• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • نامۀ خانم ماه منیر ایران پور به رئیس کمیساریای پناهندگان و سفیر آمریکا در عراق

  بنابر این اکنون من از شما درخواست دارم تا مانند مواردی در گذشته از جمله تحویل سلاح‌ها و سپس تخلیۀ اشرف و اکنون نیز تخلیۀ لیبرتی از رهبران سازمان مجاهدین خلق که مقیم عراق و فرانسه هستند قاطعانه بخواهید تا به برادرانم اجازه دهند که با اینجانب و افراد خانواده‌مان بدون هرگونه فشار و استرس و نیز بدون حضور عوامل سازمان ملاقات کنندبی‌شک این اقدام شما در جهت اجرای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌عنوان میثاق مورد پذیرش همگی ما می باشد.من همچون گذشته اولاً منتظر پاسخ صریح و مکتوب شما، و ثانیاً اقدام عملی شما در این راستا هستم.

  نامۀ خانم ماه منیر ایران پور به رئیس کمیساریای پناهندگان و سفیر آمریکا در عراق

  (همراه با ترجمۀ انگلیسی نامه)

  پیوند رهایی ـ 20.05.2016

  لینک به منبع

  ریاست محترم کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو جناب آقای فیلیپ گراندی

  سفیر محترم کشور آمریکا در عراق

  سلام و درود بر شما

  من ماه‌منیر ایران‌پور هستم و این چندمین نامه‌ای است که برای شما می‌نویسم و تاکنون به من پاسخ نداده‌ایدبرادران من به‌نام‌های احمدرضا و محمدرضا ایران‌پور چهارده سال پیش به قصد اقامت، تحصیل و کار در غرب کشورمان را ترک کردند و متأسفانه در ترکیه به دام قاچاقچیان انسان که برای سازمان مجاهدین خلق کار می‌کردند افتاده؛ فریب خورده و با خدعه به عراق و اشرف برده شدند و اکنون در کمپ لیبرتی محصور و محبوسندمن و خانواده‌ام بارها برای ملاقات به عراق رفته‌ایم اما متأسفانه به‌ دلیل ممانعت سازمان مذکور موفق به ملاقات نشده‌ایمسازمان مجاهدین خلق به دروغ ادعا می‌کند که برادرانم خودشان مایل به ملاقات با ما نیستنداکنون من از شما یک سؤال دارم؛ آیا افرادی کهزندانی و محبوسندوارتباطشان کلاً با بیرون قطع است و فقط حرف زندان‌بان خود را می‌توانند بشنوند و بخوانند؛ حرفشان معتبراست؟!!

  وقتیداعش فیلم درخواست گروگان‌هایش ازدولتشان راپخشمی‌کندآیا کسیبرای درخواست آن گروگان‌هاپشیزیارزشقائلمی‌شود؟!!

  من به شما پاسخ می‌دهم!! خیر؛چونهمهمی‌دانندکه گروگان‌هاخواستهوحرف‌هایگروگان‌گیرهارامی‌زنندومی‌گویندکهشرایطاین داعشی‌ها رابپذیریدواصلابهمنافعملتیاکشورشان هم فکر نمی‌کنندچونمی‌خواهندسرشانبریدهنشود.

  در درون سازمان مجاهدین خلق هم داستان همان‌طور است با این تفاوت که اکنون این سازمان خلع سلاح شده و دستش خالی است و تحت نظارت است؛ علی‌الظاهرزور و اجبارفیزیکی درکارنیستولینوعدیگریازفشار و اجبار آنجا در جریاناست؛یعنیقطعارتباطفردبابیرونتاحرفیازبیروننشنودونخواندسران سازمان مجاهدینخلق مداممی‌گویندفردنمی‌خواهد با خانواده‌اش ملاقات کند درصورتیکه افراد را با به‌کاربردن تکنیک‌های دقیق روانشناسانه مورد شستشوی مغزی و کنترل ذهن قرار داده و نمی‌گذارند آزاد باشند و خودشان به‌صورت واقعی و با ارادۀ آزاد خودشان تصمیم بگیرندمناسبات درون این سازمان که به زعم بسیاری از پژوهشگرانname="_ftnref1">[1] در روند دگردیسی خود اکنون تبدیل به فرقه‌ای خشن گردیده شبیه روایت جورج اوورول است در کتابname="_ftnref2">[2] 1984.

  اینیکاصلثابتوجهانیحقوقیاستکهارادهوخواستونظرشخص،وقتیمتعلقبهاواستکهآزادباشدیعنیارادهباآزادیرابطهارگانیکدارند.

  بنابر این اکنون من از شما درخواست دارم تا مانند مواردی در گذشته از جمله تحویل سلاح‌ها و سپس تخلیۀ اشرف و اکنون نیز تخلیۀ لیبرتی از رهبران سازمان مجاهدین خلق که مقیم عراق و فرانسه هستند قاطعانه بخواهید تا به برادرانم اجازه دهند که با اینجانب و افراد خانواده‌مان بدون هرگونه فشار و استرس و نیز بدون حضور عوامل سازمان ملاقات کنندبی‌شک این اقدام شما در جهت اجرای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌عنوان میثاق مورد پذیرش همگی ما می باشد.

  من همچون گذشته اولاً منتظر پاسخ صریح و مکتوب شما، و ثانیاً اقدام عملی شما در این راستا هستم.

  ماه‌منیر ایران‌پور

  شیراز، ایران

  می 2016

  iranpoor2


  name="_ftn1">[1]– Gessler. Antoine, Dans les chaînes du mensonge. (2007) &  Janja Lalich and Margaret Singer, Cults in Our Midst (1996)

  name="_ftn2">[2]–  1984 george orwell

   

   

  President of The High Commissioner for Refugees in Geneva, Mr. Philip Grundy

  America’s Ambassador in Iraq,

  Greetings to You.

  I am Mahmonir Iranpour. This is one of the several letters that I write to you but sofar You don’t have responded to me. My brothers with the names of Ahmadreza and Mohammadreza Iranpour left our country with the aims of inhabitancy, education and work in west fourteen years ago. Unfortunately they were trapped in Turkey by human traffickers who had worked for Mojahedin-e Khalq Organization(MKO) and they were taken to Iraq and Ashraf by using the ruse and deception. Now they are surrounded and convited in Liberty Camp. My family and I have gone to Iraq so many times to visit them but unfortunately due to the prohibition of mentioned organization, we have failed to visit them. MKO falsely claims that my brothers themselves are not willing to meet us. Now I ask you a question: whether thoes who are imprisoned and incarcerated and their connections are entirely cut off from the outside world and also they just can hear and read their jailer’s words, their speeches are authentic? When Da’ish plays back video of  its hostages’ request from their governments, does anyone sell them short?

  I’ll answer you, No. because everyone knows that the hostages talk about the statements and demands of hostage- takers and they say that accept Da’ish’s conditions and they don’t ever think of interests of their nations or countries since they don’t want to be decapitated or beheaded. In Mko, the story  also likes this But with a difference that this organization has been disarmed and monitored and they are empty- handed. Apparently, there is no phisycal force and coercion, but there is another kind of coercion that is going on there; namely the individuals’ disconnection from outside world in order to not read and hear anything from outside. Heads of MKO constantly say that the individual does not want to meet his/her family, while they brainwash and control the individuals’ mind with applying the accurate pschological techniques and prevent them to be free and to make their own decisions as real and based on their free will. Relations within this organization which according to many researchers turned into a rough sect in its metamorphosis process, is similar to George Orwell’s narrative in his book 1984. It is a fixed and global legal principle that will, demand and view point of the person belong to him when he is free means that will has organic relation with freedom. Therefore, now like cases in the past including delivery of arms and evacuation of Ashraf and also Liberty, I am asking you to tell decisively the leaders of MKO, who are in Iraq and French, to let my brothers meet our family members and I without any pressur and stress and also without the presence of MKO’s members. Undoubtedly, this your action in order to perform The Universal Declaration of Human Rights as the covenant, is accepted by all of us. As before, I am waiting first for your explicit and written answers and seconly your practical action regarding this issue.

  Mahmonir Iranpour

  Shiraz, Iran

  2016-05-09


  name="_ftn1">[1]– Gessler. Antoine, Dans les chaînes du mensonge. (2007) &  Janja Lalich and Margaret Singer, Cults in Our Midst (1996)

  name="_ftn2">[2]–  1984 george orwell

  ______________________________________

  آرشیو موضوع : خانواده قربانیان اسیر در سازمان مجاهدین

  نامۀ دوم خانم ماه منیر ایران پور به نخست وزیر عراق

  نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی

  نامۀ دوم خانم ماه منیر ایران پور به نخست وزیر عراق پیوند رهایی، نوزدهم می ۲۰۱۶:… برادران من احمد رضا و محمد رضا ایران بور چهارده سال است که گرفتار سازمان مجاهدین خلق هستند. برادرانم که قصد سفر به غرب و اقامت، تحصیل و کار در آنجا را داشتند در ترکیه توسط صیادان این سازمان گرفتار …

  حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

  حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

  حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و هتک حرمت استراتژی آن شده؟ مجید روحی، ایران اینترلینک، هجدهم می ۲۰۱۶:…  اینجانب به عنوان یک جدا شده از فرقه رجوی به همه مادران و پدران و همه خواهران و برادرانی که برای نجات عزیزانشان از چنگال حاج مسعود رجوی عزم …

  لحظه تاریخی که نرگس بهشتی برادر اسیرش را در مقابل کمپ لیبرتی از دور می بیند

  حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

  لحظه تاریخی که نرگس بهشتی برادر اسیرش را در مقابل کمپ لیبرتی از دور می بیند  محمد کرمی، وبلاگ عیاران، شانزدهم می ۲۰۱۶:… قبل از عید نوروز امسال (۹۵) که آخرین سری خانواده ها برای دیدار با جگر گوشگان خود به جلوی کمپ لیبرتی رفته بودند روز ها بود که در آنجا تظاهرات اعتراضی علیه اسیر …

  نامۀ ۳۵ خانوادۀ اسرای فرقۀ رجوی در لیبرتی به نخست وزیر عراق

  حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

  نامۀ ۳۵ خانوادۀ اسرای فرقۀ رجوی در لیبرتی به نخست وزیر عراق  پیوند رهایی، پنجم می ۲۰۱۶:…  آیا در یک سازمان و یا دسته نظامی سربازان وپرسنل، طی دوران خدمت باید از دیدار خانواده هایشان محروم باشند؟؟ آیا در کجای جهان حتی زندانی از ملاقات و تماس با خانواده اش برای دهها سال محروم می …

  نامۀ آقای مصطفی محمدی به صافی الیاسری قلم به مزد فرقۀ رجوی

  حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

  نامۀ آقای مصطفی محمدی به صافی الیاسری قلم به مزد فرقۀ رجوی پیوند رهایی، نهم آوریل ۲۰۱۶:…  اقای صافی من این را قبلا از رجوی پرسیده بودم اما هیچگاه پاسخی نگرفتم . اینک از شما می پرسم این چه تشکیلاتی هست که دران افرادش نه به اینترنت دسترسی دارند و نه به تلفن همراه؟، چیزی …

  نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی

  نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی

  نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی خدیجه (رقیه) خدایی، سراب، آذربایجان شرقی، هشتم آوریل ۲۰۱۶:…  نمیدانم کدام سلوک و مذهبی میخواهد و میتواند یک انسان چنین خوش بین و رئوف را تغییر دهد کدام منطق قبول میکند که مادری سی سال از دیدار فرزندش محروم باشد و این چه …

  نامه خانم بهشتی به مناسبت ۱۹ فروردین ( سالگرد اسارت برادرانم در فرقه رجوی)

  نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی

  نامه خانم بهشتی به مناسبت ۱۹ فروردین  نرگس بهشتی، ندای حقیقت، ششم آوریل ۲۰۱۶:…کجایند کمیساریا کجایند مسئولین سازمان ملل من برادرم مصطفی رامیخواهم و تاجان دربدن دارم پیش میروم خطاب به رجوی میگویم رجوی خائن مرتضی ی من را به کشتن دادی ولی مصطفی را ازچنگالت نجات میدهم تا ان سردنیا خواهم رفت وفریاد میزنم …

  سفرنامه انتظار و امید- قسمت پایانی

  نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی

  سفرنامه انتظار و امید- قسمت پایانی راحله ایرانپور، بنیاد خانواده سحر، بغداد، دهم مارس ۲۰۱۶:…  از حال و روز برادران جدا شده ام که در چند روز گذشته به همراه بعضی از اعضای خانواده شان در هتل اقامت داشتند و اکنون باید خداحافظی کنند نمی دانم چه بگویم، مانند پرندگان سرکنده بی قرار، چون پروانه …

  نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی

  نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی

  نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی ندای حقیقت، هشتم مارس ۲۰۱۶:…  جناب آقای حیدر العبادی من ۱۴ سال است برادرم را ندیده ام چندین بار به عراق سفر کرده ام و با مقامات مختلفی از جمله نمایندگان مجلس و وزیر حقوق بشر عراق نیز ملاقات کرده ام ولی تا کنون موفق به دیدار …

  برادرم یک فرشته بود که سازمان او را از دست ما ربود!

  برادرم یک فرشته بود که سازمان او را از دست ما ربود!

  مسعود رجوی که اینهمه با ما خانواده ها دشمن است ومیگوید که هرکس با من نیست دشمن من است، معلوم است که اگر بقدرت برسد با مردم دیگر چه خواهد کرد! درپایان کلام اعلام میکنم که من هرکار لازمی را جهت انتقال برادرم به خارج ازعراق و کشور امن ، خواهم کرد و ابدا ساکت نخواهم شد. نظر …

  مطالب مرتبط :

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2021 ايران قلم. محفوظ است.