• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • نام بی مسمای مقاومت، برای باند رجوی تسلیم شده!

  نام بی مسمای مقاومت، برای باند رجوی تسلیم شده! 

  انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سیزدهم آوریل ۲۰۱۶:…  آقای محمد اقبال از این دشته از گماشتگان است که وقتی رجوی انگشت بریده ی کسی را ازاو بخواهد، او سر بریده را به او ارمغان میآورد ومثلا حاضر میشود به خواهر خودش که جرات جدایی ازمناسبات برده داری رجوی را کرده، تهمت های اخلاقی با کلمات بغایت لمپنی بزند! او بخاطر اینکه ازمرده ی متحرکی بنام باند رجوی تعرفات گنده ای ارائه داده باشد … 

  لینک به منبع

  نام بی مسمای مقاومت، برای باند رجوی تسلیم شده!

  هیئت بلند پایه اقتصادی ایران بدون حضور رئیس جمهور به اتریش رفت و مذاکرات گسترده ای را که دردستور کار بود، بانجام رسانید.

  عدم حضور رئیس جمهور منتخب ایران دراین سفر دلایل گفته وناگفته ی زیادی میتواند داشته باشد که ماها بعنوان ناظران بی اطلاع ازکنه ماجرا، نمیتوانیم بروشنی درباره ی آن اظهار نظرکنیم وبخصوص شخص دکتر روحانی، صلاح ندانسته ویا لازم ندیده که دراین مورد توضیحاتی دهد.

  اما مسئله مهم لغو این سفر ودلایل واقعی آن که درچهارچوب تحلیل های ما نمیتواند باشد و هرکس به ظن خود حرف هایی خواهد زد، نیست.

  مهمتر آنست که باند رجوی بیکار مانده، سوژه ای بدست آوردند تا گماشتگان چندی را وارد میدان کرده ومسئله را طوری وانمود وتبلیغ میکنند که گویا ایران وارد جنگ با اروپا واتریش شده ویا اقلا قطع رابطه کرده و افتخار این مسئله ای را که دراصل اتفاق نیافتاده است، به خودشان میچسبانند!

  آقای محمد اقبال از این دشته از گماشتگان است که وقتی رجوی انگشت بریده ی کسی را ازاو بخواهد، او سر بریده را به او ارمغان میآورد ومثلا حاضر میشود به خواهر خودش که جرات جدایی ازمناسبات برده داری رجوی را کرده، تهمت های اخلاقی با کلمات بغایت لمپنی بزند!

  او بخاطر اینکه ازمرده ی متحرکی بنام باند رجوی تعرفات گنده ای ارائه داده باشد ، مینویسد:

  ” بمیرم کاش امروزت نبینم روی فردا را!! … تا وقتی که شورای ملی مقاومت هست، مجاهدین هستند، آلترناتیو دموکراتیک هست، کوچکترین تحرک مقاومت یک ضربه کاری به رژیم است. به این دلیل واضح که رژیم جام زهر را سرکشیده است و برجام را امضا کرده است و …”.

  درمورد گزافه گویی این نویسنده ی چاله میدانی باید گفت که :

  اولا شورای مقاومت وسازمان مجاهدین یک جان پژمرده دریک جسم فرسوده بوده و جمعا درداخل یک هویت واقعی تر بنام فرقه ی منحط رجوی جای میگیرند واحتیاج به استعمال اینهمه تعدد نام ولقب ندارد!

  ثانیا مردم ایران درتمامی تحرکات سیاسی- اجتماعی خود نشان داده اند که سازمانی بنام مجاهدین خلق را برسمیت نمیشناسند که این امر به معنی نبود پایگاه اجتماعی این جریان ضد ملی است که لاجرم آلترناتیو هم شمرده نمیشود!

  ثالثا ازبررسی اعمال درون تشکیلاتی وروابط خارجی ننگ آلود این فرقه، ابدا نمیتوان حتی با میخ نمره۵ فولادی هم نام دموکراتیک را بر پیشانی این جریان کوبید!

  رابعا، تحرک عمده واساسی مجاهدین خلق رجوی، در حفظ افرادی درلیبرتی است که چشم وگوش بسته نگه داشته شده اند تا شاید دری به تخته بخورد وافراطیونی درصدد ضربه زدن به آنها پیدا شده و آمار شهدای رجوی را بالا برده واعتبارش درپیش عربستان، اسرائیل وهارترین جناح نئوکان ها را بالاتر ببرد !

  خامسا باند شما بهمراه اربابان خود زحمت های زیادی کشید که این جام زهر برسر کشیده نشود که معلوم میکند اثر مخرب این جام زهر ، بیشتر برروی شما بوده است وگرنه چه احتیاجی باینهمه زحمت وتحمل هزینه وخفت برای جلوگیری از سرکشیده شدن آن داشتید!!

  محمد اقبال درادامه ی هذیان گویی تب آلود خود – که این تب عمدتا ازآن رجوی است واو وظیفه دارد که ازشدت آن بکاهد- مینویسد:

  ” … امروز روز مقاومت است، روز اشرفیان و روز اشرف نشانان در سراسر جهان. دوران افول دیکتاتوری تروریستی مذهبی حاکم بر میهن در زنجیرمان فرارسیده است. تظاهرات عظیم پاریس آنچنان ضربه سنگین و کمرشکنی بر این رژیم وارد کرد، به هر دو جناح آن، که مجبور شد سفری را که روی آن حسابها کرده بود لغو کند. تحولی که در مقایسه با انجام چنین سفری، صدها و هزاران برابر مقاومت را بالا برد و رژیم را در تعادل پایین آورد …”.

  اینکه چه مقاومتی وجود دارد وکنشگران این کار کدام هستند، روشن نیست!

  شاید که این مقاومت فضائی بوده که با چشمان غیر مسلح ما دیده نمیشود و رجوی که مزورانه خود را با کل کائنات مرتبط میداند ، ازآن خبر دارد واین اسرار مگو را با محمد اقبال درمیان گذاشته است!
  اگر منظور ازتظاهرات عظیم پاریس ، تظاهرات مردمی بود که به تروریزم وافراط گری وبانیان آن- ازجمله باند رجوی و خود دولت فرانسه وشرکایش – اعتراض داشتند، این مسئله چرا باید بتواند برایران ویارژیم آن ضربه زند؟؟

  اگر واقعا هم اعتراض دولت ایران به تظاهرات ترتیب یافته توسط شما ولابی های صهیونیستی همکار وروسای شما دراتریش بود، این امر ابدا شما مقاومتی؟؟!! ها را بالا نمیبرد وحداکثر نظر دولت ایران را نسبت بشما به دولت ها روشن میکند که اینهم درمعادلات وبازی های سیاسی جهانی ، آخر وعاقبت خوشی را برای شما رقم نمیزند!!

  وحید

  مطالب مرتبط :

  نامه اعضای جدا شده به رییس جمهور آلبانی ـ توطئه فرقه مجاهدین علیه آقای احسان بیدی محکوم است

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2021 ايران قلم. محفوظ است.