• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • احسان بیدی: پایان کار مزدور چند جانبه

  یادم میاد مسعودرجوی این مزدور چند جانبه در طول دهسال زمانبندی هایی مختلفی برای سرنگونی ایران اعلام کرد وپایان هرکارزار وشکست این زمانبندی یک نشست میگذاشت ومیگفت شماهامقصرهستید که شب مسواک نمیزنید وکارجمعی نمیکنید وکفشهایتان را واکس نمیزنید که من نتواستم رژیم را سرنگون کنم و باز سال دیگه و باز مقصرماها که مسواک شبانه نمیزدیم.درطول این زمان مسعودرجوی که ازهمان اول برای ما عریان بود که بسته به شرایط دارد یک تحلیل ابکی میکند وبه خورد مامیدهد ولی وقتی به عمق داستان نگاه انداختیم به این فهم ودرک رسیدیم که پشت مسعودرجوی اربابان ان هستند و مسعودرجوی هیچ اراده ای ازخودش ندارد ودرون تشکیلات تبدیل شد به چوپان دروغگو وان داستانها شب نامه نوشتنها وفحشهایی که برایش کادومیکردند.براستی چرا کارهای مسعودرجوی این یکه تازمرد تاریخ وانقلابی که مدعی امام زمانی ام داشت و پرجم دارحسینی بود واین همه پشتوانه مالی ومردمی داشت، چرا هیچ کدام ازکارهایش به ثمر نرسید.

  پایان کار مزدور چند جانبه

  احسان بیدی ـ تیرانا ، آلبانیا ـ سایت نجت یافتگان در آلبانی 22.01.2016

  لینک به منبع

   یادم میاد یک کتابی را سالیان یپش خواندم به بنام جاسوس دوجانبه که یک شخصیت واقعی بود واین داستان د ردهه پنجاه میلادی بین امریکا وروسیه اتفاق افتاده یودسوژه اصلی داستان یک جاسوس دوره دیده کا.گ.ب بود که ملیت روس نداشت واین نفر ازقدرتی که داشت و از اختلاف نظ ربین دو ابرقدرت استفاده کرد و منافع شخصی خودش را برد و بین این دو ابرقدرت چنان درگیری انداخت که منجربه چند جنگ شد و دست آخر بدون اینکه کسی به اوشکی ببرد به کارخودش پایان داد.

  چرا این را گفتم به دلیل اینکه وقتی مسعودرجوی با دست خودش بنیانگذاران سازمان مجاهدین را فروخت. وقتی به جلوتر نگاه میکنیم و میرسیم به ان کودتای درونی که به تصاحب وبه قدرت رسیدن مسعودرجوی وهم پیمانانش منجرشد و بعد از رسوایی ساواک که برادرمسعودرجوی عامل ساواک بوده است.

  وبازوقتی به جلوتر نگاه میکنم میرسم به فرانسه وداستانهای پشت پرده که دوستان امریکایی ودیگر دوستان مسعودرجوی با دیدارهایی مکرر با نفرات عراقی وطارق عزیز و دست اخرم ان اخراج طراحی شده در فرانسه وامدن مسعودرجوی درعراق ودرخدمت قرارگرفتن در ارتش صدام حسین ونیروهایی عربی وغربی وامریکایی که هدف اول آن جاسوسی برا ارتش صدام حسین و شکست خوردن ایران در جنگ هشت ساله بود.

  باز وقتی به جلوتر کمی نگاه میکنم میبنم که اربابان مسعودرجوی او را در پشت صدام حسین و در کمپ اشرف پنهان کردند تا بتوانند به مرورزمان با اپوزسیون جلوه دادن مسعودرجوی چه درعراق و چه دراروپا بتوانند جا پای خودشان را بازکنند و به عبارتی توسعه قلمرو نظامی و فیزیکی خودشان را به این طریق سهل کنند که خوشبختانه تواسنتند به این امر برسند که مسله من نیست.

  مسعودرجوی وقتی به ستون پنجم عراق رسما تبدیل شد وبه مرورزمان وقتی مزدوری خودش را به اثبات رساند وتوانست اعتماد نیروهایی عربی وغربی را جلب کند و بعد از خوش رقصی هایی مکرر نیت شوم وهمان ماموریت اصلی خودش که برهم زدن ارامش منطقه بود را به خوبی با دخالت وخط دادن و برهم زدن ارامش عراق بخوبی به اثبات رساند.

  وقتی باز به جلو نگاهی می اندازم واپوزیسیون سازی اربابان مسعودرجوی را زیر پوش شورای دست ساز را می‌بینیم متوجه می شویم که هدف ان فقط و فقط رخنه در احزاب و کشورهایی اروپایی بوده و شناسایی نیروهای مردمی وانقلابی و بعد سرنگونی و درکنار ان جا پا بازکردن اربابان مسعودرجوی در اروپا و در بین احزاب و با اختلاف بین احزاب حکومت خودشان و نیات خودشان را در جوامع اروپایی پیاده کرده وبه عبارتی توسعه قلمروی ذهنی خودشان را بدهند و با شعاردمکراتیک به نیت ونیات خودرسیدن .

  ولی باز وقتی به جلوتر نگاه میکنم جنگ عراق وامریکا و برملاشدن چهره مسعودرجوی درزیر پوش نیروی انقلابی که دست به آن همه جنایت زد و بهره ان را اربابش برد و دست آخر با خودفروشی و تسهیل کردن سرنگونی دولت وقت عراق و دیکتاتور آن صدام حسین، سپس به دنبال جمع آوری بقایای صدام حسین افتاد.

  باز به جلوتر نگاه میکنم به درگیری هایی بعد از انتخابات 1388 ایران ونقش افرینی هایی مسعود رجوی و دم ودست تکان دادن برای رفسنجانی و خامنه ای و خیلی راحت و ارزان خودش را عریان کرد تا جاییکه مورد اعتراض اعضای شورای دست ساز خودش آقایان قصیم و روحانی قرار گرفت. مسعودر جوی در این دوران هیچ حد ومرز و پرنسیب سیاسی را رعایت نکرد که خوشبتخانه تنها برنده میدان ما ومردم ایران بودیم که ماهیت مسعودرجوی برای همگان عیان گشت.

  و بازم نیم نگاهی به جلوترنگاه میکنم به مجموع دخالتهایش درعراق و ارتباط برقرار کردن با سرویسهایی اطلاعاتی غرب وعرب وامریکا و گرفتن خط دادزدن ای دزد بگیرید عربستان سعودی را در مقابل ایران گنده کند.

  از داستانهای خلع سلاح وان خفت وخواری وغلط کردنهای مسعودرجوی وادای نیروی ضد امپریالیستی دراوردن و ان زندانها و شکنجه گاه ها و آن کشتار و تصفیه حساب ها در می گذرم.

  اما  وقتی بازبه جلوتر رصد میکنم ونیم نگاهی به  گذشته می اندازم میرسم به اینجایعنی نقش هدایت کننده مسعودرجوی بعدازداستان خلع سلاح..

  یادم میاد مسعودرجوی این مزدور چند جانبه در طول دهسال زمانبندی هایی مختلفی برای سرنگونی ایران اعلام کرد وپایان هرکارزار وشکست این زمانبندی یک نشست میگذاشت ومیگفت شماهامقصرهستید که شب مسواک نمیزنید وکارجمعی نمیکنید وکفشهایتان را واکس نمیزنید که من نتواستم رژیم را سرنگون کنم و باز سال دیگه و باز مقصرماها که مسواک شبانه نمیزدیم.

  درطول این زمان مسعودرجوی که ازهمان اول برای ما عریان بود که بسته به شرایط دارد یک تحلیل ابکی میکند وبه خورد مامیدهد ولی وقتی به عمق داستان نگاه انداختیم به این فهم ودرک رسیدیم که پشت مسعودرجوی اربابان ان هستند و مسعودرجوی هیچ اراده ای ازخودش ندارد ودرون تشکیلات تبدیل شد به چوپان دروغگو وان داستانها شب نامه نوشتنها وفحشهایی که برایش کادومیکردند.

  براستی چرا کارهای مسعودرجوی این یکه تازمرد تاریخ وانقلابی که مدعی امام زمانی ام داشت و پرجم دارحسینی بود واین همه پشتوانه مالی ومردمی داشت، چرا هیچ کدام ازکارهایش به ثمر نرسید.

  مسعودرجوی که مدعی رهبری بلاعوض بوده وهمواره براین اصل معتقد بوده که چون من رهبرم وگناهان وخطاهای شما بر من است چرا پایان هرشکستی مقصر من وامثال من بودیم که مسواک اخر شب نمیزدیم و کفش واکس نزده بودیم به این دلیل بودکه سرنگونی محقق نشد.

   وقتی اربابان مسعودرجوی دیدن که مسعوددربین نفرات خودی وبیرونی که هوادارش بودن به یک عنصر منفور تبدیل شده وحتی درون مناسبات دنبالش بودن تا ان را به سزای اعمالش برسانند بران امده اند که اورا صحنه خارج کنند.

   یادم میاید دوستی ازمن سوال کرد که پروژه مسعودرجوی کی سوخت که بهش گفتم: زمانی که به عراق رفت و زائده ارتش صدام حسین شد و زمانیکه صدام به کویت حمله کرد به حمایت از صدام حسین کردها و شیعیان را کشت .برمیگردم به ادامه بحثم

  به سی واندی سال گذشته که مسعود جوی هر سال می‌گوید رژیم سرنگون می‌شود کاری ندارم، من بعد از سال 2000 به اینور را کاردارم که مسعودرجوی 15 سال وقت داشت که در نقش رهبری و هوش و ذکاوت خودش را بخرج بدهد که سرنگونی را به ارمغان بیاورد ولی دست اخر خودش سرنگون شد.درشب 27 دیماه 1394 وقتی بعد از گزارش اژانس که منجربه برداشتن تمامی تحریمها وعملی شدن برجام را به ارمغان داشت در آن شب مسعودرجوی سیاسی وایدئولوژیک مرد. شبی که ملت ایران پیروز میدان بودند.

  ____________________________________

  آرشیو موضوع : آلبانی

  مطالب مرتبط :

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2021 ايران قلم. محفوظ است.