• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • اگر تغییری در دوران است، چیزی نصیب رجویه نشده جز تارانده شدن از لب مرز!

  شما با اعتقاد به وجود طرز تفکر ماقبل تاریخ درتشکیلات خود، قادر به درک خلاق ازهر نظریه ی درست ونادرست نبوده و مسئله ای بنام پویایی دراذهان شما مرده  وبدون داشتن این پویایی ، ذهن امثال شما  قادر به تجزیه تحلیل مسائل نیست! توصیه ی برادرانه ام به شما این است که با نفی مناسبات برده داری ازتشکیلات خود، خودتان را به آزادی برسانید وآنگاه بهروزی وسعادت را به مردم ایران ارزانی دارید. من منتظر این روز هستم و بدی کار این است که می ترسم عمرم کفاف مشاهده ی سعادتی را نخواهد کرد که شما وعده اش را می دهید!

  اگر تغییری در دوران است، چیزی نصیب رجویه نشده جز تارانده شدن از لب مرز!

  رسانه های باند رجوی، درنوشته ای با امضای آقای فرزاد اتراک وبا نام ” عوض شدن دوران و نوید آزادی ” آورده است :
  ” … تا قبل از 2009 که آمریکائی ها حفاظت اشرف را تحویل مزدوران رژیم در عراق (مالکی و کمیته سرکوب) دادند مادرم بارها به ملاقات من در اشرف آمد یا با او تماس تلفنی داشتم و مانعی برای دیدار نبود. اما به محض اینکه حفاظت به دست مزدوران ولی فقیه در عراق افتاد در یک محاصره تمام عیار حتی اجازه یکی از آن دیدارهای خانوادگی دیگر داده نشد “.
  گردانندگان اردوگاه اشرف ، در همان سال نخستین ، درب اردوگاه را-  با مشاهده ی اینکه لاطائلات تبلیغاتی شان اثری برخانواده ها ندارد وبرعکس موجب بیداری احساسات وعواطف زدوده شده ازاسیران خود شده ومسئله ساز میشود- برروی خانواده های مراجعه کننده بستند واین مراجعین را با ساعت ها نگه داشتن در درب کمپ ملعون اشرف ، بدون انجام ملاقات با فرزندانشان میگرداند وحتی درموارد زیادی ، اوراق هویتی این مراجعین ، به آنها مسترد نمیشد تا در راستای تهیه ی مدارک جعلی  بنفع باند رجوی بکار گرفته شوند!
  البته ازحق نباید گذشت که دراین میان خانواده هایی انگشت شمار که باند رجوی با آنها ارتباط داشت ، با هماهنگی های قبلی ، اجازه ی ملاقات گرفته و درمحاصره ی خبرچینان وفرماندهان رجوی ، با عزیز خود ملاقات نموده و در موارد نادری خبرهایی ازآنها دریافت میشد واگر دست می داد، کمک مالی هم اخذ میشد!
  ازهمین لحاظ بود که باند رجوی ضمن مخالفت پایه ای با انجام هرگونه ملاقات، ازانجام ملاقاتی که تک نفره نبوده ودیگران هم حضور داشتند ، شدید تراز ملاقات مخفیانه جلوگیری میکرد تا براین خبر جمع کردن ها وکمک مالی ستاندن ها ، پرده ای بکشاند!
  یک ادعای مسخره:
  ” وقتی در خروج پراقتدار و سرفرازانه جمعی مجاهدین از عراق که نشان داده شد تعادل موجود آنچنان است که نظام وحشی ولی فقیه آنقدر خفیف و ضعیف است که توان کوچکترین تعرض و وحشی گری هم از آن گرفته شده، دیگر در موقعیتی که محاصره در هم شکسته شده و میدان برای پیشروی های مقاومت انقلابی باز شده است با چنین تشبثات حقیرانه ای چه غلطی خواهد کرد “؟
  خروجی پراقتدار با کمک سیاسی آمریکا وپول های عربستان که طی آن عده ی زیادی که حکم جلب ازدادگاه های عراق را داشتند ، ازچنگ قانون وخانواده های داغدیده بطور موقت فرار کردند!
  اینجا کسی طرفدار اقامت عزیزان فریب خورده ی خود درلیبرتی نبود وتنها رجوی و گوش به فرمان هایش چنین میخواست ومحاصره هم ازطرف او بود که مبادا پای این گروگان ها به خارج از اردوگاه برسد و فرار کنند و دولت عراق هم که دردسر کمی نداشت که مشکل خاص حضور شما درخاک خود را تحمل کند!
  به چه علت خروج شماها که خواست خانواده ها بود ودور شدن از مرزهای ایران که توسط کشورهای متخاصم مورد مصرف قرار نگیرید ، سبب افتخار وباعث پیشروی باند رجوی میشود؟!
  بار دیگر :
  ” … واقع «بالایی ها دیگر نمیتوانند» و در طرف مقابل اعتراضات اقشار و مردم به جان آمده بصورت روزانه در بستر دادخواهی خون شهیدان گریبانش را گرفته و کاملا آشکار است که «پائینی ها هم دیگر آن را تحمل نمی کنند» آنوقت میبینیم که در چنین شرایط انقلابی مهیا، شأن و ارزش یک سازمان انقلابی منسجم در موضع آلترناتیو شناخته شده بین الملی چقدر ذیقیمت است و ما از چه نعمتی برخوردار هستیم. .. دوران عوض شده و بزودی مردم و مقاومت ایران شمارا جارو و آزادی و بهروزی و سعادت ملی را به ایران بازخواهند گرداند “.
  این اعتراضات مدنی، دراشکال غیر مدنی ترشان در تمامی کشورهای اروپایی ودر شکل وسیع وگسترده اش ، همواره جریان داشته وبه  یک امر عادی درزندگی مردم  تبدیل شده است.
  دیگر اینکه درهر شرایطی نمیتوان نظریه های یک انسان زمینی مانند لنین را که شما ازقول او و بعنوان تز انقلاب ذکرکرده اید ، مانند آیه های قرآن قبول وذکر کرد !
  شما بطور ساده انگارانه ای خواسته اید که بگویید که شرایط عینی انقلاب ( بالایی ها نمیتوانند وپایین ها نمیخواهند) آماده است وشرایط ذهنی هم با وجود سازمانی بنام فرقه ی رجوی هم همینطور!
  طبق آن نظریه ، مردم تحت رهبری یک جریان انقلابی و پیشرو، دست به انقلاب میزنند، حال آنکه سازمان مجاهدین رجوی ، یک جریان واپسگرای ضدانقلابی است و آیا نباید نتیجه گرفت که انقلابی درراه نیست؟!
  بخصوص که تجارب موجود، نقش این چنینی نیروی پیشرو را – درصورتی که وجود داشته باشد که ندارد- زیر علامت سئوال بزرگی ازاین نظر که اینهمه قدرت متمرکز شده دراین پیشاهنگ ، به خودکامگی و فساد منجر میشود واغلب هم این چنین شده ، برده است!
  مسائل نیروهای مولده و تعارض آن با سیستم هم درهمین نظریه ای که شما بطور ابتر بدان چنگ زده اید ، شرحی مبسوط دارد که گمان نمیکنم شما ازآن اطلاعی داشته باشید که اگر می داشتید تحلیل واقع بینانه تری از اوضاع ایران و اوضاع جهانی که در لحظه ی حاضر برعلیه حکومت ایران نیست ، داشته وباین روز سیاه نمی افتادید واگر شکستی بود ، شکست شرافتمندانه وکم وبیش مقطعی را تجربه می کردید!
  شما با اعتقاد به وجود طرز تفکر ماقبل تاریخ درتشکیلات خود، قادر به درک خلاق ازهر نظریه ی درست ونادرست نبوده و مسئله ای بنام پویایی دراذهان شما مرده  وبدون داشتن این پویایی ، ذهن امثال شما  قادر به تجزیه تحلیل مسائل نیست!
  توصیه ی برادرانه ام به شما این است که با نفی مناسبات برده داری ازتشکیلات خود، خودتان را به آزادی برسانید وآنگاه بهروزی وسعادت را به مردم ایران ارزانی دارید.
  من منتظر این روز هستم و بدی کار این است که می ترسم عمرم کفاف مشاهده ی سعادتی را نخواهد کرد که شما وعده اش را می دهید!
  حمید

  مطالب مرتبط :

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.