• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: زنجیر پاره کردن مریم رجوی

  زنجیر پاره کردن مریم رجوی 

  علی شیرزاد  فریاد آزادی، سی ام مارس ۲۰۱۸:… لیست کشته شده ها را به مک کین میدهد همانهایی که با ارزووبنام مبارزه با امپریالیسم کشته شدند؛ مدال ایران ازاد رابه جولیانی میدهد ما با اینها مخالفیم واه وفغان توهم ازهمین جاست زنجیرپاره کردن وطلبکاری ازاینجاست میگویی سکوت کنید ولی ما میگوییم تاروپودت رابهم خواهیم ریخت… 

  Anti-terror Edi Rama releases Iranian journalists, Maryam Rajavi remains gob-smackedAnti-terror Edi Rama releases Iranian journalists, Maryam Rajavi remains gob-smacked

  زنجیر پاره کردن مریم رجوی

  علی شیرزاد، فریاد آزادی
  لینک به منبع

  مریم رجوی وشوهرمفقود درطی سالیان هرکس هرحرفی میزد را با مارک رژیمی وانواع برچسبها بلافاصله اورا تف بارون وازمیدان بدرمیکرد همان کسانی را که بهردلیلی شهامت وجرئت ایستادن جلوی او را نداشتند ولی الان جداشده ها جلو او سینه سپرکرده و واقعیتهای درونی وپشت پرده زد وبند ومزدوری برای بیگانه توسط رجوی را باقدرت تمام افشا میکنند وتمام بساط ننگین چیده شده سالیان را بهم ریخته اند گفته بودیم جدا شده چیزی برای ازدست دادن ندارد وتاروپود خیانت وجنایت درحق خودش را ازگلویت بیرون خواهد کشید حالا توسط هواداران ترسو وبی نام ونشان خودش که دردنیای ازاد جرائت وشهامت نوشتن اسم وگذاشتن عکس هم واهمه دارند را به جان جداشده ها انداخته باید یاداوری کنم کسانی که جلوی خمینی ودردرون مناسبات ضد انسانی رجوی که هرگوینده ای را به انحاء مختلف سرش رازیراب میکرد ایستادند وبمب وموشک وخیانتهای امریکا راتحمل کردند ودرمیادین جنگ ازتیر وموشک نترسیدند وخلاصه کلام ازهفت خوان رستم وصد دریای خون عبورکرده وبا تجارب وابدیدگی بسیارباید به انها حق بدهیم که ازیک عده ترسو بزدل در دنیای ازاد هراسی بخودشون که راه نمیدهند هیچ بلکه هزارباربدتر ازدرون مناسبات بر سروصورت رجوی ها وهواداران بزمجه اش تف میاندازند اما داستان چیست

  درشبکه های اجتماعی داد وقال وفریاد راه انداخته واه وناله سرمیدهند وطلبکاری میکنند که چرا سازمان مجاهدین که درطی سالیان بارژیم مبارزه کرده را مزدورعربستان وعراق وامریکا میدانید مگه ما چه کرده ایم بله دست بالای دست بسیاراست وکسی مثل رجوی که فکرمیکرد بالای دست همه است را بزانو زدن وادارمیکند ان دست جداشده هاست حالا تا میتوانی با ازادی واختیارخودت میل بفرما وگرنه درحلقت میریزیم میگوید چرا میگوئید ما ازتروریسم حمایت میکنیم ومزدورهستیم ببینیم بچه سلمان درمصاحبه درجواب خبرنگارچی گفته تا به واقعیتها پی ببریم سوال کرده چرا وهابیت (یا ازهمان تروریسم حمایت میکنید )جواب داده ما درطی سالیان به خواسته (به دستور) امریکا از وهابیت حمایت کردیم که جلو شوروی سابق به ایستیم اعتراف ازاین اشکارترمیخواهید وادامه داده دیگردوران ان سیاست گذشته ومیخواهیم سیاستها راعوض کنیم حال سئوال ازرجوی این است چرا وچرا تروریسم درسوریه را ارتش ازاد قلمداد کردی همان ارتش ازادی که هرروززیرقبای یکی میرود وچرا تروریسم را درعراق انقلابیون عشایرمیدانستی دیروزیک مقام عراقی گفته است که عربستان پنج هزارتروریسم را وارد عراق کرده بود وچرا تجاوزعربستان به یمن ونابودی بیست میلیون انسان را مقابله با کودتا گران می نامی همان جنگی که حامیان اصلی ان یعنی امریکا انگلیس وفرانسه امروزاز بچه سلمان خواسته اند که جنگ را تمام کند چون گنده کاری به نهایت رسیده است ولی تو دست بردارنیستی ایا همه اینها مزدوری نیست کثافت کاری نیست بی شرافتی نیست معامله باخون ملتها نیست بالا کشیدن جام خون انسانهای مظلوم نیست اه وفغان وناله ات ازافشا برای چیست فکرنمیکردی روزی مارکهایی که بدیگران میزدی امروزبخودت بزنند وبساطت رابهم بریزند ومیزچیده شده راچپه کنند میگوید چرا به جان بولتون حمله میکنید خوب میکنیم تا چشمت کورشود چرا نکنیم میخواهی ازادمخواران استفاده وملت رابیشترتحریم کنی وپولش رابه جیب غربیها وتعدادی ازباندهای رژیم بریزی مگرنه این است که درتحریم سران حاکمیت دینی هزاران هزارمیلیارد بالا میکشند این خوش خدمتی ها به سران حاکمیت دینی برای چیست مگرنمیدونی که دردوازده سال تحریم عراق ملت بیچاره ومظلوم ودست بسته عراق پانصد هزارکشته دادند وهزاران بلای اجتماعی گریبانشون راگرفت ایا علف خوری ملت راندیدی حداقل کارگران عراقی که به اشرف میامدند والتماس میکردند که علفهای اشرف راچیده وبرای خوراک خود ببرند و چیده ومیبردند راکه دیدی پس چرابرای ملت ایران تحریم میخواهی یک نمونه حتی یک نمونه محض رضای خدایی که به ان معتقدی درطول تاریخ بما نشون بده که سیاست کشتارجمعی تحریم به نفع مردم وبه زیان حاکمیت وقت ان مردم شده است درهمین عصرحاضرنشون بده بنده عکس ان رانشون میدهم عراق وسوریه ویمن وکره شمالی وایران مردم این کشورها ازتحریم وگرسنگی به علف خوری افتاده وحاکمان هرروز فربه ترمیشوند انوقت میگوید چرابه بولتون وجولیانی ومک کین های عزیزحمله میکنید چونکه انها عامل نابودی ملتها هستند ولی واقعیت اینه که این حمله ها به مزدوران انها وعربستان یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران است که درخیانت به ملت هیچ حدومرزی رانمیشناسد دیروزدراشرف ابتدای امدن امریکا به عراق تظاهرات راه میانداخت وشعارمیداد شرمن یو یعنی شرم برتو وامروز شرمن یو شده درود به تو وفدای تو وقربان صدقه رفتن امریکا ؛ لیست کشته شده ها را به مک کین میدهد همانهایی که با ارزووبنام مبارزه با امپریالیسم کشته شدند؛ مدال ایران ازاد رابه جولیانی میدهد ما با اینها مخالفیم واه وفغان توهم ازهمین جاست زنجیرپاره کردن وطلبکاری ازاینجاست میگویی سکوت کنید ولی ما میگوییم تاروپودت رابهم خواهیم ریخت تا زمانی که بیایی وبگویی بله من مزدوری کردم وبرعلیه ملت ایران پا به پای حاکمیت دینی حرکت کردم ودرنابودی ملت ایران با حاکمیت دینی سهیم بودم بیخود که به شورای نگهبان نامه ننوشتی وخود راحقیرننامیدی ؛ شورای نگهبان ارتجاع چقدربهت پول داد ؟ مزدورخود فروخته

  علی شیرزاد ۲۰۱۸/۰۳ /

  مطالب مرتبط :

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.