ نفر را نخواهد داشت ، چرا عالما وعامدا کاری کردید که ۵۲ نفر ازاین افراد به کام مرگ روند و…؟!

  بنابراین من در بهترین حالت خوشبینانه هم که درمورد ادعاهای بعدی باند رجوی باشم، بازهم بالحاظ شرایط منطقی فوق بر درستی حرف های رجوی ها ، شبهه دار باقی خواهم ماند!

  درادامه ی این مقاله آمده است:

  ” دو سال پس‌ازآن حماسه پایدار و آن رسم وفا و ایستادگی تا به آخر بر سر آرمان آزادی، با وضوح تمام می‌توان علل شکست استراتژیکی خلیفه ارتجاع در بلعیدن عراق، که دروازه کشورگشایی‌های او بود را حس کرد. اراده یک نسل مقاوم و ایمان شکست‌ناپذیری که با دست‌خالی هم صحنه مصاف با خلیفه ارتجاع و جیره‌خواران پست او را ترک نکرد، تعیین‌کننده‌ترین عنصری بود که معادلات پیچیده و سرسخت تعادل قوا را در هم پیچید و از آن خلق جدیدی بیرون آورد “.

  یعنی میخواهید بگویید که این ۵۲ نفر براثر پایداری وایستادگی ومقاومت دربرابر مهاجمین مشکوک کشته شدند؟!

  اگر اینطور است ، چرا نصف افرادی که باقی مانده بودند، معرفی نشده و نگذاشتید ازآنها تحقیق شود. آیا ممکن نبود که اینها عینی ترین شاهد ماجرا باشند؟!

  چرا نام ونشانی باقیماندگان این کشتار بشدت مشکوک اعلام نشد وچگونه است که آنها درقرنطینه نگه داشته شدند تا ساکنین لیبرتی تماسی با آنها نداشته باشند؟!

  به بلعیدن عراق که میرسیم ، این ادعای شما را بی اساس دانسته وخاطرنشان میسازیم که آمریکا با آن جبروت و قدرت نتوانست این کشور راببلعد وبه تبع آن دیگر کشورها هم نخواهند توانست آنجا را دراشغال خود داشته باشند و درمقابل تنها این شما هستید که تصور میکنید با کمک عشایر انقلابی تان( بازماندگان بعثی های عراق) که درخواست مکرر مسلح تر شدن آنها را هم دارید، قادر به تصرف این کشور و دست درازی به ایران خواهید بود!

  این قیاس بنفس کردن نیست که فرموده اید؟!

  واینهم درمورد استراتژی مورد ادعا:

  ” مجاهدین با انتخاب شورای مرکزی جدید، به آن‌چنان دستاوردهای ایدئولوژیکی نوینی دست پیدا کردند که سکوی پرش و منشأ خیزهای بلند آنان در تحولات آینده خواهد بود. بنابراین همچنان که در تاریخ ۵۰ ساله مجاهدین همواره تجربه‌شده است، بار دیگر ثابت شد دستاوردهای بزرگ مخلوق استقبال پرداخت‌های بزرگ‌اند … “.

  تغییر نام شورای رهبری به شورای مرکزی و دورنگه داشتن مجدد رقبای بالقوه ی مسعود رجوی تشنه به قدرت ازاین شورای منتصب ، دور نگه داشتن مردان به بهانه ی خنده دار آزادی زن مجاهد که نسبت به مردان دراقلیت اند، چرا باید بنام تاثیرات راهبردی به خورد مردم داده شود؟! این نوع راهبردی ها، درحد نیرنگی هم بیش نیست و شما پیروان خود را آنقدر دستکم گرفته اید که فکر میکنید با این مسخره بازی های تکراری ، به اسارت ساکنین لیبرتی تداوم خواهید بخشید!

  تمام اهداف این نوع سخن پراکنی ها، درخدمت تداوم اسارت این نگون بخت ها میباشد که امید میرود با حضور مداوم اعضای خانواده هایشان در کنار دیوار لیبرتی ، تدریجا مشمول تحول فکری و واقع نگری باشند!

  صابر

  مطالب مرتبط :

  انتقاد سیاستمداران ارشد اروپا از سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

  متن این نامه روز دوشنبه ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل) از سوی برخی از روزنامه‌های اروپایی از جمله از سوی روزنامه "گاردین" منتشر شده است. سیاستمداران ارشد پیشین کشورهای اروپایی در این نامه نسبت به پیامدها و عواقب منفی سیاست ترامپ در امور خاورمیانه هشدار داده‌اند. شخصیت‌هایی همچون زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه پیشین آلمان، دیوید میلیبند و جک استراو، وزیران امور خارجه پیشین بریتانیا، خاویر سولانا، هماهنگ کننده ... مطلب کامل

  انتقاد سیاستمداران ارشد اروپا از سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

  سو استفاده فرقه رجوی از فاجعه سیل برای پولشوئی محمد کرمی، وبلاگ عیاران، هفدهم آوریل ۲۰۱۹:… با توجه به شناخت عمیقی که از فرقه رجوی دارم و تجربه عمل کردهای ، در چنین شرایطی که پیش می آید .سریع دست به تشکیل انجمن پوشالی تحت عنوان کمک  به هموطنان داخل کشور می زنند که پوشش اصلی کار خود را درست کنند . سپس پول های ... مطلب کامل

  انتقاد سیاستمداران ارشد اروپا از سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

   رجوي ميگفت که ما با تکیه بر حسین علیه سلام در عراق مانده ایم و باید دندان امریکایی ها را کشید . ولی الان میبینیم که بی شرمانه و با وقاحت مریم رجوی با انها ملاقات های انچنانی دارد و پول های کلان برای دیدار با امریکایی ها خرج میکنند به راستی چرا؟ تا جایی که یادم میاید شما در بستن سفارت امریکا در ایران نقش اساسی ایفا کرده ... مطلب کامل

  انتقاد سیاستمداران ارشد اروپا از سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

  فساد در مدیریت دولتی آنچنان شد که دیگر شتر با بارش گم میشد.  نمونه آن دکل های گم شده که مصببان آن از جمله محمود خاوری و مرجان شیخ الاسلامی و …  اینک در قمارخانه های کانادا با پول مردم ایران شش و بش بازی میکنند. خائنین داخلی آنان که در چهل سال گذشته جان و مال ثروت مردم ایران را با اختلاس و دزدی چپاول کردند، ... مطلب کامل

  روایتی از فروپاشی شوروی

  مردم آغازگر انقلاب روسیه بودند و به امید آنکه آزادی، دموکراسی، زمین و غذا به دست آورند از تزار عبور کرده بودند؛ اما ماحصل آنها حکومتی مستبدتر و قدرتمندتر از گذشته بود. حکومتی که این بار در پناه ایدئولوژی پنهان شده بود و همان طور که پیشتر اشاره شد حتی ایدئولوژی را نیز به خدمت مسیر قدرت خود درآورده بود تا هرکجا نیاز ... مطلب کامل

  روایتی از فروپاشی شوروی

  به مریم قجر می گویم اگر جرأت داری و وطن فروش نیستی و در ادعاهایت مبنی بر میهن پرستی و دلسوزی برای ایران و ایرانیان مصیبت زده صداقت داری در مصاحبه هایت با عربها و مطبوعات عربی بگو خلیج فارس!. اگر از یک بچه ایرانی و حتی از یک فرد خارجی هم نام خلیج فارس را سؤال کنی پاسخ می دهد که خلیج فارس است و آن را با ... مطلب کامل

  روایتی از فروپاشی شوروی

  يعنى در جنگ بين ايران و عراق ، ايرانى در مقابل ايرانى قرار ميگرفت ، و صدام چه لذتى ميبرده، حال بايد پرسيد مزدور كيست؟ البته اين موضوع بى شباهت به جمله اى از كتاب مزرعه حيوانات،نوشته جرج اورل نيست،كه ميگويد ،هیچ حیوانی بدون علت حیوان کشی نمی کند ، دو کلمه در ذهن حیوانات رفته بود، يك: خلاف فرمان کاری صورت نگرفته است،دو: کشتن خائنینی که با ... مطلب کامل

  روایتی از فروپاشی شوروی

  آیا رجوی ها ازنقش خائنانه ی صندوق بین المللی پول که شاخه ای ازوزارت خزانه داری آمریکاست ، اطلاعی ندارد ؟! اگر ندارد،  بیشعور است وبیخود میکند که در امور اقتصادی- که  اینک کاملا سیاسی شده – دخالت میکند! اما اگر میداند وآنرا دروغ مینامد، یک تبهکار است ! اگر این نهادهای مورد علاقه ی باند رجوی ، باتمام ترفندها ما را به یک کشور صادرکننده ی تک ... مطلب کامل

  صدف خادم، نخستین زن بوکسور ایرانی که در اولین مسابقه بین المللی پیروز و تاریخساز شد

  از بسکتبال شروع کرد، مخفیانه در پارک تمرین بوکس کرد، با مخالفت خانواده روبرو شد، مدتی در پارکینگ خانه‌ تمرین کرد، چند بار مربی‌اش را تغییر داد و آن قدر مشت زد و مشت زد تا هم اولین زن ایرانی حاضر در یک مسابقه رسمی بوکس شد و هم اولین زن بوکسور پیروز ایرانی. شنبه شب (۱۳ آوریل/ ۲۴ فروردین)، رویان در غرب فرانسه. برای آن شوان ... مطلب کامل

  علی شیرزاد: مریم عضدانلو و شورای رهبری مجاهدین خلق، ننه های روحانی در مانز آلبانی

  کار این ننه های روحانی چیست هیچ دل پاپ اعظم را بجا میاورند و هیچ حقی هم ندارند زیرا حق از ان پاپ اعظم وننه روحانی ست انها فقط یک حق دارند تیر و تبر و تپانچه برای داداها و گرفتن حق پاپ اعظم و اخوند بزرگه ارواحناه فدا وایت الله العظما جنت مکانه توسط ننه های روحانیست وشب وروز دربدبختی وروزگارنکبت وتاسف اوردرمانزدرحال گذران عمرخود هستند ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 ايران قلم. محفوظ است.
  marmaris escort - marmaris bayan escort - escort marmaris - marmaris escort bayan -