• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • تحمیل انقلاب وشروع شکنجه های جسمی وروانی

  درهر صورت انقلاب تحمیلی پیش رفت تا سال ۷۱ . یک روز دیدم که تمام فرماندهان وتمام زنها رفتن نشست برایم خیلی غیر عادی بود برگشتن وصبح که صبحگاه شروع شد دیدم تمام زنها شده اند فرمانده وکلت بسته اند ومردهای فرمانده تبدیل شده اند به رزمنده وکلاش بردوش درصف همراه ما به صبحگاه میایند اخه انقلاب شده بود باید درشکل فرمها عوض میشد درغیر اینصورت که مزه انقلاب نمیداد صبحگاه تمام شد وبنده هم نفهمیدم سرود خوندم یا نه چون ذهنم درگیرهمین موضوع بود واوضاع وشرایط خبرازروزگارغریب واوضاع بهم ریخته میداد رفتم وگزارشی نوشنم که بنده هژمونی زنان رابدلیل اینکه به ان مرحله ازصلاحیت که شایستگی رهبری را داشته باشند نرسیدند قبول ندارم وتن به ان نخواهم داد ، این ها فقط شکل است نه محتوا ما نفهمیدیم یکشبه چه مسیری طی شد وچرا ؟ وتوضیح بدهید ماهم بفهمیم که هیچ وقت هم توضیح داده نشد چند روز بعد دیدم همه رافرمانده بالا یگان یگان صدا میزند نیروها میروند اطاقش وبیرون می ایند نوبت یگان ما شد وبمن نگفتند ماهم رفتیم دنبال کارمون بعد چند ساعت که نشستها تموم شد فرمانده ام امده وگفت برواطاق فرمانده بالا منم رفتم ودیدم خانم فرمانده ومعاونش که مرد بود که قبلا همان مرد فرمانده بالا بود حالا شده بود معاون چون دیگرمردها فرمانده نبودند ویک خانم دیگر یعنی نشست تکی گذاشت وگفت چون وارد انقلاب شدی وجلو اومدی تعفیر سازماندهی داری وازامروزازیگانهای رزمی میروی پشتیبانی برایم کاملا مشخص بود که انقلاب کردن وجلواومدن حرفهای مفت وصدمن یک غاز است حرف همان قبول نکردن هژمونی زنهاست ونوشتن گزارش . درحقیقت انتقام گیری شروع شده بود واین ابتدای یک راه وخیانت بود ! وبنده هم خودرا برای پس گردنی ولگدها ودشنه هایی که درقدروخیانت می بایست برقلب وروح وروانم فروبره اماده کردم

  تحمیل انقلاب وشروع شکنجه های جسمی وروانی 

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، پانزدهم اکتبر ۲۰۱۷

  لینک به منبع

  تحمیل انقلاب وشروع شکنجه های جسمی وروانی

  درنوشتار قبلی به شرایط وعلل ضرورت انقلاب برای سازمان مجاهدین پرداختیم دراینجا به شروع یک ریل کارویک دیدگاه اشاره مختصری میکنم چون قصد پرداختن کامل به ان را ندارم ودرنوشتارهای بعدی با این دیدگاه وعمل کرد ان دررابطه با نیروها بیشتراشنا خواهید شد

  تعریف انقلاب ازنظرمجاهدین

  انقلاب درکلیت یعنی زیرو روشدن حال جامعه یا هرجای دیگری رادربربگیره که زیرورویی الزامات وشرایطی داره

  یک : شرایط ذهنی وعینی جامعه اماده باشه یعنی مردم ونیروهای ان جامعه امادگی پذیرش وعمل به ان را داشته باشند که امادگی باید اگاهانه وازادانه وبا میل ورسیدن به ضرورت ان رادرک کنند تا ازان تمام عیارپشتیبانی کنند مثلا انقلاب دریک کشورکه برعلیه ظلم وستم دریک جامعه صورت میگیرد وهمه چیزتعغیرمیکند

  دوم : ازادی انتخاب یعنی شرایط بیرون روی ان تاثیر نگذارد

  سوم: شرایط سیاسی تحمیل نکند طوری که مرحله سوزانی کرده وازروی مانعی پرش کنیم بدون اینکه مانع راکناربزنیم که مانع بعدها مزاحم وسد راه بشود

  چهارم: انقلاب میشود که افراد صاحب صلاحیت روی کاربیایند که جامعه را ازهرنظر به جلوپرتاب کنند انهم درست اصولی ومردمی

  با نوشته های قبلی واینده شمایان قضاوت کنید که ایا این انقلاب بوده است یا تحمیل وشروع چیزهای دیگربنده که معتقد بوده وهستم که تحمیل وشروع شکنجه های جسمی وروحی روانی بوده انهم برای فرارازپاسخگویی سالیان وتداوم رهبری سازمان توسط اقای رجوی

  خودش که میگفت ما با تهدید بورژوازی یعنی همان نظام سرمایه داری ویا بهتربگم زندگی روبروبودیم وتا اخرهم این تهدید هست وسال ۶۳ بخاطر ان وارد انقلاب شدیم وازطرف دیگربعد فروغ تهدید بود ونبود و فروپاشی یقه ماراگرفته است ونیاز به انقلاب داریم پس می بینید که جامعه امادگی نداره وتهدیدات درهردو مرحله تحمیل کرده است

  ازطرف دیگرنیرو درحصاراشرف گیرکرده وراه دیگری نداره مثل جامعه نیست که نیرو بره خونه وپیش خانواده وپدرومادر بلکه نپذیرفتن انقلاب یعنی زندان ابوغریب عراق وهشت سال زیر بدترین شکنجه ها اگه زنده دربرود با انواع بیماریهای روحی وروانی چکارکند این نیرویی که امده بود مردمش رانجات بدهد حالا بعد سالیان دربدری وزندان وشکنجه اخوند بخاطربقول خانم رجوی فقط بخاطرمسعود واسم اوبوده حالا باید بپذیرد که توسط همان مسعود به مسلخ صدام حسین فرستاده شود شما رابخدا خود راجای نیروی اینچنینی که ماها باشیم بگذارید وبه ظلم وستم وبیعدالتی وخنجرزدن وبی معرفتی نگاه کنید همین قدربس است

  همه ما بدلایل فوق ودلایل دیگری که هرفرد برای خودش داشت واردانقلاب شدیم وطلاق علی الدوام دادیم البته اسمش اختیاری بود منکه برایم تا حدودی تابلو محرزومشخص بود نوشتم طلاق تا سرنگونی چون نمیخواستم وارد ان بشوم وهرگزهم نشدم اصلا دعوای اصلی واساسی واین همه ضدیت با بنده بخاطر همین انقلاب نکردن بود که خودشون صد باربهم گفتند که تو هرگزوارد انقلاب نشدی وانقلاب نکردی خلاصه یقه ام راگرفتند که خیرباید طلاق علی الدوام بدهی جنگها ودعواهای بسیاربود که گفتم مگه پایه انقلاب ازادانه وبا اختیارفرد نیست پس چی میگید گفتند ان حرفها برای تو که قدیمی هستی نیست برای تو اجباریست اینجا ما معنی ازادی واختیار رافهمیدیم

  درهر صورت انقلاب تحمیلی پیش رفت تا سال ۷۱ . یک روز دیدم که تمام فرماندهان وتمام زنها رفتن نشست برایم خیلی غیر عادی بود برگشتن وصبح که صبحگاه شروع شد دیدم تمام زنها شده اند فرمانده وکلت بسته اند ومردهای فرمانده تبدیل شده اند به رزمنده وکلاش بردوش درصف همراه ما به صبحگاه میایند اخه انقلاب شده بود باید درشکل فرمها عوض میشد درغیر اینصورت که مزه انقلاب نمیداد صبحگاه تمام شد وبنده هم نفهمیدم سرود خوندم یا نه چون ذهنم درگیرهمین موضوع بود واوضاع وشرایط خبرازروزگارغریب واوضاع بهم ریخته میداد رفتم وگزارشی نوشنم که بنده هژمونی زنان رابدلیل اینکه به ان مرحله ازصلاحیت که شایستگی رهبری را داشته باشند نرسیدند قبول ندارم وتن به ان نخواهم داد ، این ها فقط شکل است نه محتوا ما نفهمیدیم یکشبه چه مسیری طی شد وچرا ؟ وتوضیح بدهید ماهم بفهمیم که هیچ وقت هم توضیح داده نشد چند روز بعد دیدم همه رافرمانده بالا یگان یگان صدا میزند نیروها میروند اطاقش وبیرون می ایند نوبت یگان ما شد وبمن نگفتند ماهم رفتیم دنبال کارمون بعد چند ساعت که نشستها تموم شد فرمانده ام امده وگفت برواطاق فرمانده بالا منم رفتم ودیدم خانم فرمانده ومعاونش که مرد بود که قبلا همان مرد فرمانده بالا بود حالا شده بود معاون چون دیگرمردها فرمانده نبودند ویک خانم دیگر یعنی نشست تکی گذاشت وگفت چون وارد انقلاب شدی وجلو اومدی تعفیر سازماندهی داری وازامروزازیگانهای رزمی میروی پشتیبانی برایم کاملا مشخص بود که انقلاب کردن وجلواومدن حرفهای مفت وصدمن یک غاز است حرف همان قبول نکردن هژمونی زنهاست ونوشتن گزارش . درحقیقت انتقام گیری شروع شده بود واین ابتدای یک راه وخیانت بود ! وبنده هم خودرا برای پس گردنی ولگدها ودشنه هایی که درقدروخیانت می بایست برقلب وروح وروانم فروبره اماده کردم ……ادامه دارد

  علی شیرزاد : اروپا

  مطالب مرتبط :

  نامه اعضای جدا شده به رییس جمهور آلبانی ـ توطئه فرقه مجاهدین علیه آقای احسان بیدی محکوم است

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.