• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • نام بی مسمای مقاومت، برای باند رجوی تسلیم شده!

  نام بی مسمای مقاومت، برای باند رجوی تسلیم شده! 

  انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سیزدهم آوریل ۲۰۱۶:…  آقای محمد اقبال از این دشته از گماشتگان است که وقتی رجوی انگشت بریده ی کسی را ازاو بخواهد، او سر بریده را به او ارمغان میآورد ومثلا حاضر میشود به خواهر خودش که جرات جدایی ازمناسبات برده داری رجوی را کرده، تهمت های اخلاقی با کلمات بغایت لمپنی بزند! او بخاطر اینکه ازمرده ی متحرکی بنام باند رجوی تعرفات گنده ای ارائه داده باشد … 

  لینک به منبع

  نام بی مسمای مقاومت، برای باند رجوی تسلیم شده!

  هیئت بلند پایه اقتصادی ایران بدون حضور رئیس جمهور به اتریش رفت و مذاکرات گسترده ای را که دردستور کار بود، بانجام رسانید.

  عدم حضور رئیس جمهور منتخب ایران دراین سفر دلایل گفته وناگفته ی زیادی میتواند داشته باشد که ماها بعنوان ناظران بی اطلاع ازکنه ماجرا، نمیتوانیم بروشنی درباره ی آن اظهار نظرکنیم وبخصوص شخص دکتر روحانی، صلاح ندانسته ویا لازم ندیده که دراین مورد توضیحاتی دهد.

  اما مسئله مهم لغو این سفر ودلایل واقعی آن که درچهارچوب تحلیل های ما نمیتواند باشد و هرکس به ظن خود حرف هایی خواهد زد، نیست.

  مهمتر آنست که باند رجوی بیکار مانده، سوژه ای بدست آوردند تا گماشتگان چندی را وارد میدان کرده ومسئله را طوری وانمود وتبلیغ میکنند که گویا ایران وارد جنگ با اروپا واتریش شده ویا اقلا قطع رابطه کرده و افتخار این مسئله ای را که دراصل اتفاق نیافتاده است، به خودشان میچسبانند!

  آقای محمد اقبال از این دشته از گماشتگان است که وقتی رجوی انگشت بریده ی کسی را ازاو بخواهد، او سر بریده را به او ارمغان میآورد ومثلا حاضر میشود به خواهر خودش که جرات جدایی ازمناسبات برده داری رجوی را کرده، تهمت های اخلاقی با کلمات بغایت لمپنی بزند!

  او بخاطر اینکه ازمرده ی متحرکی بنام باند رجوی تعرفات گنده ای ارائه داده باشد ، مینویسد:

  ” بمیرم کاش امروزت نبینم روی فردا را!! … تا وقتی که شورای ملی مقاومت هست، مجاهدین هستند، آلترناتیو دموکراتیک هست، کوچکترین تحرک مقاومت یک ضربه کاری به رژیم است. به این دلیل واضح که رژیم جام زهر را سرکشیده است و برجام را امضا کرده است و …”.

  درمورد گزافه گویی این نویسنده ی چاله میدانی باید گفت که :

  اولا شورای مقاومت وسازمان مجاهدین یک جان پژمرده دریک جسم فرسوده بوده و جمعا درداخل یک هویت واقعی تر بنام فرقه ی منحط رجوی جای میگیرند واحتیاج به استعمال اینهمه تعدد نام ولقب ندارد!

  ثانیا مردم ایران درتمامی تحرکات سیاسی- اجتماعی خود نشان داده اند که سازمانی بنام مجاهدین خلق را برسمیت نمیشناسند که این امر به معنی نبود پایگاه اجتماعی این جریان ضد ملی است که لاجرم آلترناتیو هم شمرده نمیشود!

  ثالثا ازبررسی اعمال درون تشکیلاتی وروابط خارجی ننگ آلود این فرقه، ابدا نمیتوان حتی با میخ نمره۵ فولادی هم نام دموکراتیک را بر پیشانی این جریان کوبید!

  رابعا، تحرک عمده واساسی مجاهدین خلق رجوی، در حفظ افرادی درلیبرتی است که چشم وگوش بسته نگه داشته شده اند تا شاید دری به تخته بخورد وافراطیونی درصدد ضربه زدن به آنها پیدا شده و آمار شهدای رجوی را بالا برده واعتبارش درپیش عربستان، اسرائیل وهارترین جناح نئوکان ها را بالاتر ببرد !

  خامسا باند شما بهمراه اربابان خود زحمت های زیادی کشید که این جام زهر برسر کشیده نشود که معلوم میکند اثر مخرب این جام زهر ، بیشتر برروی شما بوده است وگرنه چه احتیاجی باینهمه زحمت وتحمل هزینه وخفت برای جلوگیری از سرکشیده شدن آن داشتید!!

  محمد اقبال درادامه ی هذیان گویی تب آلود خود – که این تب عمدتا ازآن رجوی است واو وظیفه دارد که ازشدت آن بکاهد- مینویسد:

  ” … امروز روز مقاومت است، روز اشرفیان و روز اشرف نشانان در سراسر جهان. دوران افول دیکتاتوری تروریستی مذهبی حاکم بر میهن در زنجیرمان فرارسیده است. تظاهرات عظیم پاریس آنچنان ضربه سنگین و کمرشکنی بر این رژیم وارد کرد، به هر دو جناح آن، که مجبور شد سفری را که روی آن حسابها کرده بود لغو کند. تحولی که در مقایسه با انجام چنین سفری، صدها و هزاران برابر مقاومت را بالا برد و رژیم را در تعادل پایین آورد …”.

  اینکه چه مقاومتی وجود دارد وکنشگران این کار کدام هستند، روشن نیست!

  شاید که این مقاومت فضائی بوده که با چشمان غیر مسلح ما دیده نمیشود و رجوی که مزورانه خود را با کل کائنات مرتبط میداند ، ازآن خبر دارد واین اسرار مگو را با محمد اقبال درمیان گذاشته است!
  اگر منظور ازتظاهرات عظیم پاریس ، تظاهرات مردمی بود که به تروریزم وافراط گری وبانیان آن- ازجمله باند رجوی و خود دولت فرانسه وشرکایش – اعتراض داشتند، این مسئله چرا باید بتواند برایران ویارژیم آن ضربه زند؟؟

  اگر واقعا هم اعتراض دولت ایران به تظاهرات ترتیب یافته توسط شما ولابی های صهیونیستی همکار وروسای شما دراتریش بود، این امر ابدا شما مقاومتی؟؟!! ها را بالا نمیبرد وحداکثر نظر دولت ایران را نسبت بشما به دولت ها روشن میکند که اینهم درمعادلات وبازی های سیاسی جهانی ، آخر وعاقبت خوشی را برای شما رقم نمیزند!!

  وحید

  مطالب مرتبط :

  ادعای غیر قابل اثبات ازطرف فرقه ی رجوی!

  در این پیام اما بر سیاق قبل، مسعود رجوی خیالی مثال همیشه از تناقض گویی آغاز می کند و از شهر شیراز مرکز جنگ و گریز و انقلاب نوین، یاد می کند و حافظ شیرازی را نیز خشونت طلب می داند و آنچنان روده درازی می کند که به کوروش کبیر نیز می رسد و نان ملی گرایی را در کاسه خود قرار می دهد و خود ... مطلب کامل

  رحمان محمدیان: کودتای خزنده رجوی علیه رقیبان در ۲۶ مهر ۱۳۶۸ ـ انتخاب یا انتصاب؟

  اما رجوی که شهامت اعتراف به اشتباه را نداشت و از طرفی می ترسید که سر این قضیه که باز شود دیگر نمی تواند مثل شاهان عمل و این سازمان و اعضا رااین چنین در چنگ داشته باشد دست به یک شامورتی بازی که در اجرای آن استاد بود زد. باید مریم را در راس امور داشته باشد تا بوسیله او اهداف شومش را به کرسی بنشاند ولی ... مطلب کامل

  رحمان محمدیان: کودتای خزنده رجوی علیه رقیبان در ۲۶ مهر ۱۳۶۸ ـ انتخاب یا انتصاب؟

    این بار خودتان خواستید وجای گله ندارد: هزاران جدا شده، اعضای خانواده ها ، گزارش های نهادهای حقوق بشری و ... درستی این اتهامات را قبول دارند واصلا احتیاج به غور وبررسی بیشتر نیست؟!  آیا طلاق ها که غیر ازمسعود ومریم شامل همه شد، اختیاری بود واگر بود وخوب بود، چرا شامل این دو خونریز وشیاد نشد؟  آیا هرکس ازاعضای شما خواست که مثلا درحد یک زندانی جانی با خانواده اش ملاقات کند، چنین امکانی باو داده میشود؟  چرابه نهادهای قانونی بین المللی ویا حتی حقوق دانان ایرانی جزو اپوزیسیون و ... مطلب کامل

  رحمان محمدیان: کودتای خزنده رجوی علیه رقیبان در ۲۶ مهر ۱۳۶۸ ـ انتخاب یا انتصاب؟

  منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و چهارم نوامبر 2019:… بعضی هایشان شفاف میگویند هدفشان ویران کردن زیرساخت های ایران و تکه پاره کردن آن است و بعضی هایشان نیز که کمی خجالتی هستند آنرا به زبان دیگری بیان میکنند. اگر بخواهیم راجع به تک به تک اینها جویا شویم سر از سرویس های عبری عربی وامریکائی در خواهیم آورد که امروزه آبشخور همه این وحوش است. تخم ... مطلب کامل

  میرزایی: مگر “غسل در صحنه” و توبه در درگاه رجوی در نشست های معزشویی دروغ است؟

  دست یکی از بستگانم را با میل گرد شکستید و آن نفر هم عینک طرف مقابل را از چشمش برداشته وبه عنوان سند هنوز در اختیار دارد و در هر دادگاه میتواند این را اثبات کند. زنی که توان مقابله ازخود را ندارد شما با چماقدارانتان این کار غیر انسانی را انجام دادید . مطالب گفتنی زیادی دارم که شاید به صدها کتاب برسد و خواستم فقط ... مطلب کامل

  میرزایی: مگر “غسل در صحنه” و توبه در درگاه رجوی در نشست های معزشویی دروغ است؟

  در زمانی که درنوک پیکان گزافه گویی قرار داری و تمجید وتحسین را درحد زشت ترین شکل آن بکار برده ای، نفی این کار چیزهایی را ثابت میکند: 1-  مثلا تو مریم را درسطح اولیاء ا... دانسته وفکر میکنی هر تعریف وتمجیدی ازآنها ثواب دارد وقباحتی درکار نیست! 2- درحالی که با آن سن وسال ات ، معنی گزافه گویی وستایش را باید خوب بفهمی ، میخواهی ثابت ... مطلب کامل

  میرزایی: مگر “غسل در صحنه” و توبه در درگاه رجوی در نشست های معزشویی دروغ است؟

   بعد از آن تاریخ صدام حساب خاصی روی رجوی باز کرد و حتی بیشتر از نیروهای خودش به رجوی اعتماد داشت چون چند طرح کودتا را از ارتش کشف و خنثی کرده بود و این اعتماد بیش از حد بود که به رجوی دست باز برای دستگیری و شکنجه صد ها تن از اعضای ناراضی به بهانه چک امنیتی یا رفع ابهام پیدا کرد. تبدیل اشرف به ... مطلب کامل

  بیانیه ایرانیان مقیم تیرانا، روشنگری نسبت به روش های سخیف فرقه رجوی

   بدينوسيله من و تمام دوستان ساكن در تیرانا در پايان اين افشا نامه اعلام مي كنيم كه : دست فرقه کاملا برای ما رو شده و هر اتفاقی و هر حرکت و فعالیتی از طرف نفرات مستمری بگیر فرقه هم كه علیه ما انجام شود ما هیچگونه واکنش متقابلي و مقابل به مثل نخواهیم داشت چون کاملاً می دانیم که آنها در زیر فشار و اجبار و سوء استفاده ... مطلب کامل

  ” اپوزیسیون ” تکلیف خود را با ” هروئین خشونت” روشن سازد

  نیروهایی که توسط مجاهدین خلق سازماندهی شده اند، قطعاً در حرکت مردمی اخیر حضور داشته اند. اما آنان به خوبی می دانند که اگر شعارهایی به سود سازمان سر دهند یا نمادهایی از سازمان را بر افرازند، اول توسط مردم با آن ها برخورد صورت خواهد گرفت. مجاهدین خلق آن قدر نزد همه بدنام اند که نمی توانند ابراز وجودی بکنند. اما سازمانی که با ... مطلب کامل

  رحمان محمدیان:بازهم کوه موش زایید ! جیغ بنفش فرقه رجوی از گزارش بی بی سی

  توجه داشته باشید که جملات کوتاه و بافاصله است و هیچکدام وصل به بعدی نیست ولی رجوی که خود را در زمینه کتابت و بلاغت هم سرآمد روزگار می داند حالا اینجا به نفعش نیست و مغلطه می کند و در حالیکه خودش در آفساید است توپ جمع کن بدبخت را وارد ماجرا کرده که حتی می ترسد واژه "سکس " را از جمله " مجاهدین خلق ، ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 ايران قلم. محفوظ است.
  marmaris escort - marmaris bayan escort - escort marmaris - marmaris escort bayan -