• محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • ایران قلم: از پیام شادباش !! مسعود رجوی خبری نیست. چرا؟    :    با گذشت چند روز از خروج کامل اعضای مجاهدین خلق از عراق از پیام شادباش و پیروزی ، سنت همیشگی مسعود رجوی ، خبری نیست. این فاکت ها ...
 • صفحه اول روزنامه های صبح تهران ، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

   صفحه اول روزنامه های صبح تهران ، چهار شنبه 27 اردیبهشت 1396

  عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_ArmanRavabetOmoomi" width="850" height="530" />

  آفتاب یزد ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_AftabYazd_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_AftabYazd" href="http://www.pishkhaan.net/news/18523/?t=%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=AftabYazd" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="رای به تکرار روحانی"> 

  عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_AftabYazd" width="850" height="530" />

   

   

  ابتکار ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_Ebtekaar_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Ebtekaar" href="http://www.pishkhaan.net/news/18469/?t=%20%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Ebtekaar" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" روحانی در جمع حامیان خود در اهواز، زنجان و اردبیل سخنرانی کرد استقبال داغ در یک روز گرم اردیبهشت "> 

  عناوین اخبار روزنامه ابتکار در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_Ebtekaar" width="850" height="530" />

  اعتماد ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_Etemaad_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Etemaad" href="http://www.pishkhaan.net/news/18534/?t=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%20%20%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%8A%C2%AB%20%D8%AA%D9%88%C2%BB%20%20%20%D8%B1%D8%A7%E2%80%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Etemaad" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="جمعه هوای« تو» را‌ داریم "> nameh_Etemaad_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Etemaad" href="http://www.pishkhaan.net/news/18535/?t=%D8%AD%D8%AC%D8%AA%20%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%20%D9%85%D8%A7%20%20%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Etemaad" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="حجت برای ما تمام است "> nameh_Etemaad_2" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Etemaad" href="http://www.pishkhaan.net/news/18536/?t=%D8%B4%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%20%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D9%83%D9%86%D9%85%20%20%20%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Etemaad" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="شرم‌ می‌کنم شبنامه‌ها را بخوانم "> nameh_Etemaad_3" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Etemaad" href="http://www.pishkhaan.net/news/18537/?t=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%20%20%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%85%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Etemaad" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="بار دیگر به روحانی اعتماد می‌کنیم "> nameh_Etemaad_4" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Etemaad" href="http://www.pishkhaan.net/news/18538/?t=%D8%A7%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Etemaad" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="ایثار جهانگیری "> nameh_Etemaad_5" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Etemaad" href="http://www.pishkhaan.net/news/18539/?t=%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%E2%80%8C%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D9%83%D9%86%D8%AF%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Etemaad" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="لیست اصلاح‌طلبان از فسادهای بزرگ‌تر جلوگیری‌می‌کند "> nameh_Etemaad_6" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Etemaad" href="http://www.pishkhaan.net/news/18540/?t=%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%20%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Etemaad" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="تصمیمی سرنوشت‌ساز در گذرگاه تاریخی توسعه "> 

  عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_Etemaad" width="850" height="530" />

   

   

  اطلاعات ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh/Ettelaat">عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_Ettelaat" width="850" height="530" />

  ایران ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_Iran_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Iran" href="http://www.pishkhaan.net/news/18419/?t=%20%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Iran" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" دوباره رأی دهید، برای ایران آباد و آبرومند"> nameh_Iran_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Iran" style="transition-duration: 0.2s; transition-property: color, background-color; transition-timing-function: ease; color: #001c8a; text-decoration: none; outline: none !important; position: absolute; width: 292.75px; height: 36.5469px; margin-left: 133.203px; margin-top: 117.109px;" href="http://www.pishkhaan.net/news/18420/?t=%DA%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%3C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%3E%20%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Iran" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="گاف بزرگ <دونالد> نابلد"> nameh_Iran_2" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Iran" href="http://www.pishkhaan.net/news/18421/?t=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Iran" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="ایرانیان در دوراهی تدبیر یا تغییر"> nameh_Iran_3" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Iran" href="http://www.pishkhaan.net/news/18422/?t=%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84%20%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Iran" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="صدای واحد اصلاحات و اعتدال در انتخابات"> nameh_Iran_4" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Iran" href="http://www.pishkhaan.net/news/18423/?t=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Iran" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="ایران تا انتخابات"> nameh_Iran_5" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Iran" href="http://www.pishkhaan.net/news/18424/?t=%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2:%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%20%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%89%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Iran" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="روحانی در اهواز: شاهد ریزگردهای ریا وسیاه نمایی هستیم"> 

  عناوین اخبار روزنامه ایران در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : دوباره رأی دهید، برای ایران آباد و آبرومند ؛ گاف بزرگ <دونالد> نابلد ؛ ایرانیان در دوراهی تدبیر یا تغییر ؛ صدای واحد اصلاحات و اعتدال در انتخابات ؛ ایران تا انتخابات ؛ روحانی در اهواز: شاهد ریزگردهای ریا وسیاه نمایی هستیم ؛ اقتصاد ایران به چه دولتی نیاز دارد؟ ؛ مشارکت گسترده، تضمین دولت مقتدر ؛ ترامپ: اسنادی که به روسیه دادم حق مسلم من بود ؛ خطرات رئیس جمهور <نابلد> ؛ اخبــار ؛nameh_Iran" width="850" height="530" />

   

   

  بهار ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_Bahar_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Bahar" href="http://www.pishkhaan.net/news/18526/?t=%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Bahar" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="روحانی از میان بداخلاقی‌ها و بی‌انصافی‌ها عبور کرده است "> nameh_Bahar_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Bahar" href="http://www.pishkhaan.net/news/18527/?t=%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Bahar" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="بی اخلاقی‌ها را با اخلاق مداری پاسخ دهید "> nameh_Bahar_2" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Bahar" href="http://www.pishkhaan.net/news/18528/?t=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%8E%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Bahar" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="برای ایران «روحانی» را تَکرار می‌کنیم "> nameh_Bahar_3" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Bahar" href="http://www.pishkhaan.net/news/18529/?t=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Bahar" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="انتخاب با شماست "> 

  عناوین اخبار روزنامه بهار در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_Bahar" width="850" height="530" />

  تجارت ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh/TejaratOnline">عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_TejaratOnline" width="850" height="530" />

   

   

  جهان صنعت ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_JahanSanat_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18430/?t=%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="پشتیبانی یادگار امام از حسن روحانی"> nameh_JahanSanat_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18431/?t=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9B&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="رییس اتاق بازرگانی تهران بر حرکت دولت دوازدهم در مسیر فعلی تاکید کرد؛"> nameh_JahanSanat_2" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18432/?t=%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%2026%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%9B&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="تسهیلات 26 هزار میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن به تولید؛"> nameh_JahanSanat_3" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18433/?t=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="ریاست جمهوری"> nameh_JahanSanat_4" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18434/?t=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%AC%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="اقتصاد درگیر جنگ جناحی"> nameh_JahanSanat_5" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18435/?t=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%AE%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="دست پنهان کرملین در کاخ سفید"> nameh_JahanSanat_6" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18436/?t=%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%9B&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="دفاع وزیر نفت از برجام؛"> nameh_JahanSanat_7" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18437/?t=%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%9B&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="ضرورت تداوم دولت یازدهم برای تحقق خواسته‌های فرهنگیان؛"> nameh_JahanSanat_8" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18438/?t=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D9%81%D8%B9%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="تبلیغ به سود رییسی، به نفع روحانی"> nameh_JahanSanat_9" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18439/?t=%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="صداوسیما ادعای بی‌طرفی نکند"> nameh_JahanSanat_10" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18440/?t=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="دولت رای نمی‌خرد"> nameh_JahanSanat_11" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18441/?t=%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" علامه طباطبایی از روحانی"> nameh_JahanSanat_12" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18442/?t=%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="در انتظار تفقد بزرگان"> nameh_JahanSanat_13" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18443/?t=%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="ضرورت بازبینی لیست امید شورای شهر تهران"> nameh_JahanSanat_14" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18444/?t=%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="قمار دوسر باخت قالیباف"> nameh_JahanSanat_15" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JahanSanat" href="http://www.pishkhaan.net/news/18445/?t=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JahanSanat" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="اعتدال سازنده یا تندروی نافرجام"> 

  عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_JahanSanat" width="850" height="530" />

  جوان ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_Javan_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Javan" href="http://www.pishkhaan.net/news/18446/?t=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%D9%8A%202%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8A%20%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Javan" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" پوششی 2درصدی کنار رفت "> nameh_Javan_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Javan" href="http://www.pishkhaan.net/news/18447/?t=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%20%DB%B6%DB%B0%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Javan" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" تخلف ۶۰ مدیر دولتی و اجرایی در انتخابات "> nameh_Javan_2" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Javan" href="http://www.pishkhaan.net/news/18448/?t=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D9%87%D9%81%D8%AA%20%D9%82%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D8%B2%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7!%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Javan" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" هفت قلم بزک برای نامزدی شورا! "> nameh_Javan_3" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Javan" href="http://www.pishkhaan.net/news/18451/?t=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Javan" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" سونامی تغییر در تهران "> nameh_Javan_4" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Javan" href="http://www.pishkhaan.net/news/18452/?t=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Javan" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" سونامی تغییر در تهران "> 

  عناوین اخبار روزنامه جوان در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_Javan" width="850" height="530" />

   

   

  جمهوری اسلامی ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_JomhouriEslami_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JomhouriEslami" href="http://www.pishkhaan.net/news/18485/?t=%20%20%20%20%20%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%DB%8C%20%D8%A2%D8%B1:%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%AF%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JomhouriEslami" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" شرکت‌ای تی آر: اولین هواپیمای مسافربری میان برد تحویل ایران شد "> nameh_JomhouriEslami_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JomhouriEslami" href="http://www.pishkhaan.net/news/18486/?t=%20%20%20%20%20%20%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%20%D9%85%D9%88%D8%AC%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JomhouriEslami" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" گسترش موج حمایت‌های مردمی از دکتر روحانی "> nameh_JomhouriEslami_2" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JomhouriEslami" href="http://www.pishkhaan.net/news/18487/?t=%20%20%20%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%82%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JomhouriEslami" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" بازخوانی آخرین دیدار وزیر بهداشت با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آیت‌الله هاشمی گفتند، نگذاریم شرایط کشور به عقب برگردد "> nameh_JomhouriEslami_3" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JomhouriEslami" href="http://www.pishkhaan.net/news/18488/?t=%20%20%20%20%20%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D9%81%D8%B9%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JomhouriEslami" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" کناره گیری دکتر جهانگیری از صحنه انتخابات ریاست جمهوری به نفع دکتر روحانی "> nameh_JomhouriEslami_4" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JomhouriEslami" href="http://www.pishkhaan.net/news/18489/?t=%20%20%20%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%82%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JomhouriEslami" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" بازخوانی آخرین دیدار وزیر بهداشت با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آیت‌الله هاشمی گفتند، نگذاریم شرایط کشور به عقب برگردد "> nameh_JomhouriEslami_5" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JomhouriEslami" href="http://www.pishkhaan.net/news/18490/?t=%20%20%20%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C:%20%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%A7%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JomhouriEslami" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" مردم اهواز در حمایت از روحانی: با اینکه هوا نداریم هنوز هواتو داریم "> nameh_JomhouriEslami_6" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JomhouriEslami" href="http://www.pishkhaan.net/news/18491/?t=%20%20%20%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7:%20%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%2011%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JomhouriEslami" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" رئیس کمیته فناوری اطلاعات هیات نظارت بر انتخابات شوراها: انتخابات شوراها در 11 هزار شعبه به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود "> nameh_JomhouriEslami_7" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_JomhouriEslami" href="http://www.pishkhaan.net/news/18493/?t=%20%20%20%20%20%20%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=JomhouriEslami" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" یمن، فراتر از فاجعه "> 

  عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_JomhouriEslami" width="850" height="530" />

  خراسان ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_khorasannews_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18471/?t=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="دومین ائتلاف"> nameh_khorasannews_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18472/?t=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AF%D8%A7&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="آقایان صدا"> nameh_khorasannews_2" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18473/?t=%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%20%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%2013%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%20%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="تجهیز گمرکات کشور به 13 دستگاه ایکس ری پرسرعت جدید"> nameh_khorasannews_3" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18474/?t=%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" بازگشت هیلاری"> nameh_khorasannews_4" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18475/?t=%20%D8%A7%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DB%8C:%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%B6%DB%B0%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" اژه ای: بیش از ۶۰ نفر از مدیراندولتی تخلفات انتخاباتی داشته اند"> nameh_khorasannews_5" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18476/?t=%DA%A9%D9%88%DA%86%20%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="کوچ اجباری ترامپ به غرب و شرق آسیا"> nameh_khorasannews_6" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18477/?t=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%9B%20%D8%A7%D9%88%D8%AC%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="مشهد؛ اوج ماراتن تبلیغات"> nameh_khorasannews_7" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18478/?t=%D8%AF%D8%B1%206%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="در 6 ماه اول دولت، اقدامات مبارزه با قاچاق را گزارش خواهیم داد"> nameh_khorasannews_8" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18479/?t=%20%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" خنثی شدن طرح عناصر ضد انقلاب برای ایجاد درگیری میان طرفداران نامزدها"> nameh_khorasannews_9" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18480/?t=%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" بزرگداشت روز ملی خیام امروز در نیشابور برگزار می شود"> nameh_khorasannews_10" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18481/?t=%20%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B2%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B0%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" ردپای یک زن در اخاذی از تاجر خشکبار"> nameh_khorasannews_11" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18482/?t=%20%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%20%20%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" تذکر معاون دادستان به الیت"> nameh_khorasannews_12" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_khorasannews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18483/?t=%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=khorasannews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="پیگیری معادن توس در پاستور"> 

  عناوین اخبار روزنامه خراسان در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_khorasannews" width="850" height="530" />

   

   

  دنیای اقتصاد ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh/DonyayeEghtesad">عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_DonyayeEghtesad" width="850" height="530" />

  شرق ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_Shargh_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Shargh" href="http://www.pishkhaan.net/news/18510/?t=%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8A%20%20%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Shargh" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="سنگ‌بنای پیروزی "> nameh_Shargh_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Shargh" href="http://www.pishkhaan.net/news/18511/?t=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Shargh" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="اقتصاد ایران به چه دولتی نیاز دارد؟ "> nameh_Shargh_2" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Shargh" href="http://www.pishkhaan.net/news/18512/?t=%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Shargh" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="لیست اموال قالیباف را باور نکردم "> nameh_Shargh_3" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Shargh" href="http://www.pishkhaan.net/news/18513/?t=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Shargh" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="همه در خدمت رئیسی "> nameh_Shargh_4" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Shargh" href="http://www.pishkhaan.net/news/18514/?t=%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Shargh" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="روحانی با فاصله پیشتاز است "> nameh_Shargh_5" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Shargh" href="http://www.pishkhaan.net/news/18515/?t=%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%8A%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Shargh" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="فروپاشی نهایی اقتصاد رانتی "> nameh_Shargh_6" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Shargh" href="http://www.pishkhaan.net/news/18516/?t=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%9B%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AE%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Shargh" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="دولت برجام؛ میراث انقلابیون خرد‌گرا "> 

  عناوین اخبار روزنامه شرق در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_Shargh" width="850" height="530" />

   

   

  شهروند ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_Shahrvand_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Shahrvand" href="http://www.pishkhaan.net/news/18468/?t=11+1%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Shahrvand" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="11+1 "> 

  عناوین اخبار روزنامه شهروند در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : ۱۱+۱؛nameh_Shahrvand" width="850" height="530" />

  قانون ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_Ghanoon_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Ghanoon" href="http://www.pishkhaan.net/news/18484/?t=%D8%B1%D8%A7%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%20%D8%AF%D8%AF%20%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Ghanoon" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="رای‌های مر دد در انتخابات تعیین‌کننده هستند "> nameh_Ghanoon_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Ghanoon" href="http://www.pishkhaan.net/news/18494/?t=%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Ghanoon" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" آرای خاکستری به سمت دولت هدایت می‌شود "> nameh_Ghanoon_2" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Ghanoon" href="http://www.pishkhaan.net/news/18495/?t=%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%20%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Ghanoon" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" شهر د اری و چهاردرصدی‌ها شریک هستند "> nameh_Ghanoon_3" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Ghanoon" href="http://www.pishkhaan.net/news/18496/?t=%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Ghanoon" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="وعده های‌انتخاباتی مسئولیت ‌ایجاد می کنند "> nameh_Ghanoon_4" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Ghanoon" href="http://www.pishkhaan.net/news/18497/?t=%DA%86%D8%B1%D8%A7%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%E2%80%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%20%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%81%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F!%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Ghanoon" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="چرا رئیسی‌ ماند و قالیباف رفت؟! "> nameh_Ghanoon_5" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Ghanoon" href="http://www.pishkhaan.net/news/18498/?t=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Ghanoon" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="بالا و پایین‌های قاچاق "> nameh_Ghanoon_6" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Ghanoon" href="http://www.pishkhaan.net/news/18499/?t=%20%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%20%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Ghanoon" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" نشاط جامعه در گرو مشارکت همگانی "> nameh_Ghanoon_7" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Ghanoon" href="http://www.pishkhaan.net/news/18500/?t=%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%85%20%20%20%D9%85%D9%84%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Ghanoon" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="جاده چالوس در هزارچم ملی‌شدن "> nameh_Ghanoon_8" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Ghanoon" href="http://www.pishkhaan.net/news/18501/?t=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%20%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%20%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Ghanoon" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="رئیسی پیروز قاطع انتخابات می‌شود "> nameh_Ghanoon_9" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Ghanoon" href="http://www.pishkhaan.net/news/18502/?t=%20%D8%AD%D9%82%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Ghanoon" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" حق آزادی شهروندان برای اجتماعات انتخاباتی "> 

  عناوین اخبار روزنامه قانون در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_Ghanoon" width="850" height="530" />

   

   

  کلید ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh/Kelid">عناوین اخبار روزنامه کلید در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_Kelid" width="850" height="530" />

  کیهان ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_KayhanNews_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_KayhanNews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18405/?t=%20%20%20%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=KayhanNews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" سونامی عظیم مردم تهران در حمایت از سید محرومان "> nameh_KayhanNews_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_KayhanNews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18406/?t=%20%20%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%9F(%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86)%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=KayhanNews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" دولت بسیجی یا بسیج دولتی؟(یادداشت میهمان) "> nameh_KayhanNews_2" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_KayhanNews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18407/?t=%20%20%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=KayhanNews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" اخبار ویژه "> nameh_KayhanNews_3" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_KayhanNews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18408/?t=%20%20%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=KayhanNews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" نشست ارتجاع عرب، آمریکا و اروپا برای یافتن راه مقابله با نصرالله "> nameh_KayhanNews_4" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_KayhanNews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18409/?t=%20%20%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=KayhanNews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" ادامه دولت روحانی اوضاع اقتصادی را بدتر از قبل می‌کند "> nameh_KayhanNews_5" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_KayhanNews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18410/?t=%20%20%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86!%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B8%D9%84%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D9%88%20%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=KayhanNews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" یا صاحب‌الزمان! از ظلمی که به شیعیانت می‌شود به تو شکایت می‌کنیم "> nameh_KayhanNews_6" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_KayhanNews" href="http://www.pishkhaan.net/news/18411/?t=%20%20%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%85%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B7%D9%85%DB%8C%D8%B9%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=KayhanNews" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" رقابت آگاهی ملت با تهدید و تطمیع انتخاباتی دولت "> 

  عناوین اخبار روزنامه کیهان در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_KayhanNews" width="850" height="530" />

   

   

  مردم سالاری ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_MardomSalari_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_MardomSalari" href="http://www.pishkhaan.net/news/18517/?t=%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%85&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=MardomSalari" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="به روحانی رای می‌دهم"> nameh_MardomSalari_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_MardomSalari" href="http://www.pishkhaan.net/news/18518/?t=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AD%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=MardomSalari" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="کارنامه موفق روحانی دلالت بر اصلح بودن او دارد"> nameh_MardomSalari_2" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_MardomSalari" href="http://www.pishkhaan.net/news/18519/?t=%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%8A%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%88%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=MardomSalari" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="آلودگی هوای شهر تهران دلایل و راهکارهای کنترل و جلوگیری از آن"> nameh_MardomSalari_3" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_MardomSalari" href="http://www.pishkhaan.net/news/18520/?t=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=MardomSalari" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="احتمال مذاکره برای تحریم‌های غیرهسته‌ای وجود دارد"> nameh_MardomSalari_4" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_MardomSalari" href="http://www.pishkhaan.net/news/18521/?t=%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%201400%20%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=MardomSalari" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="ما دولت روحانی را تا 1400 همراهی خواهیم کرد"> nameh_MardomSalari_5" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_MardomSalari" href="http://www.pishkhaan.net/news/18522/?t=%D8%AA%D9%80%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%80%D9%87%20%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=MardomSalari" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="تـکرار رای بـه حسن روحانی"> 

  عناوین اخبار روزنامه مردم سالاری در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_MardomSalari" width="850" height="530" />

  همدلی ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_Hamdeli_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Hamdeli" href="http://www.pishkhaan.net/news/18453/?t=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%20%20%D9%87%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Hamdeli" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" حامیان رئیسی مردم را به خانه نشینی در روز انتخابات دعوت می‌کنند همنوایی دلواپسان با اپوزیسیون خارج‌نشین "> nameh_Hamdeli_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_Hamdeli" href="http://www.pishkhaan.net/news/18454/?t=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85:%20%20%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%20%20%20&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Hamdeli" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title=" روحانی خطاب به مردم: با رای‌ خود به روحانی قدرت بدهید "> 

  عناوین اخبار روزنامه همدلی در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_Hamdeli" width="850" height="530" />

   

   

  همشهری ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh/Hamshahri">عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_Hamshahri" width="850" height="530" />

  ابرار ورزشى ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh/AbrarSport">عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_AbrarSport" width="850" height="530" />

   

   

  ایران ورزشی ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh_IranSport_0" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_IranSport" href="http://www.pishkhaan.net/news/18460/?t=%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C:%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=IranSport" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="رفیعی: برای فصل بعد تصمیمی نگرفتم"> nameh_IranSport_1" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_IranSport" href="http://www.pishkhaan.net/news/18463/?t=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D8%AC%D8%B0%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%84%DB%8C%DA%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=IranSport" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="شرایط جذب بازیکن در لیگ برتر"> nameh_IranSport_2" class="newspapers-map-tooltip pishkhaan-map-show map_IranSport" href="http://www.pishkhaan.net/news/18466/?t=%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%9B%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=IranSport" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="از پرسپولیس تا سپیدرود؛ همه ورشکسته اید"> 

  عناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : رفیعی: برای فصل بعد تصمیمی نگرفتم ؛ باشگاه بازگشت نوراللهی و عالیشاه را تایید نمی‌کند ؛ پیروانی: به خاطر تاخیر نتوانستیم بازی تدارکاتی انجام دهیم ؛شرایط جذب بازیکن در لیگ برتر ؛ کریمی: می‌توانیم به العین گل بزنیم ؛ ترکیب مورد نظر مقابل العین در دسترس نیست ؛از پرسپولیس تا سپیدرود؛ همه ورشکسته اید ؛دین‌محمدی، بگوویچ و سرپرست راه‌‌آهن محروم شدند ؛nameh_IranSport" width="850" height="530" />

  گل ، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

  nameh/Gol">عناوین اخبار روزنامه گل در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت : nameh_Gol" width="850" height="530" />

   

   

  شما می‌‌توانید به راحتی‌ با استفاده از کد جاوا اسکریپت پیشخوان، صفحه اول روزنامه‌های هر روز را به صورت زیر به نوار کناری وبلاگ یا سایت خود اضافه کنید. برای اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک کنید.

  مطالب مرتبط :

  صفحه اول روزنامه های تهران ـ ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

  لطفا به اين خبر منتشر شده از طرف فرقه توجه كنيد: مجاهد خلق علی اکبر کلاته معمری پس از سه دهه مجاهدت در صفوف ارتش آزادی برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندی روز دوشنبه ۲۶فروردین ۹۸ در بیمارستانی در آلبانی درگذشت و به همرزمان صدیق و شهیدش پیوست امروز در كميساريا ملاقاتي داشتيم كه بيشتر موارد اعتراض خودمان به كميساريارا، به خاطر شيطنتهاي فرقه مبني در تعطيلي كميساريا ... مطلب کامل

  صفحه اول روزنامه های تهران ـ ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

  اسیر نگون بخت دیگری در آلبانی به دل خاک سیاه رفت . (علی‌اکبر کلاته میمری )  محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، نوزدهم آوریل ۲۰۱۹:… اکبر کلاته از اسیران جنگی هدیه صدام ملعون به رجوی داعشی بود . زمانیکه با اکبر کلاته در یک مقر بودیم اکبر بارها از پیوستن به فرقه رجوی ابراز پشیمانی می کرد و به شوخی می گفت صدام کربلائی بود از دست اش زنده ... مطلب کامل

  الیزابت وارن، سناتور دموکرات خواستار استیضاح ترامپ شد

  الیزابت وارن، سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست در سنای آمریکا روز جمعه ۳۰ فروردین (۱۹ آوریل) گفت: «گزارش تحقیق روبرت مولر، بازرس ویژه اثبات می‌کند که یک کشور خارجی و دشمن آمریکا، در انتخابات ما در سال ۲۰۱۶ دخالت کرده تا به انتخاب شدن دونالد ترامپ کمک کند و ترامپ نیز از این کمک استقبال کرده است.» از این رو بنا به گفته الیزابت وارن، دموکرات‌ها خواستار انتشار ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: دروغ های مریم رجوی در مورد زنده یاد علی اکبر کلاته

  فرقه مجاهدین اعلام کرده است زنده یاد علی اکبر کلاته  در مقابل خانواده ها ایستادگی کرد و مقاوم بود و  دروغ های دیگر . من خودم به عنوان یک شاهد زنده باید متذکر شوم که نه او و نه ما خبری از آمدن خانواده ها به لیبرتی نداشتیم و در سانسور خبری کامل قرار داشتیم . فرقه رجوی بر اثر فشارهای خانواده ها و افکار عمومی به ما ... مطلب کامل

  انتقاد سیاستمداران ارشد اروپا از سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

  متن این نامه روز دوشنبه ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل) از سوی برخی از روزنامه‌های اروپایی از جمله از سوی روزنامه "گاردین" منتشر شده است. سیاستمداران ارشد پیشین کشورهای اروپایی در این نامه نسبت به پیامدها و عواقب منفی سیاست ترامپ در امور خاورمیانه هشدار داده‌اند. شخصیت‌هایی همچون زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه پیشین آلمان، دیوید میلیبند و جک استراو، وزیران امور خارجه پیشین بریتانیا، خاویر سولانا، هماهنگ کننده ... مطلب کامل

  انتقاد سیاستمداران ارشد اروپا از سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

  سو استفاده فرقه رجوی از فاجعه سیل برای پولشوئی محمد کرمی، وبلاگ عیاران، هفدهم آوریل ۲۰۱۹:… با توجه به شناخت عمیقی که از فرقه رجوی دارم و تجربه عمل کردهای ، در چنین شرایطی که پیش می آید .سریع دست به تشکیل انجمن پوشالی تحت عنوان کمک  به هموطنان داخل کشور می زنند که پوشش اصلی کار خود را درست کنند . سپس پول های ... مطلب کامل

  انتقاد سیاستمداران ارشد اروپا از سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

   رجوي ميگفت که ما با تکیه بر حسین علیه سلام در عراق مانده ایم و باید دندان امریکایی ها را کشید . ولی الان میبینیم که بی شرمانه و با وقاحت مریم رجوی با انها ملاقات های انچنانی دارد و پول های کلان برای دیدار با امریکایی ها خرج میکنند به راستی چرا؟ تا جایی که یادم میاید شما در بستن سفارت امریکا در ایران نقش اساسی ایفا کرده ... مطلب کامل

  انتقاد سیاستمداران ارشد اروپا از سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

  فساد در مدیریت دولتی آنچنان شد که دیگر شتر با بارش گم میشد.  نمونه آن دکل های گم شده که مصببان آن از جمله محمود خاوری و مرجان شیخ الاسلامی و …  اینک در قمارخانه های کانادا با پول مردم ایران شش و بش بازی میکنند. خائنین داخلی آنان که در چهل سال گذشته جان و مال ثروت مردم ایران را با اختلاس و دزدی چپاول کردند، ... مطلب کامل

  روایتی از فروپاشی شوروی

  مردم آغازگر انقلاب روسیه بودند و به امید آنکه آزادی، دموکراسی، زمین و غذا به دست آورند از تزار عبور کرده بودند؛ اما ماحصل آنها حکومتی مستبدتر و قدرتمندتر از گذشته بود. حکومتی که این بار در پناه ایدئولوژی پنهان شده بود و همان طور که پیشتر اشاره شد حتی ایدئولوژی را نیز به خدمت مسیر قدرت خود درآورده بود تا هرکجا نیاز ... مطلب کامل

  روایتی از فروپاشی شوروی

  به مریم قجر می گویم اگر جرأت داری و وطن فروش نیستی و در ادعاهایت مبنی بر میهن پرستی و دلسوزی برای ایران و ایرانیان مصیبت زده صداقت داری در مصاحبه هایت با عربها و مطبوعات عربی بگو خلیج فارس!. اگر از یک بچه ایرانی و حتی از یک فرد خارجی هم نام خلیج فارس را سؤال کنی پاسخ می دهد که خلیج فارس است و آن را با ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 ايران قلم. محفوظ است.
  marmaris escort - marmaris bayan escort - escort marmaris - marmaris escort bayan -