• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد : ده فرمان اسارت وبندگی مجاهدین

  ده فرمان اسارت وبندگی مجاهدین

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهارم دسامبر ۲۰۱۷:… درمحوردوم ملت راازجهنم ولعن ونفرین بزرگ خودش که خداباشد میترساند همان جایی که وقتی ادمی قران رامیخواند ازشکنجه هایی که قرار است درانجابشود بدن انسان بجای اینکه موهایش سیخ شود موهایش تماما میریزدازبس وحشتناک وضدانسانی وضدحقوق بشریست همان جایی ست که بقول اخوند دستغیب زنها را … 

  لینک به منبع

  ده فرمان اسارت وبندگی مجاهدین

  شنیدم مجاهدین نیروهای خود راباامضا ده ماده به اشرف سه منتقل کرده اند

  این ده ماده نشات گرفته ازده فرمان موسی پیام اورقوم یهوداست که مجاهدین درموقع تاسیسهای سازمان ازنفرات خود تعهد میگیرند میخواهم کمی روی این ماده ها متمرکز بشویم وببینیم درمحتوا چی رابیان کرده ودردرون خود ازکدام تفکرواعتقادی دفاع میکند

  قبل ازهرچیزی نمیدونم یک سازمانی چندبارمنحل وبازتاسیس میشود همین انحلال وبازتاسیس بیانگرفروپاسی ست که درطی سالیان هرجا احساس ان بوده اقای رجوی واردشده وباگرفتن تعهد دوباره سازمان رابازتاسیس وخودرابرای مدتی رها کرده است ولی فرقش دراین است که این باربرخلاف گذشته دیگردرعراق نیست وریزش نیرویی به جاهای باریک کشیده شده است وحامیان بین المللی چهره بزک کرده اورامیخواهند ودستها نسبت به عراق ازهرنظربسته وزیرفشارجداشده ها وخانواده قرار دارد وکارهای عراق رادیگرنمیتواند بکند ازخیلی مسایل درونی واعتقادی دست کشیده درحدی که خودش برای یه عده زن دست وپا میکند وبنگاه طلاق راتبدیل به بنگاه عقد وازدواج کرده است واینهم یعنی پشت وپازدن به همه چیزودهن کجی به انقلاب مریم ولگدزدن به قبراقای رجوی ست

  دراین ده ماده چند نکته وجود دارد

  محور اول پایبندی به سرنگونی واماده کردن خود درجمیع جهات است همان کاری که درطی این سالیان بقول خودش مشغول ان بوده وهرسال هم نوید انراداده وخودش درمعرض فروپاشی وسرنگونی قرارگرفته است

  درمحوردوم ملت راازجهنم ولعن ونفرین بزرگ خودش که خداباشد میترساند همان جایی که وقتی ادمی قران رامیخواند ازشکنجه هایی که قرار است درانجابشود بدن انسان بجای اینکه موهایش سیخ شود موهایش تماما میریزدازبس وحشتناک وضدانسانی وضدحقوق بشریست همان جایی ست که بقول اخوند دستغیب زنها رابخاطردیدن یک تارمو توسط نامحرم چند میلیون سال ازگیسوان ومردها راهم بخاطردیدن همان تارموازبیضه های مبارکش اویزان میکنند وخودخداهم میگوید قیرداغ ابجوشان وسوزوندن بااتش وووو درانتظاراست حال باید پرسید توکه ملت راازهمین میترسانی واخوندهم عینا همین حرفها رامیزند ممکن است بگویی پس چرادستغیب ومدنی واخوندهای دیگررامنفجرکردی وعملیات انتحاری رادرجهان باب وراه انداختی که الان داعش راه تورادامه میدهد ۰

  ولی نگفته کسانی که امضا میکنند وبه سوگندجلاله پایبند میمونند به بهشت میروند چرادراینجا سکوت است معلوم نیست همان بهشتی که پدرومادرم رابخاطریک خطا بیرون کردندوماهم افتخاران راداشتیم سالها بخاطرپایبندی به سوگندجلاله دردرون ان زندگی کنیم والان هم مثل پدرومادرم ازان بیرون شدم وازنعمتهایش محروم

  ای ازتبارهرچه سیاهی سرشتتان           رنگ جهنم است بهشتتان

  همان بهشتی که برای هرمردی یک میلیون حوری درنظرگرفته شده ومنتظرند تامردی وارد وانها به سروصورتش بوسه بزنند ودراین بهشت سراسرتناقض دستگاه خداوند تبارک وتعالی هیچ اشاره ای نکرده است که چه چیزی درانتظارزنان است ودراین باره سکوت است ممکن است رهبری مجاهدین طرفدارحقوق زنان بما بگوید درماده دو غیرمستقیم به ثابت قدمهای مرد حوری دادی به زنها چه میدهی ؟ اوهم سکوت است به همین دلیل ماده ای برای ثابت قدمها نیاورده است چون درجهنم همه یکسانند وشکنجه میشوند ولی دربهشت تناقض وجود داردبرای همین به این قسمت نپرداخته چون جوابگوی تناقض دستگاهش نمیتواند باشد ازطرف دیگرمیشد یازده ماده که باده فرمان موسی درتناقض ویکی بیشتربود واقای رجوی نمیتوانست بگوید بالهام ازموسی ده ماده اوردیم بگذارید همین جا یاداوری کنم درمقدمه ها وابتدای بحثها نوشتم (درسال۷۳درگزارشی به خانم رجوی نوشتم که بنده خدای شکنجه گرراقبول ندارم ونمیپرستم ) واین شده بود وردزبان خانم رجوی دربحثهای دودستگاه وسنگ قبروانقلاب همیشه میگفت خدای شکنجه گربله بنده این خدارانمیپرستم که جهنمش شکنجه وبهشتش سراسرتناقض؛ وبه بیان دیگربه خانم رجوی گفتم که اعتقادات وحرفهایت راقبول ندارم وباب میلم نیست ومرزم را دربالاترین نقطه که خداباشد باهاش کشیدم چونکه خدایش همان خدای اخوند شیعه وسنی ست ونمیشود باخدای مشترک باطرف مقابل جنگید دراینجا قصد ورود ندارم فقط ته ماده دو رابازکردم

  درمحورسوم گفته است هرکس اهلش نیست پی کاروزندگی شخصی خودش برود (یعنی حق تعیین سرنوشت رابرای کسانی که نمیخواهند بمانند برسمیت شناخته ومیگوید میتوانید بروید ) سوالی که دراینجا مطرح است اینه پس چرانمیگذاری جداشده هایی که میخواهند دونبال زندگی وسرنوشت خود بروند ازداخل مجاهدین خارج شوند ؟ وانها رادرخروجی نگه داشته وجداشده هایی که بیرون امدند رااذیت میکنی مگه سوگند جلاله رازیرپا نگذاشتند طبق گفته خودت به لعن ونفرین گرفتارشده وبه جهنم یا شکنجه گاه خدا میروند تو این وسط چی میگی ؟ واقعیت اینه که حرفش اینه که طبق گفته خدا درهمین جهان میبرمتون شکنجه گاه ؛پولتون راقطع؟ باکمیساریا زدوبند؛ ومحاصره تون میکنم ؛ وباشکنجه روحی پدرتون رادرمیاورم ؛ به من پشت میکنید ؛ خمینی میگفت توبه کنید اعدام بشوید شاید خدادران دنیا ازگناهان شما منافقین بگذرد ۰اقای رجوی میگوید شکنجه روحی محاصره قطع مستمریی که سازمان ملل میدهد واگه شکست خوردم نیروهایم شما رامیکشند اینهم ماده سوم

  درماده چهار میگوید جداشده ها مرداروبریده ازمبارزه ودنبال جنسیت وفردیت رفته اند پس مستحق هربرخوردی هستند چون ادم نیستند مردارند ومردارهم به جنازه حیوانات گفته میشود وانها را جنازه حیوان میداند نه انسانی که حق دارد زندگی خودراانتخاب کند

  درماده پنج میخواهد اماده بشود تابه ایران پروازکند؛ امیدواریم

  درماده شش پذیرفتن تعهد را مبارزه ایدئولوژیک باارتجاع وبورژوازی میداند باارتجاع رانوشتیم که درمحتوا یکی ست که انرا کوتاه درجهنم وبهشت مقایسه کردیم ببینیم بابورژوازی چطورمیخواهد بجنگد هرجنگی ماده بیرونی ومیوه خود را دارد ببینیم میوه مبارزه با بورژوازی بکجا رسیده دردرون که محضرهای طلاق شده عقد وازدواج دربیرون هم شده نشست وبرخواست با ادمخوران بورژوازی مثل مک کین جولیانی بولتون ودعا برای بقدرت رسیدن خانم رایس وبوش وترامپ وخواستارازسردمداربورژوازی برای حمله به ایران ؛ با حمایت اعراب ونابودی کشوروملت ۰ودرسیاست بین المللی بستن چشمها دربرابرجنایتها درکشورهای دیگروهمسو کردن خود با اقا وخانم بورژوا

  درماده هشت هم خواهان درهم کوبیدن سمبلهای ارتجاع شده که براساس ماده های قبل منظورش جداشده ها هستند

  ودرماده نه خواستارشده که به اشرف سه بروند منظورش همان زندان جان وتن است که راه انداخته وادمها راازاولین وپایه ای ترین حقوق که ازادی ورفت وامد درجامعه است رامنع کرده پس میبینیم که این ده ماده همان تایید وامضا ازطرف اعضای نگون بخت وبخت برگشته است برای ببند کشیدن ودراسارت ماندن خودشون ماکه هروقت ازاین تعهدات دادیم گرفتارتروبااذیت وازاروطلبکاری بیشترروبرو شدیم وشب روزمون بیشتربهم دوخته شد وازانسانیت خود تهی تروروح وروانمون درکمای بیشتری فرو رفت وازهرچه طبیعه وماوراطبیعه بود بیشتر بیزارشدیم ودراین جهان پهناورتنهاتروخود رابیشترگم کردیم دلمون گلین وروحمون به سنگ تبدیل شد

  بی شک اگر که تیغ شما ذوالفقاربود             هرچهارفصل سال بهاربود

  اما به حکم سفسطه بیداد کرده اید               ابلیس رازاشک خداشاد کرده اید

  بله اشرف سه همان استادیومهای یونان است که برده رابه گلادیاتورتبدیل میکند بااین تفاوت که گلادیاتورهای انزمان واقعی بودند ولی دربرده داری نوین اقای رجوی خیالی وپوشالیند زیرا انها میجنگیدند هم نوعان خود وبردگان دیگررامیکشتند تا به ازادی برسند ومیرسیدندولی دراینجا گلادیاتورها هم نوعان خود رامیکشند له وپایمال میکنند ولی هرگزبه ازادی نمیرسندوروزبروزدرمنجلاب اسارت وحقارت بیشترفرو می روند زیرا که رسیدن به ازادی مثل قدیما نیست رسیدن به ازادی نه ازکشتن بلکه ازنجات خود ازپوشالی بودن میگذرد

  منتظرمیمانیم تاببینیم چه تعدادی به تعهد پشت پا زده وسوگند خودرا زیرپا گذاشته وخود راازاسارت که گرفتاران هستند بیرون میکشند وازپرورشگاه برده گان بی روح به جهان انسانی قدم میگذارند که تاروپودش با دلها وروح وروان وعواطف بهم بافته شده است

  علی شیرزاد: اروپا ۰۳/۱۲/۲۰۱۷

  مطالب مرتبط :

  نامه اعضای جدا شده به رییس جمهور آلبانی ـ توطئه فرقه مجاهدین علیه آقای احسان بیدی محکوم است

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.