• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • فلسفه گری یا آب پاشی گلهای همسایه؟

  فلسفه پدیده شناسی هوسرل توانست به دانشگاهها راه یابد ومورد توجه استادهای غیراجتماعی وغیر سیاسی قرار گیرد. این فلسفه مسیری بود میان جهانشناسی باستان وتجربه گرایی مدرن، که همسایه متافیزیک وایده آلیسم عقلگرای آلمانی نیز بود. فلسفه پدیده شناسی بازگشت به شناخت اشیاء بود وتاثیرمهمی روی جریانات فلسفی مانند هومانیسم و اگزستنسیالیسم و فلسفه زبان و روانشناسی و هرمنوتیک گذاشت. بازگشت به ماهیت شناخت اشیاء را بعدها فنومنولوگهایی مانند سارتر وهایدگر ادامه دادند.برگسن و سارتر وهایدگر نیزبعدها زیرتاثیر افکار هوسلر قرارگرفتند.

  فلسفه گری یا آب پاشی گلهای همسایه؟

  Hüsserl, Edmund 1859-1938

  فلسفه علمی؛ ریاضی نمودن آن نیست.

  علیشاه سلطانی ـ 31.10.2016

  فلسفه گری یا آب پاشی گلهای همسایه؟

  متفکرین بورژایی تاکنون هر 40-30سال یکبار ادعا کرده اند که توانسته اند فلسفه غرب را علمی کنند؛ در حالیکه بعد از 2500 سال هنوز این ادعا ادامه دارد. ادموند هوسرل،نظریه پرداز فلسفه فنومنولوگی یا پدیده شناسی، ومتفکر آلمانی زبان یهودی تبار،یکی از این کوشندگان بود. فلسفه او فلسفه حساب و ریاضیات و علوم تجربی و آنالیز و پوزیویتیسم است.

  در آغازقرن بیست ،فلسفه ریاضی هوسرل میان دو مکتب ایده آلیسم و ماتریالیسم قرارگرفت. کوشش او برای علمی کردن فلسفه عکس العملی بود در مقابل فلسفه ادبی استتیک نیچه و فلسفه مذهبی ایده آلیستی کیرکگارد.A

  فلسفه ریاضی هوسلر زیرتاثیرفلسفه تجربه گرایان آلمانی قرارداشت که در شرایط بحران فردواجتماع میخواست عقلگرایانه بماند. چپ ها همیشه می گفتند علمی نمودن فلسفه، ریاضی کردن آن نیست. هوسرل نیزریاضی دانی بود که فیلسوف شده بود. اوکوشید میان فلسفه وعلوم تجربی وصلتی ایجادکند چون این علوم هم نیازبه دلایل و اهداف وپایه های فلسفی دارند.

  هوسرل بدلیل یهودی بودن بعداز روی کارآمدن نازیها از کاربرکنار شد وهایدگر به جانشینی اوانتخاب گردید. اودرطول فعالیتهای فلسفی اش 4-2 بار نظرات خودرا تغییرداد و اغلب از واژهها ومفاهیمی استفاده میکرد که نامشخص و چندپهلو وچندمعنی بودند. وی سرانجام سرازفلسفه اگزیستنسیالیسم و فلسفه زندگی درآورد.

  هوسلر میخواست با کمک ابزار و راههای کفرآمیزبه شناخت خدا برسد. تفکراو را میتوان ادامه فرهنگ عصرروشنگری وفلسفه خردگرایان دانست، گرچه چپ ها او را فرزند ایده الیسم مدرن میدانستند. وی درپایان اعتراف کرد که ایکاش بجای فلسفه گری، گلهای باغچه همسایه اش را آب میداد. او میخواست فلسفه را به یک علم واقعی و اصیل تبدیل کند.

  فلسفه هوسلرسالها طرفداران جهانی داشت ویکی ازمهمترین شاخه های مهم تفکردرنیمه اول قرن بیست بود. وی کوشید با کمک فلسفه فنومنولوگی وظاهرشناسی به ماهیت شناخت پدیدهها راه یاید. فنومن درزبان یونانی یعنی ظاهر شیئ است. اندیشه فنومنولوگی میکوشد ماهیت اشیاء ومقوله هارا تفسیر و معنی کند.

  فلسفه پدیده شناسی در سال 1904 متفکرانی مانند مارکوزه و کیرکگارد و دریدا و گادامر و برگسن را تحت تاثیرخود قرار داد.هوسلرمیگفت فلسفه، شناختی است مطلق که خلاف مکاتب آته ایستی و ناتورالیستی و نسبی گرایی درجستجوی معنی زندگی است.او الهام رانیزمنبع شناخت میدانست ومدعی بودکه آگاهی رنگ وبوی الهام دارد.

  هوسلربحران فرهنگی آنزمان غرب را نتیجه جنون نسبیت گرایی و عقل گریزی درجامعه میدانست و به مبارزه با روانشناسیگرایی پرداخت و میگفت برای حل بحران عصرجدید باید به یک جهانبینی طبیعی ماقبل تئوری تکیه زد تا بیگانگی میان زندگی و خردگریزی برطرف گردد.

  باوجود مبارزه هوسلر با واقعگرایی و نسبی گرایی، این دو از شاخه های مهم فلسفه اگزستنسیالیستی در فرهنگ غرب شدند. او این دو را دلیل بحران فرهنگ گوناگون دوره مدرن میدانست. فلسفه نسبی گرایی مدعی بود که مقوله های آزادی و عدالت و رفاه و نیکی و غیره نسبی هستند ونه حکمهایی ابدی و آسمانی. هوسلرمیگفت که تنوع وکثرت در جهان مهم است ونه وحدت و یک نواختی.

  45 هزار صفحه مطالب فلسفی هوسرل شامل کتابهای او یعنینظریه متغیرهاجستارهای روانشناسیپیرامون معنی عددفلسفه حساب ومعادلاتجستارهای منطقی فلسفه بعوان علمی اصیلآگاهی زمانی درونی انسانمنطق ظاهری تعالی خواهتحقیقات دکارتی در زبان فرانسهفلسفه دربحران بشر اروپاییبحران روانشناسی و علم اروپاییبحران علوم غربی و فنومنولوگی تعالی خواهایده هایی برای یک پدیده شناسی اصیلو فلسفه فنومنولوگی . میباشند

  کتاب سه جلدی تحقیقات منطقیهوسلر انتقاد از روانشناسی متکی به شناخت ارسطویی؛ ولی بدون ایده آلیسم ارسطو است.

  لطفا همراه تصویری از ادموند هوسلر

  falsaf@web.de

  مطالب مرتبط :

  شدیدترین میزان کاهش جمعیت در ۷ کشور جهان

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.