• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • عبدالکریم ابراهیمی: ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ

  ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ 

  عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، پانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺭﺍﺗﻠﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﺎﺩﯼ، ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺭﻋﺐﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ … 

  لینک به منبع

  ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ

  ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺭﺍﺗﻠﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﺎﺩﯼ، ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺭﻋﺐﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

  ﺳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺸﮑﯿﻼﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺁﺧﺮﯾﻦﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﺑﻪﮔﺮﺩ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﯼ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮﯼ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺯﯼ!

  ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﯼﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﮔﻮﯾﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ.

  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻐﺰ ﺷﻮﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺑﻪ ﺭﺍه ﺍﻧﺪﺧﺘﻦ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺍﯾﻨﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯼ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

  ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦﭘﺮﻭﺳﻪ ﻭ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺍﯾﻦﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﺎ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﻊﺍﯾﻦ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

  ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ. ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎﺭﺟﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﮑﺸﻨﺪ.

  ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥﺩﺭ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮزﯿﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﺘﺮﻗﻪﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﯾﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯ ﻗﺮﺻﻬﺎﯼ ﺳﯿﺎﻧﻮﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﮒ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻓﺮﻗﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻌﯽ ﺩﺭﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻭ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺮﮐﺘﯽﺩﺍﻋﺸﯽ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺠﯿﻊ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﺭﮐﺸﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪﻧﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭﯼ ﻭ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ!

  ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻓﺮﻗﻪﺭﺟﻮﯼ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﻧﻮﻥﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﯽﺍﺵﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺎن ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﮔﻮﺵ ﺯﺩ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻑﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ! ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺧﻮﺩﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻮﺷﺖ ﺩﻡ ﺗﻮﭖ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عبدالکریم ابراهیمی: موقعیت رجوى و وضعیت تشکیلاتش در عراق

  سعید سلطانپور: مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

   بنابراین رجوى زیر بیرق و حمایت هر سازمان امنیتى که خود را از ترس جان محبوس کرده باشد، یک جسم بی روحى بیش نیست و نخواهد بود و از دست دادن اشرف و عراق و بالطبع هژمونى دیکتاتور مأبانه خود در سازمان از هم پاشیده کنونى و بدون چشم انداز فردایى بهتر، خواه و ناخواه حتى اگر بخواهد …

  آرشیو موضوع : فعالین حقوق بشر

  اسماعیل وفا یغمایی: مسیح و همه چیز فقط روی کاغذ

  سپاس سیدامیرموثقی از اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس تیرانا

  بقول استاد محمود مهدوی دامغانی استاد مهربان من در دانشگاه: عزیز دل بابا!  تا کی حرف! تا کی اطلاعیه مطبوعاتی! تا کی خروارها سخن پراکنی و نفی آن در عمل! به ما که نه به بقایای وجود نازنین خودتان رحم و مروتی. اگر واقعا مسیح را میشناختید و مهر مادر مهربان او مریم را در دل داشتید تیشه ای بر خود …

  حنیف حیدرنژاد: فریبکاری رهبری سازمان مجاهدین خلق بیش از پیش رنگ می بازد

  سپاس سیدامیرموثقی از اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس تیرانا

  رهبری سازمان مجاهدین در سی و چند سال گذشته ادعای مبارزه با جمهوری اسلامی داشته و این “مبارزه” را انحصار خود دانسته و هر کسی که از آن جدا شده باشد ولی بطور فعال و آشکار با آن سازمان مخالفت داشته باشد را آنچنان زیر فشار روحی می گذارد که باید پیوسته بطور مستقیم و غیر مستقیم “قسم …

  نامۀ خانم ماه منیر ایرانپور، خواهر احمد رضا و محمد رضا ایران پور ، به دبیر کل ملل متحد

  سپاس سیدامیرموثقی از اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس تیرانا

  ما سازمان MKO را مسئول کشته شدن تعدادی از افراد محصور در لیبرتی در حملات اخیر می‌دانیم زیرا تعلل ایشان در اعزام افراد به آلبانی باعث چنین پیامدهای دلخراشی شده است و بنظر می‌رسد برای مسئولین این سازمان جان فرزندان ما هیچ اهمیتی ندارد؛ فلذا از شما ملتمسانه درخواست می‌کنیم اولاً شرایط اعزام فرزندان ما را از …

  محمد حسین سبحانی: ” ترور و خشونت ” یا ” پرهیز از خشونت “

  محمد حسین سبحانی: ” ترور و خشونت ” یا ” پرهیز از خشونت “

  ترور و خشونت یا پرهیز از خشونت در مبارزه مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت، رهبران اولین قربانیان هستند و فدای هزاران میشوند، اما در استراتژی “خشونت و ترور”، رهبران هزاران نفر را قربانی میکنند، و خود را به اروپا وخانه های امن میرسانند. مقاله ” ترور و خشونت ” یا  ” پرهیز از خشونت ” …

  زنان ذوب شده در رهبر

  محمد حسین سبحانی: ” ترور و خشونت ” یا ” پرهیز از خشونت “

  زنان ذوب شده در رهبر کریم غلامی، ایران فانوس، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۵:… چند روز پیش در وب سایت خبری دویچه وله سر تیتر گزارشی را به نام “زنان ذوب شده در رهبر” را دیدم. ابتدا فکر کردم که این گزارش در رابطه با سازمان مجاهدین و مسعود رجوی است، زیرا اصطلاح “زنان ذوب …

  سعید سلطانپور: مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

  سعید سلطانپور: مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

  مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی سعید سلطانپور، راه حل، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۵:…  طیف طرفدار تحریم های غیر انسانی علیه ایران در تورنتو ، در صدد برگزاری یک مهمانی برای کمک به پناهندگان سوری هست .. با نگاهی به اسامی برگزارکنندکان مانند رضا مریدی – علی وکیلی – زرین محی الدین – سام …

  نادر کشتکار: سال جدید و مشکلات پیش روی سازمان مجاهدین

  سعید سلطانپور: مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

  سال جدید ومشکلات پیش روی سازمان مجاهدین نادر کشتکار، کانون آوا، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۵:… اعتراف به شکست و باطل بودن راهی که با خونهای بیگناه بسیار و خیانتهای بی سابقه در تاریخ ایران پیموده شده است را میتوان از تهدیدها و فرمانهای رهبر به اصطلاح عقیدتی در باره به قتل رساندن منتقدین و مخالفینش …

  احسان بیدی:آیا مسعود رجوی جام زهر را در آلبانی سر می کشد؟

  سعید سلطانپور: مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

  اما مسعودرجوی که مثل یک قمار‌باز همه آرزوها و رؤیاهای خود را برای رسیدن به قدرت به مردم باخته بود، هر روز بیش از گذشته عصبی و دچار بی تعادلی شده بود و می‌دید که همه ترفند های وی به یک تف سربالا درمناسبات مبدل شده‌اند و هیچ راهی ندارد …

  آیا گوبلز ایرانی از گوبلز آلمانی چیزی کم دارد؟

  آیا گوبلز ایرانی از گوبلز آلمانی چیزی کم دارد؟

   تحریریه سایت ایران قلم اعتقاد دارد که اگر سازمان مجاهدین خلق در هر زمینه ای دچار پسرفت و عقبگرد بوده است، اما در زمینه تبلیغاتی در آموزشهای درون فرقه بسیار بسیار کارکشته شده اندد. آنها از ماکیاول یاد گرفته اند که ” هدف وسیله را توجیه می کند” بنابراین از نظر آنها تنها عامل تعیین کننده برای یک …

  مطالب مرتبط :

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2021 ايران قلم. محفوظ است.