• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: زنجیر پاره کردن مریم رجوی

  زنجیر پاره کردن مریم رجوی 

  علی شیرزاد  فریاد آزادی، سی ام مارس ۲۰۱۸:… لیست کشته شده ها را به مک کین میدهد همانهایی که با ارزووبنام مبارزه با امپریالیسم کشته شدند؛ مدال ایران ازاد رابه جولیانی میدهد ما با اینها مخالفیم واه وفغان توهم ازهمین جاست زنجیرپاره کردن وطلبکاری ازاینجاست میگویی سکوت کنید ولی ما میگوییم تاروپودت رابهم خواهیم ریخت… 

  Anti-terror Edi Rama releases Iranian journalists, Maryam Rajavi remains gob-smackedAnti-terror Edi Rama releases Iranian journalists, Maryam Rajavi remains gob-smacked

  زنجیر پاره کردن مریم رجوی

  علی شیرزاد، فریاد آزادی
  لینک به منبع

  مریم رجوی وشوهرمفقود درطی سالیان هرکس هرحرفی میزد را با مارک رژیمی وانواع برچسبها بلافاصله اورا تف بارون وازمیدان بدرمیکرد همان کسانی را که بهردلیلی شهامت وجرئت ایستادن جلوی او را نداشتند ولی الان جداشده ها جلو او سینه سپرکرده و واقعیتهای درونی وپشت پرده زد وبند ومزدوری برای بیگانه توسط رجوی را باقدرت تمام افشا میکنند وتمام بساط ننگین چیده شده سالیان را بهم ریخته اند گفته بودیم جدا شده چیزی برای ازدست دادن ندارد وتاروپود خیانت وجنایت درحق خودش را ازگلویت بیرون خواهد کشید حالا توسط هواداران ترسو وبی نام ونشان خودش که دردنیای ازاد جرائت وشهامت نوشتن اسم وگذاشتن عکس هم واهمه دارند را به جان جداشده ها انداخته باید یاداوری کنم کسانی که جلوی خمینی ودردرون مناسبات ضد انسانی رجوی که هرگوینده ای را به انحاء مختلف سرش رازیراب میکرد ایستادند وبمب وموشک وخیانتهای امریکا راتحمل کردند ودرمیادین جنگ ازتیر وموشک نترسیدند وخلاصه کلام ازهفت خوان رستم وصد دریای خون عبورکرده وبا تجارب وابدیدگی بسیارباید به انها حق بدهیم که ازیک عده ترسو بزدل در دنیای ازاد هراسی بخودشون که راه نمیدهند هیچ بلکه هزارباربدتر ازدرون مناسبات بر سروصورت رجوی ها وهواداران بزمجه اش تف میاندازند اما داستان چیست

  درشبکه های اجتماعی داد وقال وفریاد راه انداخته واه وناله سرمیدهند وطلبکاری میکنند که چرا سازمان مجاهدین که درطی سالیان بارژیم مبارزه کرده را مزدورعربستان وعراق وامریکا میدانید مگه ما چه کرده ایم بله دست بالای دست بسیاراست وکسی مثل رجوی که فکرمیکرد بالای دست همه است را بزانو زدن وادارمیکند ان دست جداشده هاست حالا تا میتوانی با ازادی واختیارخودت میل بفرما وگرنه درحلقت میریزیم میگوید چرا میگوئید ما ازتروریسم حمایت میکنیم ومزدورهستیم ببینیم بچه سلمان درمصاحبه درجواب خبرنگارچی گفته تا به واقعیتها پی ببریم سوال کرده چرا وهابیت (یا ازهمان تروریسم حمایت میکنید )جواب داده ما درطی سالیان به خواسته (به دستور) امریکا از وهابیت حمایت کردیم که جلو شوروی سابق به ایستیم اعتراف ازاین اشکارترمیخواهید وادامه داده دیگردوران ان سیاست گذشته ومیخواهیم سیاستها راعوض کنیم حال سئوال ازرجوی این است چرا وچرا تروریسم درسوریه را ارتش ازاد قلمداد کردی همان ارتش ازادی که هرروززیرقبای یکی میرود وچرا تروریسم را درعراق انقلابیون عشایرمیدانستی دیروزیک مقام عراقی گفته است که عربستان پنج هزارتروریسم را وارد عراق کرده بود وچرا تجاوزعربستان به یمن ونابودی بیست میلیون انسان را مقابله با کودتا گران می نامی همان جنگی که حامیان اصلی ان یعنی امریکا انگلیس وفرانسه امروزاز بچه سلمان خواسته اند که جنگ را تمام کند چون گنده کاری به نهایت رسیده است ولی تو دست بردارنیستی ایا همه اینها مزدوری نیست کثافت کاری نیست بی شرافتی نیست معامله باخون ملتها نیست بالا کشیدن جام خون انسانهای مظلوم نیست اه وفغان وناله ات ازافشا برای چیست فکرنمیکردی روزی مارکهایی که بدیگران میزدی امروزبخودت بزنند وبساطت رابهم بریزند ومیزچیده شده راچپه کنند میگوید چرا به جان بولتون حمله میکنید خوب میکنیم تا چشمت کورشود چرا نکنیم میخواهی ازادمخواران استفاده وملت رابیشترتحریم کنی وپولش رابه جیب غربیها وتعدادی ازباندهای رژیم بریزی مگرنه این است که درتحریم سران حاکمیت دینی هزاران هزارمیلیارد بالا میکشند این خوش خدمتی ها به سران حاکمیت دینی برای چیست مگرنمیدونی که دردوازده سال تحریم عراق ملت بیچاره ومظلوم ودست بسته عراق پانصد هزارکشته دادند وهزاران بلای اجتماعی گریبانشون راگرفت ایا علف خوری ملت راندیدی حداقل کارگران عراقی که به اشرف میامدند والتماس میکردند که علفهای اشرف راچیده وبرای خوراک خود ببرند و چیده ومیبردند راکه دیدی پس چرابرای ملت ایران تحریم میخواهی یک نمونه حتی یک نمونه محض رضای خدایی که به ان معتقدی درطول تاریخ بما نشون بده که سیاست کشتارجمعی تحریم به نفع مردم وبه زیان حاکمیت وقت ان مردم شده است درهمین عصرحاضرنشون بده بنده عکس ان رانشون میدهم عراق وسوریه ویمن وکره شمالی وایران مردم این کشورها ازتحریم وگرسنگی به علف خوری افتاده وحاکمان هرروز فربه ترمیشوند انوقت میگوید چرابه بولتون وجولیانی ومک کین های عزیزحمله میکنید چونکه انها عامل نابودی ملتها هستند ولی واقعیت اینه که این حمله ها به مزدوران انها وعربستان یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران است که درخیانت به ملت هیچ حدومرزی رانمیشناسد دیروزدراشرف ابتدای امدن امریکا به عراق تظاهرات راه میانداخت وشعارمیداد شرمن یو یعنی شرم برتو وامروز شرمن یو شده درود به تو وفدای تو وقربان صدقه رفتن امریکا ؛ لیست کشته شده ها را به مک کین میدهد همانهایی که با ارزووبنام مبارزه با امپریالیسم کشته شدند؛ مدال ایران ازاد رابه جولیانی میدهد ما با اینها مخالفیم واه وفغان توهم ازهمین جاست زنجیرپاره کردن وطلبکاری ازاینجاست میگویی سکوت کنید ولی ما میگوییم تاروپودت رابهم خواهیم ریخت تا زمانی که بیایی وبگویی بله من مزدوری کردم وبرعلیه ملت ایران پا به پای حاکمیت دینی حرکت کردم ودرنابودی ملت ایران با حاکمیت دینی سهیم بودم بیخود که به شورای نگهبان نامه ننوشتی وخود راحقیرننامیدی ؛ شورای نگهبان ارتجاع چقدربهت پول داد ؟ مزدورخود فروخته

  علی شیرزاد ۲۰۱۸/۰۳ /

  مطالب مرتبط :

  بی دقتی و یاخود زنی بعضی از رسانه های هویت طلب آذربایجانی

  مثلا ما ازگذشته های دور سراغ داریم که ناسیونالیست های آذربایجانی، سازمان مجاهدین خلق ایران را یکی از دشمنان زبان آذربایجانی دانسته وهمواره برحفظ فاصله با این جریان شووینیستی تاکید میکرد. این جریانات آذربایجانی ، ازهر طیف ودسته ای وبدون توجه باینکه درکدامیک ازنحله های فکری ناسیونالیزم آذربایجانی حضور دارند ، برای حفظ حرمت خود همواره فاصله ی زیادی با مجاهدین خلق که عملا به باند رجوی تبدیل ... مطلب کامل

  عوارض مبارزات مسلحانه و خشونت‌آمیز برای تغییر رژیم‌های سیاسی

  او بر این باور نیست که خشونت‌پرهیزی یک فلسفه ایده‌آلیستی و تاکتیکی منفعلانه است. برعکس، در درون استراتژی‌ها، سیاست‌ها و تاکتیک‌های خشونت‌پرهیز، نیروی مقاومت‌گر و افشاگری وجود دارد که نهادها و وضعیت مسلط را به چالش می‌کشد و در مشروعیت‌شان تردید ایجاد می‌کند. این شکل از مقاومت، برخاسته از خشم و عمل فعال علیه انواع بی‌عدالتی و تبعیض است. باتلر در کتاب خود می‌کوشد تا خشونت ... مطلب کامل

  عوارض مبارزات مسلحانه و خشونت‌آمیز برای تغییر رژیم‌های سیاسی

  حالا این فرقه ی پست در این غربت وبیکاری وبلا تکلیفی این ادما و هوادارای خودشو به بهانه ی کرونا مستمری را قطع کرده و انها رو بحال خودشون رها کرده.  ای فرقه ی پست که مدعی اسلام انقلابی هستید .ایا این کار شما بعد از سالیان بازی کردن با سرنوشت ادما با دروغ ونیرنگ و دجالیت ،حالا جواب این همه زحمت همینه ، ... مطلب کامل

  عوارض مبارزات مسلحانه و خشونت‌آمیز برای تغییر رژیم‌های سیاسی

  یک آدم ۹۸ ساله الان تو تلویزیون نروژ ۲ سال پیش داشت حرف می زد. جزو کانون های شورشی بوده. می گفت، به من گفتند این آدرس رو ببین شهر درامنت جنوب نروژ. برو یک کسی توی آن خانه است و بکشش. اونموقع که موبایل نبوده. می گفت من موتور سیکلت را گرفتم و رفتم اونجا نگاه کردم دیدم یه خونه ای هست و یک ... مطلب کامل

  عوارض مبارزات مسلحانه و خشونت‌آمیز برای تغییر رژیم‌های سیاسی

   براستی چرا این فرقه که دم از محوریت در عالم میزند اینقدر ضعیف و خار و ذلیل شده است ؟؟؟ به چه دلیل توان و کشش این را ندارد که فرزندی در حد مکالمه با مادرش صحبت کند در صورتیکه بقول رجوی در زمان شاه زمانیکه ما زیر اعدام بودیم مادرم به ملاقات من میآمد و حالا چه شده که حتی یک مکالمه مادر و فرزند را برنمیتابید ... مطلب کامل

  همچنان ترور و خشونت در دستور کار رهبری فرقه مجاهدین خلق

  این نمایش مسخره پرده های دیگری را هم در پی داشت تا اینکه رهبران مجاهدین، ابوالقاسم(محسن) رضایی را به برنامه ای دیگر از تلویزیون خود فرستاد تا این بار شدت عمل بیشتری از خود نشان دهد. آنها پرویز خزایی نماینده رجوی در نروژ را به پای این مجادله کشاندند تا آنچه خود نمی توانند بگویند را از زبان او جاری سازند ... مطلب کامل

  همچنان ترور و خشونت در دستور کار رهبری فرقه مجاهدین خلق

  درست است که موسی خیابانی با افرادی مثل مهدی ابریشمچی، عباس داوری ،محمود عطایی و دیگران تفاوت داشته است، اما او  یعنی موسی خیابانی هم زیر  مسعود رجوی جای می گرفته است و  اگر چه با بقیه اعضای مرکزیت فاصله داشته است ولی او هم  زیر مسعود رجوی جای داشته است. وقتی مسعود رجوی در هفتم مرداد فرار می کند و به فرانسه می رود در واقع ... مطلب کامل

  همچنان ترور و خشونت در دستور کار رهبری فرقه مجاهدین خلق

  اما تنها روزنه اى كه به من و ما اميد و جرقه  عشق و زندگى مي داد،  حضور خانواده ها براى ديدار با عزيزان اسير خود در چنگال رجوى بود. وقتى فرياد خانواده ها از پشت حصار پادگان اشرف با وجود محدوديت هاى رجوى كه در راستاى عدم شنيدن صداى خانواده بود، را مي شنيديم جرأت پيدا كرده و بذر اميد به زندگى در دلهاي مان كاشته ... مطلب کامل

  مجاهدین خلق یک فرقه هستند

  خب، آمریکا ارتجاعی ترین جناح را برای چنین اقدامی انتخاب کرده تا پروژه جانشین سازی آنها را پیش ببرد. اینها مجاهدین خلق نام دارند. گروهی از تبعیدیان ایرانی که از عملیات های ویژه آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمایت می کنند. بله سازمان مجاهدین خلق که قبلا توسط ایالات متحده آمریکا در بین سازمان های تروریستی خطرناک طبقه بندی شده بود. گروهی که در ایران ... مطلب کامل

  محمد سیدی: عشق را پایانی نیست، بمناسبت درگذشت مادر فداکار آقای محمدیان

  رجوی خانواده را " الدنگ " و سد امیال فرقه گرایانه اش می‌داند و در فرقه مجاهدین عشق را حرام و ممنوع کرده است. چه عشق  به جنس مخالف و چه عشق  مادر و پدر به فرزند یا برعکس . چرا رجوی ابراز هر گونه  عاطفه را ، جز به خودش ، ممنوع کرده است؟ چرا این مادر فداکار و قهرمان که یک دهه قبل برای ملاقات فرزندش ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.
  marmaris escort - marmaris bayan escort - escort marmaris - marmaris escort bayan - haber | malatya haber | malatyahaber | malatya haberleri | malatya sondakika | malatya sondakika haberleri | malatya asayi haberleri | malatya spor haberleri | yeni malatyaspor | malatya reklam | yeilyurt haber | battalgazi haber | malatya belediye haberi | malatya rehber | yeilyurt belediyesi | battalgazi belediyesi | malatya bykehir belediyesi | yeilyurt belediyesi | malatya seim | malatya aday adaylar | malatya akparti adaylar | malatya mhp adaylar | malatya chp adaylar | malatya korona haberleri | malatya gncel | malatya haber 44 | malatya haber trafik kazas | malatya haber net |