• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • سیاست یا دریوزگی : قسمت سوم

  سیاست یا دریوزگی : قسمت سوم 

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهارم نوامبر ۲۰۱۷:… عربستان میگوید حوثی ها کودتا کرده اند اگربه سایتهای مجاهدین نگاه کنی همیشه همین حرف راتکرارومیگویند حوثی های کودتا گر یعنی تکرارحرف عربستان ؛ درسوریه نیروی عربستان وهم پیمانان را ارتش ازاد ؛ درعراق انقلابیون عشائر؛ ودریمن ارتش ملی مینامد ؛ ما نفهمیدیم ازکی نیروی متجاوزبه یک کشوردیگرکه همه چیزرانابود کرده است ارتش ملی شده … 

  لینک به منبع

  سیاست یا دریوزگی : قسمت سوم

  لینک به قسمت اول

  لینک به قسمت دوم 

  وقتی علی عبدالله صالح سرنگون شد عربستان بریمن مسلط وخط خود راپیش میبردکه همان محروم کردن قسمت اعظمی ازمردم یمن ازحق قانونی خود دراداره کشوریعنی حوثی ها بودندوحوثی ها هرکاری کردند که به حق خودبرسند نشد که درنهایت انها هم با حمله به صنعا حق خود راگرفتند عربستان که دید قافیه راباخته وکشورراازدست داده است با تجاوزبه یمن پاسخ داد که البته این تجاوز با حمایت واوکی امریکا و(دمهای امریکا یعنی فرانسه وانگلیس )صورت گرفت که دراین جنگ با انواع سلاحهای غربی ازمیکروبی تا خوشه ای هم استفاده شده ومیشود وهدف هم ازطرف غربی ها فقط پول است انهم با پرداخت سنگین ترین قیمت ازطرف مردم یمن به کیسه انها میریزد دراین مدت اعتلاف متجاوز عربی به رهبری عربستان تمامی زیرساختهای کشوررانابود کرده وچند ده هزارغیرنظامی که شامل چندهزارکودک هم هست کشته شده وبیش ازیک میلیون نفربخاطراستفاده از بمبهای میکروبی به بیماری وبا گرفتارشده اندکه چند هزارنفر بخاطروبا جان خودراازدست داده اند وهرروزبمبهای بیشترومخربتر وکشنده تری برسرمردم بیپناه یمن ریخته میشود وجهان چشمانش را بروی این فاجعه انسانی بسته است که درمقالات متعدد دراین باره درصفحات اجتماعی به ان پرداخته ونوشته ام سوال اساسی این است که چرا وبه چه دلیل ؟

  ــ وقتی خمینی درایران برسرکاراومد علی عبدالله صالح متمایل به ایران شد که درهم مرزی عربستان بمذاق انها خوش نیامد وبا حمایت امریکا اورازیرفشارگذاشتند ودرنهایت اوهم به سمت عربستان رفت تا دربهارعربی که نقشه امریکا وازدکترین بوش ووزیردفاعش رامسفیلد بود(وقتی به حمله امریکا به عراق رسیدیم به این دکترین میپردازم) ازکاربرکنارودولت جدید روی کارامدالبته دولتی وابسته به عربستان ونوکرامریکا

  ــ ایران بعد ازدست دادن رییس جمهورازحوثی ها حمایت میکرد تامنافع خودش رادرانجا تامین کندوقتی هم دولت جدید روی کاراومد براساس سیاست امریکا وعربستان دردشمنی با حکومت ایران حق حوثی ها رابالا کشیده واجازه ندادند که درقدرت سیاسی مملکت خودش نقش داشته باشد یعنی میخواستند دست دولت ایران را بقول خودشون کوتاه کنند

  ــ عربستان وامریکا که درجنگ نیابتی درعراق وسوریه شکست خورده بودند اینبارمیخواستند دریمن جبران کنند به همین دلیل ازاول مخالفت باحوثی ها راشروع وبرعلیه انها توسط منصورهادی رییس جمهوروقت اقدام کردند یعنی یک جنگ نیابتی البته سیاسی را دوباره راه اندازی کردند

  ــ حوثی ها شیعه زیدی هستند وعربستان ازاین موضوع استفاده وبه جنگ مذهبی دامن میزد وبقول پسرکودن پادشاه نمیخواستند یک حزب الله دیگردرکنارمرزهایشون داشته باشند

  ــ می بینید که دعوا ازاول نیابتی ست وقتی حوثی ها قدرت راگرفتند عربستان بدلایل فوق که درسیاسی قافیه راباخته بود دست به حمله وتجاوز نظامی زد

  پروسه کوتاه ازدلایل حمله وتجاوز را گفتم حال میرسیم به بحث اصلی خودمون که دررابطه با نقش سازمان مجاهدین دراوضاع یمن است درمقالات قبلی گفتیم که سیاست مجاهدین یک پایه دارد هرجا رژیم ایران هست ماهم درانجا وازمخالف رژیم حمایت میکنیم این سیاست غلط رادرعراق وسوریه ونقش مخرب ان دیدیم

  عربستان میگوید حوثی ها کودتا کرده اند اگربه سایتهای مجاهدین نگاه کنی همیشه همین حرف راتکرارومیگویند حوثی های کودتا گر یعنی تکرارحرف عربستان ؛ درسوریه نیروی عربستان وهم پیمانان را ارتش ازاد ؛ درعراق انقلابیون عشائر؛ ودریمن ارتش ملی مینامد ؛ ما نفهمیدیم ازکی نیروی متجاوزبه یک کشوردیگرکه همه چیزرانابود کرده است ارتش ملی شده

  ایا سربازان قطر وبحرین وامارات وعربستان ومصر وسودان وجیبوتی وووکه دریمن میجنگند ارتش ملی یمن هستند ؟ دراین صورت حمله امریکا به افغانستان وعراق هم تجاوز نیست ارتش ملی انکشورهاست حمله هیتلر به کشورهای اروپایی هم ارتش ملی همان کشورهاست پس دراین صورت هرتجاوزی مشروع وهردفاعی نامشروع است خیانت به بشریت رامیبینید خوردن خون بیگناهان را میبینید انهم کودکان دوسه ساله که معلوم نیست واقعا جرمشون چیست وبکدامین گناه کشته میشوند ووبا میگیرند واواره وگرسنگی میکشند وازسوتغذیه رنج میبرند وروح وروانشان نشکفته پرپرمیشود باید پرسید تو خود راهمان انقلابی مینامی که ما درارزوهایمان به توپیوستیم وداروندارخود را ازهرنظرفدای تو کردیم خیر هرگزانقلابی نیستی وسالهاست که ازمسیراصلی منحرف وخارج شدی سه سال است که سرملت یمن انواع بمبها ریخته میشود اقایون یک کلمه محض رضای خدا درمحکومیت ان حرف نزده وننوشتند وشب وروزدیوانه واربه قربانی وتجاوزشده حمله میکنند تو که اینقدردم ازحقوق بشر میزنی کجاست نکنه انسانها باهم فرق دارند وما نمیدونستیم کودکان یمن انسان نیستند ویا حق وحقوق فطرتا به انها داده نشده است کدامین است واقعیت این است که سازمان مجاهدین بخاطرپولهای عربستان وهمسویی باامریکا واعراب دردهانش سیمان ضد حقیقت ریخته تا هیچ وقت دهانش درگفتن واقعیت این موضع گیریها بازنشود همان طورکه اقای بان کیمون دبیرکل جنایت کاروکودک کش سازمان دول پول گرفت وعربستان را ازلیست سیاه خارج کرد مجاهدین هم پول میگیرند ودربرابرجنایت علاوه برسکوت برعلیه قربانی وخونهای ملت یمن هم حرافی میکنند سرشون دردوآخوراست فرقشون دراین است که اینها از سی سال پیش پول وطلا میگرفتند اقای بان دیر برسرسفره خون خواری کودکان حاضرشد به این میگویند سیاست دریوزگی نه سیاست انقلابی بله سیاست هرجا دشمن من هست منهم انجا هستم بدون درنظرگرفتن اینکه باکی هم پیمان میشوی نهایتش همین کثافت کاریهاست ووارد شدن به جنگ نیابتی وسربازصفرشدن بیگانه انهم بقیمت سکوت دربرابرجنایت وتوجیح ولباس حق پوشوندن به جنایتکاران است

  یک سوال دراینجا پیش میاید که هدف ازاینکه ارتش متجاوز را ارتش ملی مینامند چیست ؟

  هدف جا انداختن این است که

  اولا مرزهای تجاوزگرومدافع ازوطن ومال وجان وناموس مخدوش شود (دربین ملت ایران)

  دوم اگرتجاوزشد بگوید ارتش ملی ست که همه ما میدونیم که امریکا وعربستان بدنبال تجاوز بخاک ما هستند (اینکه بتونند یا نه یه بحث دیگراست ولی دنبال ان هستند) زمینه این رااماده میکند

  سوم به انها میگوید ما زمینه فکری رااماده ومشروع کردیم شما میتوانید حمله کنید وازنظرما شما متجاوزنیستید بلکه ارتش ملی وناجی ونجات دهنده ملت ایران هستید

  بله راه تجاوزرااینگونه بازمیکند تا برای رسیدن به قدرت کشوررا کلنگی وهمان بلایی سر کودکان ومردم ایران بیاید که سرملت یمن امده است دراینجا به همه ملت ایران یاداوری میکنم ازتجربه ما بیاموزید وهرگزاجازه ندهید این سازمان برمملکت ایران مسلط شود اگرروزی توانستید اخوند هارا سرنگون کنید به فرهنگ ایران وایرانی بچسبید که همان ازادی وحقوق بشروبرابریست وهرکس دم ازمسلمانی یاهر دین دیگری زد نگذارید به حاکمیت سیاسی برسد

  علی شیرزاد . اروپا

  مطالب مرتبط :

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.