• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: آیا دواسلام متضاد واقعیست ؟؟

  آیا دواسلام متضاد واقعیست ؟؟

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم مارس ۲۰۱۸:… اگرفهم الان راداشتم هرگزمجاهدین راانتخاب نمیکردم ومجاهد نمیشدم متاسفانه سالها با گذرازدریای خون وهفت خوان رستم با هزاران کش وقوس وابتلا ان رافهم کردم وچه دیربه ان رسیدم ودلیل هم یک چیزبیشترنبود که اینقدربه درازا کشید انهم اعتماد بیش ازاندازه به رهبری همین سازمان بود که او ناجوانمردانه اعتمادها راپرپرکرددراینجا میرسیم به تفکرات تا ببینیم اختلاف کجاست … 

  https://www.youtube.com/watch?v=bBvp8OI6Myk

  Mojahedin_Khalq_MKO_MEKNCRI_Maryam_Rajavi_cult_AlbaniaTestimony of three Mojahedin: The truth about the MEK (Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Maryam Rajavi cult)

  لینک به منبع

  آیا دواسلام متضاد واقعیست ؟؟

  سوالات زیادی درنوشته های جداشده هاوجود دارد ویا سایرین دارند که چرامجاهدین که یک نیروی انقلابی بودند به اینجا رسیدمیخواهم درسلسله مقالاتی به چرایی ان بپردازم شاید بتونم تاحدودی به این سوال پاسخ بدهم ونوشته ها راهم بسیارساده وخلاصه وقابل فهم برای همه توضیح میدهم وازبکاربردن ایسمها هم بشدت دوری میکنم وادای روشنفکری هم درنمیاورم مثلا نمیگویم توتالیتاریسم میگویم نظامی یا نمیگویم رویزیونیسم میگویم منحرف خیلی ساده

  قبل ازهرچیزیاداوری کنم که بنده نه نویسنده هستم ونه تاریخ نگارونه جامعه وروانشناس درنتیجه نباید انتظارداشت که بررسی درحدی که گفتم باشدهمانطورکه قبلا گفتم هدف این است که بعنوان یک نفرکه بیش ازسه دهه عمرخود رادراین سازمان گذروندم ونزدیک به یکدهه هم درحاشیه مسایل انرادنبال میکردم دیده ها وتجارب خود رادرحد توان وظرفیت فکری مینویسم تا ایندگان وتاریخ نویسان وووو هرکدام دررشته تخصصی خود شاید ازان استفاده ودرسی باشد برای فرزندان این اب وخاک تامثل امثال بنده دراین دامها نیفتند وبتونن ازتجارب ان استفاده وخود راگرفتارهرگروهی بانامهای مختلف نکنند متاسفانه درزمان ما دنیای سایبری وجود نداشت وجامعه ازمسایل سیاسی بیخبرودورازان بود وچند جریان فکری بودند که هرکدام حرف خود راداشتندوبسیارمحدود که تعدادی دانشجودرمحیط دانشگاه که شاید درسراسرایران تعدادشون به دوهزارنفرهم نمیرسید مبارزه سیاسی میکردند حرفه ای وغیرحرفه ای تفکرات اخوندی یا جریانهای فکری مسلمان ومارکسیستها انهم مخفی ؛ درنقطه مقابل با حکومتی روبروبودیم وابسته ودیکتاتورکه هرصدایی راباساواک وکمک سیا خفه کرده بود وجامعه درفقروفلاکت وحاشیه وکپرنشینی وحلبی ابادها روزبروزگسترده ترمیشد رهبران اصلی رااعدام ونیروهای دست چندم درزندانها وجامعه بی اطلاع ازهرچیزوتفکرات ؛ گروهها چند عملیات انجام داده وسروصدایی راه افتاده بود وجامعه هم قدرت فکری وتوان تحلیل واقعیت رانداشت تا به درستی وغلطی انها پی ببردوایران جزیره ثبات لقب گرفته بود وجهان ازان حمایت وشاه ژاندارم منطقه بود درچنین شرایطی یک دفعه دورازانتظارجهان وتحلیلگران سیاستهای جهانی ایران گرگرفت ومردم بخیابونها ریختند وشاه دریکسال سرنگون شد وگروهها شروع به جذب نیروکردند اگرحقیقت رابخواهید وقتی یاد انروزها میافتم وبحثهای خیابونی وسطح فکری روشنفکران خنده ام میگیرد وگریه ازبس نازل بود ولی چه باید کرد همین بودوزمان میخواست وکش وقوس تا جامعه اگاه شود ما هم درغفلت وعدم اگاهی وتوان تشخیص درست وغلطی یک راه وارد راهی شدیم که تابه امروزادامه دارد ودرگیرکش وقوسهای ان هستیم زمان شاه میگفتیم شاه برود ولی چی جایگزین شود کسی به ان فکرنمیکرد وچیزی دردست نبود که بگوییم این بیاید وازانجایی که جامعه مسلمان بود فکرمیکرد اخوند باحاکمیت دینی جامعه امام زمان رویایی ودروغین که درهیچ کجای دنیا تجربه نشده بود رابه ارمغان میاورد وعدل وداد را درسراسرایران میگستراندولی طولی نکشید که تمام ارزووامیالهای مردم بربادفنا رفت وتعدادی درضدیت با اسلام ارزوی خود رادرمارکسیت وتعدادی بازدرمسلمانی دیدند ولی درشاخه دیگریعنی اینکه ازجوروداد امویان به عباسیان پناه بردیم این همان اشتباه تاریخی بنده وامثال بنده است توضیح خواهم داد چرا راه حل انزمان ایران درابومسلم خراسانی نبود راه حل دریعقوب لیث بود چون عباسیان وامویان یک حرف میزدند شکل بیان حرف فرق میکردولی یعقوب کلا حرفش فرق میکرد وحرف ایران رامیزدما این نکته ظریف وریزرافهم نکردیم بنده دراشرف با استفاده ازتاریخ وتجارب این رافهمیدم که ازان سال بارها گزارش نوشته وبا مسئولین صحبت کردم وگفتم اگرفهم الان راداشتم هرگزمجاهدین راانتخاب نمیکردم ومجاهد نمیشدم متاسفانه سالها با گذرازدریای خون وهفت خوان رستم با هزاران کش وقوس وابتلا ان رافهم کردم وچه دیربه ان رسیدم ودلیل هم یک چیزبیشترنبود که اینقدربه درازا کشید انهم اعتماد بیش ازاندازه به رهبری همین سازمان بود که او ناجوانمردانه اعتمادها راپرپرکرددراینجا میرسیم به تفکرات تا ببینیم اختلاف کجاست چون همه چیزازاینجا نشات میگیردخنده داروگریه اورترازما مارکسیست ها بودند کشورهای کمونیستی رادیده بودند وبن بست انها را بازدنبال ان میدویدند معلوم نبود چرا شاید ازنظرفکری خیلی عقب مونده بودند

  خمینی میگوید اسلام رجوی هم میگوید اسلام ؛ ولی اسلام من اسلامیست سرتا پا متضاد اسلام خمینی ست یعنی کلا فرق دارد وضد اسلام خمینیست ؛ کتابی هم هست بنام دواسلام متضاد که صحبتهای رجوی درنشستها راسرجمع وبصورت کتاب دراورده اند هرکس خواست میتونه درسایت مجاهدین انرا بخونه که جدیدا دوباره تبلیغ انرا راه انداخته

  اسلام سه اصل دارد وپنج فرع وروی این هشت مورد سواراست وقتی میگوییم فرق دارد کجا خودش راباید نشان بدهد درهمین اصول وفروع باید ازرجوی سئوال کرد اسلام متضاد تو چیست خمینی میگوید توحید متضاد ان میشود شرک تو به شرک اعتقاد داری ؟ قران ونبوت ومعاد راانکارمیکنی ؟ یا ایه به ایه ان راقبول داری ؟ اختلاف رجوی درمتشابهات است نه دراصول وفروع مثلا میگوید الان دیه شترنیست باید پول باشد نزول نیست باید سود بانکی باشدکه درقران هم متشابهات چند ایه بیشترنیست تو به سنت وعترت پشت پا زدی یا ریزبه ریزقبول داری ؟ همه راقبول دارد توامامت راانکارمیکنی ؟ پس چرا طبل یا حسین میکوبی وبه سروروی خود چنگ میزنی وسینه زنی وعاشوراراه میاندازی چرا قبله تو مکه وقبله دومت بیت المقدس است ؟ وچراامام زمان بازی راه میاندازی ؟ ودنبال جامعه امام زمان رویایی ودروغین هستی ؟ تو روزه ونماز راانکارمیکنی ؟ پس چرا این فرایض رابجا میاوری تو حج را نمیخوای پس چرا به حج میروی وهرسال درروزعید قربان جشن گرفته وفیلم حج رفتنت را برای نیروها نشان میدهی حاج مسعود ؟ می بینید تا بن استخون به اصول وفروع اعتقاد دارد همان اصول وفروعی که نتیجه اش شده ایران کنونی ونابودی ایران وایرانی ودردرون مجاهدین هم شده زندان وشکنجه وقتلهای مشکوک وتحقیروتوهین وتف انداختن به صورت نیرووکتک زدن درنشستها وراه اندازی چماقداری وایجاد رعب ووحشت وناامنی برای نیروها درحدی که بنده برای دفاع ازخود همیشه یک کاتربزرگ وسلاح سرد باخود حمل ودرجیبم داشتم تا اگرخواستند اسیبی وارد کنند ومرا شبی به جایی برده وخواستند بکشند بتونم ازخود دفاع وخود رازنده نگه دارم وبهشونم چه باگزارش وچه شفاهی بارها گفته بودم کسی نزدیک من بشود شاهرگش راباکاترقطع خواهم کرد بله اسلام متضاد درعمل هم همان اسلام خمینیست وعملکردها هم همان است حال میرسیم به اینکه شیوه ها چیست وچگونه پیاده میکرد وچرا که ازهمین اسلام واعتقادات نشات میگرفت ……ادامه دارد

  ————————-

  https://www.youtube.com/watch?v=dHxkaL9ckqM

   

  مطالب مرتبط :

  حامد صرافپور: کانون های شورشی، از میلیشیا تا پیاده نظام امپریالیسم در ایران

  در این شرایط مریم رجوی که به ظاهر پناهندۀ فرانسه است ولی عملا و همیشه در آلبانی بسر می برد با پخش پولهای سرمایه گذاری شده از دلارهای نفتی صدام و اکنون نیز حاصل از کمکهای عربستان سعودی و با سوء استفاده از قوانین اروپا نمی گذارد کسی وارد دستگاه مخفوف این سیستم فرقه ای بشوند. همین مریم رجوی که هر از چندی سالن های پارلمان را ... مطلب کامل

  حامد صرافپور: کانون های شورشی، از میلیشیا تا پیاده نظام امپریالیسم در ایران

  سازمان مجاهدین خلق، غیر از جاسوسی برعلیه منافع ملی، سرکوب نیروهای خود ورواج بی همتای کیش شخصیت ، چیزی ارائه نداده وآموزش هایش دراین سطح است وتنها وتنها بدرد جاه طلبی های مسعود ومریم میخورد و کسی ازاین بابت آموزش سیاسی نمیبند وازاین حیث، ادعاهای سرمقاله نویس رجوی بسادگی رد میشود ! ...  با دل بستن به اعمال وتجربیات  عملی سازمان مجاهدین خلق، باید که درصف دشمنان مردم ... مطلب کامل

  میش مست: بالاترین خطر برای فرقه مجاهدین در آلبانی شعله کشیدن عشق و عاطفه است ـ قسمت ۴

  به هر صورت فرمانده من روز وساعت تماس را به من ابلاغ کرد من که سرازپا نمی شناختم ازخوشحالی تشکرکردم و منتظر زمان تماس ماندم ساعت دو نیم بعدازظهر زمان برقراری تماس من با خانواده ام بود . نیم ساعت زودتر ازآسایشگاه زدم بیرون راستش آن روز ظهر اصلا نتوانستم استراحت کنم. ذهنم به شدت درگیر بود و اساسی تحت فشار بودم با خودم مستمر فکرمیکردم که چگونه ... مطلب کامل

  حامد صرافپور: کانون های شورشی، از میلیشیا تا پیاده نظام امپریالیسم در ایران

  ورود به آلبانی، پایان رویای مسعود برای پرواز دادن سیمرغ رهایی (مریم قجر) از شانه های ارتش آزادیبخش ملی (و ارتش آمریکا) برفراز تهران، و آغاز خیال پردازی زوج رجوی برای تشکیل “هزار اشرف و گردان های رزمی” مجاهد در داخل ایران بود، به این معنا که ارتش آزادیبخش ملی در مسیر تکامل به پایان حیات خود رسیده و از این پس جوانان در داخل ایران گردان های رزمی را تأسیس ... مطلب کامل

  حامد صرافپور: کانون های شورشی، از میلیشیا تا پیاده نظام امپریالیسم در ایران

  اما  میان در سران فرقه تروریستی رجوی از آنجایی که همیشه برای آماده موج سواری و سواستفاده از حرکات اعتراضی مردم هستند اینبار هم همگام با بقایای خاندان پهلوی و ارباب شان آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی وارد میدان شده و سعی می کنند مردمی که برای خواسته های معیشتی  دست به تظاهرات آرام زده اند را تشویق به ... مطلب کامل

  حامد صرافپور: کانون های شورشی، از میلیشیا تا پیاده نظام امپریالیسم در ایران

  در این پیام اما بر سیاق قبل، مسعود رجوی خیالی مثال همیشه از تناقض گویی آغاز می کند و از شهر شیراز مرکز جنگ و گریز و انقلاب نوین، یاد می کند و حافظ شیرازی را نیز خشونت طلب می داند و آنچنان روده درازی می کند که به کوروش کبیر نیز می رسد و نان ملی گرایی را در کاسه خود قرار می دهد و خود ... مطلب کامل

  رحمان محمدیان: کودتای خزنده رجوی علیه رقیبان در ۲۶ مهر ۱۳۶۸ ـ انتخاب یا انتصاب؟

  اما رجوی که شهامت اعتراف به اشتباه را نداشت و از طرفی می ترسید که سر این قضیه که باز شود دیگر نمی تواند مثل شاهان عمل و این سازمان و اعضا رااین چنین در چنگ داشته باشد دست به یک شامورتی بازی که در اجرای آن استاد بود زد. باید مریم را در راس امور داشته باشد تا بوسیله او اهداف شومش را به کرسی بنشاند ولی ... مطلب کامل

  رحمان محمدیان: کودتای خزنده رجوی علیه رقیبان در ۲۶ مهر ۱۳۶۸ ـ انتخاب یا انتصاب؟

    این بار خودتان خواستید وجای گله ندارد: هزاران جدا شده، اعضای خانواده ها ، گزارش های نهادهای حقوق بشری و ... درستی این اتهامات را قبول دارند واصلا احتیاج به غور وبررسی بیشتر نیست؟!  آیا طلاق ها که غیر ازمسعود ومریم شامل همه شد، اختیاری بود واگر بود وخوب بود، چرا شامل این دو خونریز وشیاد نشد؟  آیا هرکس ازاعضای شما خواست که مثلا درحد یک زندانی جانی با خانواده اش ملاقات کند، چنین امکانی باو داده میشود؟  چرابه نهادهای قانونی بین المللی ویا حتی حقوق دانان ایرانی جزو اپوزیسیون و ... مطلب کامل

  رحمان محمدیان: کودتای خزنده رجوی علیه رقیبان در ۲۶ مهر ۱۳۶۸ ـ انتخاب یا انتصاب؟

  منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و چهارم نوامبر 2019:… بعضی هایشان شفاف میگویند هدفشان ویران کردن زیرساخت های ایران و تکه پاره کردن آن است و بعضی هایشان نیز که کمی خجالتی هستند آنرا به زبان دیگری بیان میکنند. اگر بخواهیم راجع به تک به تک اینها جویا شویم سر از سرویس های عبری عربی وامریکائی در خواهیم آورد که امروزه آبشخور همه این وحوش است. تخم ... مطلب کامل

  میرزایی: مگر “غسل در صحنه” و توبه در درگاه رجوی در نشست های معزشویی دروغ است؟

  دست یکی از بستگانم را با میل گرد شکستید و آن نفر هم عینک طرف مقابل را از چشمش برداشته وبه عنوان سند هنوز در اختیار دارد و در هر دادگاه میتواند این را اثبات کند. زنی که توان مقابله ازخود را ندارد شما با چماقدارانتان این کار غیر انسانی را انجام دادید . مطالب گفتنی زیادی دارم که شاید به صدها کتاب برسد و خواستم فقط ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 ايران قلم. محفوظ است.
  marmaris escort - marmaris bayan escort - escort marmaris - marmaris escort bayan -