• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: جامعه باز و جامعه بسته

  جامعه باز و جامعه بسته  

  علی شیرزاد ، فریاد آزادی، سیزدهم مارس ۲۰۱۸:… رجوی حل همه تضادها رادرانقلاب ایدئولوژیک دید هم خواسته ها راسرکوب میکرد وهم جامعه رابسته نگه میداشت چرا انقلاب ایدئولوژیک چون توسط مردها نمیتونست سرکوب کنه که انقلاب ودادن رهبری به زنها ابزارسرکوب رابدستش میداد یعنی زنها شدند ابزارسرکوب …

  جامعه باز و جامعه بسته

  علی شیرزاد، فریاد آزادی
  لینک به منبع

  گفتیم که مجاهدین براساس همان اصول وفروعی که خمینی به اسلام اعتقاددارد معتقد است با همان قران وپیامبروامام وبراساس قران وسنت وعترت که حاکمیت دینی عمل میکند روش کاراوهم هست پرچم هردوایه قران وسلاح است وفقط یک فرق باهم دارند انهم درظاهرمجاهدین یک کلمه دمکراتیک به ان اضافه کرده اند وشده جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران براساس انها جامعه کوچکی درعراق واشرف درست کرده بود درکلیت جامعه به دودسته تقسیم میشود جامعه بازوجامعه بسته درجامعه بسته روابط دردرون خودش گره خورده ومسائلش دردرون خودش حل میشودولی درجامعه بازروابط پیچیده تروگسترده ترونیازمند قوانین جدید وارتباط با بیرون است درجامعه بسته مجاهدین همه چیزحول عملیاتها وجنگ درجبهه ها تعریف میشد وتمامی تضادها ومشکلات درشرایط جنگی حل ویا جنگ باعث میشد روی انها سرپوش گذاشته شده ویا نفرات مطرح نمیکردند وهیچ ارزو وامیالی غیرازجنگ وسرنگونی درسرنداشتند واگرهم داشتند انرا شخصا سرکوب میکردند وقتی اتش بس اعلام شد . رجوی درتهاجم به ایران شکست خورد وبه اشرف برگشت دیگه ان سازمان ورجوی قبل از اتش بس نبود چه درروابط درونی وچه سیاسی باعراق برای اینکه بتونه جایگاه قبلی را پیش صاحب خونه پیدا کنه وقتی جنگ نیست ونیرویی که پایه وبنیادش برجنگ ساخته شده وا میرود ومیمیرد برای جلوگیری ازان دوراه وجود دارد بازکردن جامعه وتن دادن به قانونمندیهای جدید مثلا بیرون امدن ازعراق ویا اگرمیخواهی درعراق بمانی جذب نیرو وگسترش ووارد کردن سلاح تا باانها خلا ونبود جنگ را جبران کنی ولی اشکالی که وجود دارد این است که ایا نیرویی که میخواهد بیاید مثل قبلی ها هستند یعنی نیروهای برامده اززمان شاه وانقلاب کرده وشرایط فازسیاسی ونظامی وزندان وشکنجه را گذرانده ودوباره به مجاهدین پیوسته است خیر چنین امکانی نیست پس نیرویی که میاید تازه وارد به مسایل سیاسی وبا کمبود انگیزه وبرای خلاصی از شرایط اردوگاههای عراق وشکنجه است برای مبارزه نیامده است ویا نیروی خارج ازکشوری که انهم تمام عیارنیست این جاست که عده ای مخالف جذب این نیرو بودندکه قبلا گفتم ونوشتم درعراق سازمانی که درداخل سیاج وسیم خاردارمحاصره است میخواهد جامعه راکمی بازکند البته باهمان قوانین جامعه بسته این نیرووقتی وارد میشود وبا جامعه بسته روبرو میشود با تضاد وتناقض روبروشده ؛ خواسته هایی دارد انها راعلنی میکند مثلا حقوق میخواهد چون انرا پادگان نظامی میبیند وارتش ؛ خودش راهم ارتشی وسرباز بعد مرخصی هفتگی وسالیانه وتفریح وزن وبچه ؛ اینجا بازرجوی با دوراه حل روبروست بازکردن جامعه اولا درعراق امکان ندارد پس راه حل بیرون ازعراق است اگرمیخواست برود اول میرفت واین همه نیروی شاقا قلوس وبال گردن خودش نمیکرد حالا که مونده ودردسری برای خودش درست کرده راه حل چیست ؟ راه حل دربسته کردن جامعه کوچک است ولی اگرازبنده سوال کنید خواهم گفت رجوی درتوهم زندگی میکرد وفکرمیکرد که قدرت سیاسی وانسان سازی بالا وعجیب غریبی دارد واین عامل اصلی بود که اورابه سمت بسته کردن جامعه سوق داد ( که درهمین رابطه مقاله ای دارم که فرصت نکردم ان رابنویسم که شاید درهمین اثنا بنویسم که این بحث هم بهترقابل فهم بشود) سوالی که مطرح است چطوری ایا مثل خمینی سرکوب عریان خیردرعراق جوابگو نیست پس راه حل درسرکوب مخفی وشکنجه های روانیست وبعضی مواقع هم سرکوب نیمه عریان که رجوی حل همه تضادها رادرانقلاب ایدئولوژیک دید هم خواسته ها راسرکوب میکرد وهم جامعه رابسته نگه میداشت چرا انقلاب ایدئولوژیک چون توسط مردها نمیتونست سرکوب کنه که انقلاب ودادن رهبری به زنها ابزارسرکوب رابدستش میداد یعنی زنها شدند ابزارسرکوب (به همین دلیل گفتم اسم واقعی شورای رهبری شورای ابداع شکنجه است که درمقاله ای که اینها را نام گذاری کردم نوشتم )چطوری میتوانست اینکارها رابکنه زیرپوش اسلام انقلابی ودمکراتیک ولی اگرنظربنده را بخواهید اسلام نه انقلابیست ونه دمکراتیک این راکسی میگوید که بارها نفرات مختلف بهم مراجعه کردندو گفتند اعتقادات خودت راداشته باش ولی درپرونده بنویس مسلمان نیستم تا بهت پناهندگی داده شود قبول نکردم ودیپورت شدم وهرگزهم نمازم ترک نشده است ولی اسلام رابعنوان عرفان ورابطه بابیرون ازخود وارضاء روحی وروانی میدانم ونه اسلام سیاسی وقتی سیاسی میشود به جاهای باریک میکشد که ازهمه نوع انرادیده ایم درطول تاریخ واکنون ازاسلام خمینی تا سعودی تا ترکیه ای تا داعش وطالبان والنصره تا مجاهدینش درهیچ کدام نه انقلابی وجود دارد نه دمکراتیک هرچه هست بگیروببند وکشتاروشکنجه روحی وروانیست اسلام وسیله ای میشود برای مطامع سیاسی وقدرت نه وسیله نجات ملت از بلایا وگرفتاریهای اجتماعی براین اساس نگاه مختصری میاندازیم به کارکرد ان دردرون مجاهدین تا ببینیم چه بلاهایی سرملت اوردن وازچه شیوه هایی استفاده شد قبل ازورود به این بحثها بگذارید یه سوالی بکنم اینها میگویند جامعه امام زمان ولی خدا درقران میگوید ای پیغمبرتو اشرف مخلوقاتی ومستقیم بتو وحی میشود وتو فقط بشارت دهنده ای وهرچه میگویم عمل میکنی جامعه ای که پیغمبربوسیله ودستور مستقیم خدا بوجود اورد رادیده ایم که گردن میزد درداستان بنی قریضه وسایرین مخالفین راترورمیکرد ومیگفت حتی اگربه پرده کعبه هم اویزان شده بودند انها رابکشید پرده ای که بت پرستها هیچ وقت حرمتش رانمیشکستندیا روسری یا توسری پیاده میکند زنها رادرجه دو وازهمه حقوق اجتماعی وسیاسی محروم کرد اقلیت های دینی رافقط درصورتی که جزیه یا باج بدهند را پذیرفت دران جامعه زندگی کنند انهم با محرومیت ازهمه حقوق حالا چطوری جامعه ای که امام زمان میخواهد پیاده کند مترقی تراست اگرمترقی ست پس خدا این وسط با جامعه ای که درست کرده چی میشود دیگه پیغمبری که اینه خداست ومستقیم اشعه خدا رامنعکس میکند چه صیغه ایست اگرجامعه امام زمان بهتره پس باید بپذیریم که او مترقی تروکاری که پیغمبرمتصل به وحی نتونست انجام بده را میخواهد به نمایش بگذارد این تناقض را دارودسته خمینی ورجوی چگونه جواب میدهند ولی اگربه قران مراجعه کنیم اینها حرف مفت میزنند ودروغ ودغل بخورد ملت میدهند کدام جامعه مترقی امام زمان ووووفریب است فریب وعده های رجوی فریب است وقتی میگوییم جامعه امام زمان یا بی طبقه توحیدی که میخواهیم برای ملت به ارمغان ببریم نباید الگو داشته باشد ؟ وبگوید این الگوی من ؛ نباید خودش قسمتی ازان واعتقادات را منطبق با ایدئولوژی پیاده کند؟ تا همه گان ببینند اگرپیاده کرده کدام است ؟ میخواهیم به همین جامعه بی طبقه بپردازیم نه فقط اقتصادی بلکه سیاسی وروابط حاکم ومحکوم ؛ روابط رهبرعقیدتی با نیرو ؛ با جامعه کوچک خودش که درست کرده ؛ تا بفهمیم وقتی این روابط بردرون حاکم است دربیرون چه میشود .چگونه خواهد بود مشت نمونه خروارچیه ….ادامه دارد

  علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۰۳ /۱۲

  —————————–

  مطالب مرتبط :

  سبحانی: نگاهی به ملاقات مریم رجوی و رئیس جمهور آلبانی، تنفس مصنوعی به …

  زمان که گذشت و رهبری سازمان ترور نشد بلکه مفقودالاثر شد، هم اکنون باز هم پا را در یک کفش کرده اند که دوباره جمهوری اسلامی به خاطر اهمیت و خطر و محبوبیت ما، علیه ما 526 جلد کتاب به اضافه متعلقاتش رو کرده تا با ما مقابله کند. اما واقعیت چیست. ای کاش از ابتدا جنگ با سلاح و خون و خونریزی آغاز نمی شد تا ... مطلب کامل

  سبحانی: نگاهی به ملاقات مریم رجوی و رئیس جمهور آلبانی، تنفس مصنوعی به …

  شعار «مرگ بر بازرگان» چطور از نمازجمعه تهران حذف شد؟ به مرحوم هاشمی گفتم: «از امام (ره) بپرسید که این چیست؟ من نماز جمعه نمی‌روم و آن هم نماز جمعه‌ای که مرگ بر یک فرد مسلمان سر می‌دهد.» مرحوم هاشمی در نماز جمعه بعد وقتی که مردم شعار مرگ بر آمریکا و شوروی را تمام کردند و خواستند شعار مرگ ... مطلب کامل

  سبحانی: نگاهی به ملاقات مریم رجوی و رئیس جمهور آلبانی، تنفس مصنوعی به …

  این آقای رئیس هم باید مطمئن باشد که صد در صد رد پای  " سیاست تزریق پول " توسط سازمان مجاهدین در ایجاد شکاف و. اختلاف بین  احزاب آلبانی هویدا خواهد شد و مدارک آن بیرون می آید و گرنه چه دلیل منطقی می تواند وجود داشته باشد  که رییس جمهور آلبانی به این شکل در زندان اشرف 3 حاضر شود و به یاد بیاورد که طرح ده ... مطلب کامل

  سبحانی: نگاهی به ملاقات مریم رجوی و رئیس جمهور آلبانی، تنفس مصنوعی به …

   نامه ای به دوستان قدیمی گرفتار در سازمان مجاهدین خلق علی جهانی، وبلاگ آیینه ـ 10.10.2019 ... دوستان عزیز. همانطورکه حمایت های همه جانبه صدام حسین دردی از درد های لاعلاج سازمان دوا نکرد و همانطور که لابی گری های جان مکین و جان بولتن و جولیانی دردی از درد های لاعلاج سازمان دوا نکرد لابی گری های رئیس جمهور آلبانی هم دردی از درد ... مطلب کامل

  سبحانی: نگاهی به ملاقات مریم رجوی و رئیس جمهور آلبانی، تنفس مصنوعی به …

  رجوی لاف در غربت میزند مریم عضدانلو لاف درغربت میزند علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم اکتبر 2019:… رجوی وعضدانلو داعش را انقلابیون عشایر مینامید و داعش عامریه را گرفته و درچند صد متری دیوارهای لیبرتی بودند در لیبرتی برنامه چیده و ماشینها راهم مشخص کرده و مسولین هم مشخص شده بودند و با داعش هم هماهنگی شده بود.  وقتی آنها به پشت ... مطلب کامل

  سبحانی: نگاهی به ملاقات مریم رجوی و رئیس جمهور آلبانی، تنفس مصنوعی به …

  حمایت از تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران یک خیانت است زیرا تحریم ها فقط مردم ایران را زیر ضرب و فشار قرار می دهد. این تحریم ها، هیچ تاثیری بر روی روند غنی سازی نگذاشته زیرا دولت ایران هم چنان و با سرعت بیشتری به غنی سازی خود ادامه می دهد. یادم است که بعد از سال 1991 و تحریم هایی که بر علیه عراق اعمال ... مطلب کامل

  حامد صرافپور: مهرگان خونین، از تهران و لردگان تا بغداد

  صفحات مجازی این فرقه و تلویزیون آنها با تولید انواع کلیپ ها که عمدتاً در آلبانی تولید می شود، از “کانون های شورشی” یاد می کنند که در داخل ایران به یاد “5 مهر” تصاویری از کشته شدگان را نصب کرده اند. این بازی تبلیغی، به خوبی طینت مریم رجوی در انجام عملیات های تروریستی و داعش گونه را آشکار می کند، یعنی همان چیزی ... مطلب کامل

  رحمان محمدیان: انزوای اجتماعی و تنفر ملی از رجوی

  این فرقه برای توجیه اینکه چرا پایگاه مردمی ندارد و چقدر دارد ادعا می کند بدلیل سرکوب و خفقان نمی شود این را مشخص کرد و مردم می ترستند! عجب پس چطور مال بقیه اینطور نیست و همه هم می بینند وهم می شنوند ! فقط مال شما استثناء است. پس شما چطور می گفتید و می گویید ما از همه بیشتر از ... مطلب کامل

  رحمان محمدیان: انزوای اجتماعی و تنفر ملی از رجوی

  به همین علت و به علل بسیاری دیگر بویژه همکاریها و اتحادش با رژیم صدام و ارتش او و وابستگی به او از لحاظ مالی و امکاناتی و سیاسی پایگاه مردمی خود را در میان ایرانیان داخل و خارج ایران تماما از دست داده است و مردم ایران حتی اپوزیسیون و مخالفان شدید و فعال رژیم حاکم بر ایران در داخل و خارج کشور از ... مطلب کامل

  نامه سرگشاده منصور نظری به مقامات آلبانی + ترجمه

  هشدار عضو جداشده مجاهدین به مقامات آلبانی منصور نظری، ایران اینترلینک، ششم اکتبر 2019:… از مجاهدین و شخص رجوی بپرسید عملیات جاری وغسل هفتگی و نشست های تف باران و امثالهم چه بوده است و چیست؟  از مجاهدین خلق بپرسید چند نفر از افراد مستقر در قرارگاه مجاهدین با خانواده خود در ارتباط هستند واگر نیست بپرسید دلیلش چیست؟ در پایان لازم می بینم که ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 ايران قلم. محفوظ است.
  marmaris escort - marmaris bayan escort - escort marmaris - marmaris escort bayan -