• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: آیا دواسلام متضاد واقعیست ؟؟

  آیا دواسلام متضاد واقعیست ؟؟

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم مارس ۲۰۱۸:… اگرفهم الان راداشتم هرگزمجاهدین راانتخاب نمیکردم ومجاهد نمیشدم متاسفانه سالها با گذرازدریای خون وهفت خوان رستم با هزاران کش وقوس وابتلا ان رافهم کردم وچه دیربه ان رسیدم ودلیل هم یک چیزبیشترنبود که اینقدربه درازا کشید انهم اعتماد بیش ازاندازه به رهبری همین سازمان بود که او ناجوانمردانه اعتمادها راپرپرکرددراینجا میرسیم به تفکرات تا ببینیم اختلاف کجاست … 

  https://www.youtube.com/watch?v=bBvp8OI6Myk

  Mojahedin_Khalq_MKO_MEKNCRI_Maryam_Rajavi_cult_AlbaniaTestimony of three Mojahedin: The truth about the MEK (Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Maryam Rajavi cult)

  لینک به منبع

  آیا دواسلام متضاد واقعیست ؟؟

  سوالات زیادی درنوشته های جداشده هاوجود دارد ویا سایرین دارند که چرامجاهدین که یک نیروی انقلابی بودند به اینجا رسیدمیخواهم درسلسله مقالاتی به چرایی ان بپردازم شاید بتونم تاحدودی به این سوال پاسخ بدهم ونوشته ها راهم بسیارساده وخلاصه وقابل فهم برای همه توضیح میدهم وازبکاربردن ایسمها هم بشدت دوری میکنم وادای روشنفکری هم درنمیاورم مثلا نمیگویم توتالیتاریسم میگویم نظامی یا نمیگویم رویزیونیسم میگویم منحرف خیلی ساده

  قبل ازهرچیزیاداوری کنم که بنده نه نویسنده هستم ونه تاریخ نگارونه جامعه وروانشناس درنتیجه نباید انتظارداشت که بررسی درحدی که گفتم باشدهمانطورکه قبلا گفتم هدف این است که بعنوان یک نفرکه بیش ازسه دهه عمرخود رادراین سازمان گذروندم ونزدیک به یکدهه هم درحاشیه مسایل انرادنبال میکردم دیده ها وتجارب خود رادرحد توان وظرفیت فکری مینویسم تا ایندگان وتاریخ نویسان وووو هرکدام دررشته تخصصی خود شاید ازان استفاده ودرسی باشد برای فرزندان این اب وخاک تامثل امثال بنده دراین دامها نیفتند وبتونن ازتجارب ان استفاده وخود راگرفتارهرگروهی بانامهای مختلف نکنند متاسفانه درزمان ما دنیای سایبری وجود نداشت وجامعه ازمسایل سیاسی بیخبرودورازان بود وچند جریان فکری بودند که هرکدام حرف خود راداشتندوبسیارمحدود که تعدادی دانشجودرمحیط دانشگاه که شاید درسراسرایران تعدادشون به دوهزارنفرهم نمیرسید مبارزه سیاسی میکردند حرفه ای وغیرحرفه ای تفکرات اخوندی یا جریانهای فکری مسلمان ومارکسیستها انهم مخفی ؛ درنقطه مقابل با حکومتی روبروبودیم وابسته ودیکتاتورکه هرصدایی راباساواک وکمک سیا خفه کرده بود وجامعه درفقروفلاکت وحاشیه وکپرنشینی وحلبی ابادها روزبروزگسترده ترمیشد رهبران اصلی رااعدام ونیروهای دست چندم درزندانها وجامعه بی اطلاع ازهرچیزوتفکرات ؛ گروهها چند عملیات انجام داده وسروصدایی راه افتاده بود وجامعه هم قدرت فکری وتوان تحلیل واقعیت رانداشت تا به درستی وغلطی انها پی ببردوایران جزیره ثبات لقب گرفته بود وجهان ازان حمایت وشاه ژاندارم منطقه بود درچنین شرایطی یک دفعه دورازانتظارجهان وتحلیلگران سیاستهای جهانی ایران گرگرفت ومردم بخیابونها ریختند وشاه دریکسال سرنگون شد وگروهها شروع به جذب نیروکردند اگرحقیقت رابخواهید وقتی یاد انروزها میافتم وبحثهای خیابونی وسطح فکری روشنفکران خنده ام میگیرد وگریه ازبس نازل بود ولی چه باید کرد همین بودوزمان میخواست وکش وقوس تا جامعه اگاه شود ما هم درغفلت وعدم اگاهی وتوان تشخیص درست وغلطی یک راه وارد راهی شدیم که تابه امروزادامه دارد ودرگیرکش وقوسهای ان هستیم زمان شاه میگفتیم شاه برود ولی چی جایگزین شود کسی به ان فکرنمیکرد وچیزی دردست نبود که بگوییم این بیاید وازانجایی که جامعه مسلمان بود فکرمیکرد اخوند باحاکمیت دینی جامعه امام زمان رویایی ودروغین که درهیچ کجای دنیا تجربه نشده بود رابه ارمغان میاورد وعدل وداد را درسراسرایران میگستراندولی طولی نکشید که تمام ارزووامیالهای مردم بربادفنا رفت وتعدادی درضدیت با اسلام ارزوی خود رادرمارکسیت وتعدادی بازدرمسلمانی دیدند ولی درشاخه دیگریعنی اینکه ازجوروداد امویان به عباسیان پناه بردیم این همان اشتباه تاریخی بنده وامثال بنده است توضیح خواهم داد چرا راه حل انزمان ایران درابومسلم خراسانی نبود راه حل دریعقوب لیث بود چون عباسیان وامویان یک حرف میزدند شکل بیان حرف فرق میکردولی یعقوب کلا حرفش فرق میکرد وحرف ایران رامیزدما این نکته ظریف وریزرافهم نکردیم بنده دراشرف با استفاده ازتاریخ وتجارب این رافهمیدم که ازان سال بارها گزارش نوشته وبا مسئولین صحبت کردم وگفتم اگرفهم الان راداشتم هرگزمجاهدین راانتخاب نمیکردم ومجاهد نمیشدم متاسفانه سالها با گذرازدریای خون وهفت خوان رستم با هزاران کش وقوس وابتلا ان رافهم کردم وچه دیربه ان رسیدم ودلیل هم یک چیزبیشترنبود که اینقدربه درازا کشید انهم اعتماد بیش ازاندازه به رهبری همین سازمان بود که او ناجوانمردانه اعتمادها راپرپرکرددراینجا میرسیم به تفکرات تا ببینیم اختلاف کجاست چون همه چیزازاینجا نشات میگیردخنده داروگریه اورترازما مارکسیست ها بودند کشورهای کمونیستی رادیده بودند وبن بست انها را بازدنبال ان میدویدند معلوم نبود چرا شاید ازنظرفکری خیلی عقب مونده بودند

  خمینی میگوید اسلام رجوی هم میگوید اسلام ؛ ولی اسلام من اسلامیست سرتا پا متضاد اسلام خمینی ست یعنی کلا فرق دارد وضد اسلام خمینیست ؛ کتابی هم هست بنام دواسلام متضاد که صحبتهای رجوی درنشستها راسرجمع وبصورت کتاب دراورده اند هرکس خواست میتونه درسایت مجاهدین انرا بخونه که جدیدا دوباره تبلیغ انرا راه انداخته

  اسلام سه اصل دارد وپنج فرع وروی این هشت مورد سواراست وقتی میگوییم فرق دارد کجا خودش راباید نشان بدهد درهمین اصول وفروع باید ازرجوی سئوال کرد اسلام متضاد تو چیست خمینی میگوید توحید متضاد ان میشود شرک تو به شرک اعتقاد داری ؟ قران ونبوت ومعاد راانکارمیکنی ؟ یا ایه به ایه ان راقبول داری ؟ اختلاف رجوی درمتشابهات است نه دراصول وفروع مثلا میگوید الان دیه شترنیست باید پول باشد نزول نیست باید سود بانکی باشدکه درقران هم متشابهات چند ایه بیشترنیست تو به سنت وعترت پشت پا زدی یا ریزبه ریزقبول داری ؟ همه راقبول دارد توامامت راانکارمیکنی ؟ پس چرا طبل یا حسین میکوبی وبه سروروی خود چنگ میزنی وسینه زنی وعاشوراراه میاندازی چرا قبله تو مکه وقبله دومت بیت المقدس است ؟ وچراامام زمان بازی راه میاندازی ؟ ودنبال جامعه امام زمان رویایی ودروغین هستی ؟ تو روزه ونماز راانکارمیکنی ؟ پس چرا این فرایض رابجا میاوری تو حج را نمیخوای پس چرا به حج میروی وهرسال درروزعید قربان جشن گرفته وفیلم حج رفتنت را برای نیروها نشان میدهی حاج مسعود ؟ می بینید تا بن استخون به اصول وفروع اعتقاد دارد همان اصول وفروعی که نتیجه اش شده ایران کنونی ونابودی ایران وایرانی ودردرون مجاهدین هم شده زندان وشکنجه وقتلهای مشکوک وتحقیروتوهین وتف انداختن به صورت نیرووکتک زدن درنشستها وراه اندازی چماقداری وایجاد رعب ووحشت وناامنی برای نیروها درحدی که بنده برای دفاع ازخود همیشه یک کاتربزرگ وسلاح سرد باخود حمل ودرجیبم داشتم تا اگرخواستند اسیبی وارد کنند ومرا شبی به جایی برده وخواستند بکشند بتونم ازخود دفاع وخود رازنده نگه دارم وبهشونم چه باگزارش وچه شفاهی بارها گفته بودم کسی نزدیک من بشود شاهرگش راباکاترقطع خواهم کرد بله اسلام متضاد درعمل هم همان اسلام خمینیست وعملکردها هم همان است حال میرسیم به اینکه شیوه ها چیست وچگونه پیاده میکرد وچرا که ازهمین اسلام واعتقادات نشات میگرفت ……ادامه دارد

  ————————-

  https://www.youtube.com/watch?v=dHxkaL9ckqM

   

  مطالب مرتبط :

  پلیس آمریکا: هدف عامل قتل ۲۲ نفر در ال‌پاسو نژاد پرستانه و شکار مکزیکی‌ها …

  بعد ازتحمل محدودیت ها محرمیت ها وفشارهای روحی وروانی بیشمار نوبت اعزام من به کشور آلبانی فرا رسید. فکر کنم یک اکیپ پنجاه نفره بودیم چندین بار توجیه شدیم مسولین سازمان بلندپایه ترین مسولین تشکیلات به زعم خودشان خطراتی که بر سراه راه ما کمین کرده است را به ما گوشزد ویادآوری میکردند از جمله خطربورژوازی را از همه خطرات خطرناکترین خطر خانواده و مناسبات خانوادگی بود به ... مطلب کامل

  علی شیرزاد: سرنوشت مهدی افتخاری آئینه فلاکت انقلاب مریم عضدانلو

   مهدی انقلاب مریم راقبول نداشت و رو درروی رجوی وعضدانلو قرارگرفته بود منتهی درپاسیویسم  ودرون خود رفتن عمل میکرد که تاثیرات مخرب شخصیتی روی خودش گذاشته  بود بهمین دلیل  فشارها وتوهینها وتحقیرها رابه او میکردند وعضدانلوهم درنشست فرماندهی فتح الله راازبنیاد انکاروگفت چرا میگویید فرمانده فتح الله خود رجوی طراحی وفرماندهی رابعهده داشت فرماندهی پروازرا مسعود به اوداده درصورتی که واقعیت ندارد مریم عضدانلو ایا این حرفها ... مطلب کامل

  غلامعلی میرزایی: به بهانه کار در اروپا ولی اسارت در عراق و قلعه اشرف

  البته رجوی ، سرکرده فرقه مجاهدین خلق  ازاین بحث چند هدف را پیش می خواست ببرد . یک اینکه رقابت و چشم وهم چشی بین نفرات بیندازد وهمه را چند صباحی در گیر این بحث بکند. خوب در بین افراد هم کسانی بودند مانند ماها که سالیان بود از خانواده خیری وحتی شماره تلفنی نداشتیم . دومین گروه کسانی بودند که حتی اگر شماره یا تماسی داشتند به ... مطلب کامل

  تردید در متحدان دونالد ترامپ

  مقام‌های دولت عربستان سعودی نیز در رویکردی هم‌پوشاننده، از گفت‌وگو با تهران به جای منازعه سخن به میان آورده‌اند. تغییر در آرایش جبهه‌بندی علیه ایران نه‌تنها به بروز نشانه‌های فرسودگی در تلاش‌های واشنگتن انجامیده، بلکه سبب وحشت در تل‌آویو نیز شده است. «بنیامین نتانیاهو» که در ماه‌های اخیر مشعوف از نزدیک شدن به اهداف ضد ایرانی خود بود، حالا برای حفظ موقعیت به ظاهر ایجاد شده، در دوسطح ... مطلب کامل

  پلیس آمریکا: هدف عامل قتل ۲۲ نفر در ال‌پاسو نژاد پرستانه و شکار مکزیکی‌ها …

  بیانیه نژادپرستانه در اینترنت مجرم به هنگام دستگیری از حق خود برای خودداری از حرف زدن صرفنظر و چگونگی اعمال جرمش را برای پلیس تشریح کرده است. او گفته که به قصد انجام تیراندازی ۹ ساعت با خودروی خود از محل زندگی‌اش در آلن (در تگزاس) به شهر مرزی ال پاسو رانندگی کرده چون حدس می‌زده که مهاجران زیادی از آمریکای لاتین در این شهر زندگی می‌کنند. او سپس با تفنگ تهاجمی‌ و ... مطلب کامل

  نگاهی به غروب استراتژی مجاهدین در عملیات ” فروغ جاویدان “ قسمت دوم

   در ادامه جلسه توجیهی عملیات فروغ جاویدان مسعود رجوی می گوید: "کاری که ما می خواهیم انجام دهیم در حد توان و اِشِل یک اَبَرقدرت است. چون فقط یک اَبَرقدرت می تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند!" دلیل این صحبت او این است که تصمیم داشت تا 48 ساعته به تهران برسد. او ادامه می دهد: " به طور مثال بغداد تا ... مطلب کامل

  منصور نظری: سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایران زمین

  سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایران زمین  منصور نظری، ایران اینترلینک، دهم اوت 2019:… واقعیت این است که سازمان مجاهدین خلق در بنیاد مشکل  داشت ، ودارد ، برای نمونه اساسنامه ومانیفست  این سازمان چیست وکجاست  ؟ چند کتاب از این سازمان بیرون امده است ؟ مبانی تشکیلاتی این سازمان کجا نگاشته شده است ؟ در کدام کتاب میتوان به اصول تشکیلاتی وایدئولوژیکی ... مطلب کامل

  منصور نظری: سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایران زمین

  با توجه به سابقه امارات و تلاش‌هایش برای افزایش این فشارها، عجیب نبود اگر ابوظبی در تبلیغات رسانه‌‌ای، ادعای آمریکا را تایید می‌کرد و انگشت اتهام را به سوی تهران نشانه می‌رفت. اما واکنش اماراتی‌ها ملایم‌تر ازاین انتظارات بود و حتی بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد، ایران در این کشتی‌ها خرابکاری کرده، موضع امارات همچنان این بود که متهم کردن ایران به اسناد بیشتری نیاز دارد. اندکی ... مطلب کامل

  منصور نظری: سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایران زمین

   پاریس یک روز پس از هشدار توییتری ترامپ به ماکرون در باره گفتگو با تهران در پاسخ به این پیام تاکید کرد که برای اظهار نظر در باره ایران نیاز به «هیچ مجوزی» ندارد. ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه با تاکید بر اینکه کشورش برای پرداختن به موضوعات مرتبط با ایران و اظهار نظر در باره این کشور نیاز به ... مطلب کامل

  اعلام جدایی آقای رفیق دهقان از فرقه مجاهدین خلق ـ رجوی در آلبانی

  فرقه مجاهدين که طبق تعهدش به دولت آلبانی، باید هزینه زندگی افراد جدا شده را پرداخت می کرد؛ از این این کمک هزینه ناچیز سوء استفاده و نفرات را وادار می کرد که طبق قوانین آنها زندگی کند! با چه کسانی رابطه داشته باشد و بالعکس. ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 ايران قلم. محفوظ است.
  marmaris escort - marmaris bayan escort - escort marmaris - marmaris escort bayan -