• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • آمدن خاتمی و مواضع مجاهدین

  آمدن خاتمی و مواضع مجاهدین

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، نهم دسامبر ۲۰۱۷:… وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر است یاجرعه حیات که اقای رجوی نشست گذاشته وتحلیل خودش را ارائه دادکه بطورخلاصه دراینجا به انها اشاره میکنم.یک : رژیم سه سره شد وازتضاد بین خامنه ای ورفسنجانی سرسوم بیرون زد. دو:انتخاب خاتمی برخامنه ای تحمیل شد وبدلیل سه سرگی شقه دردرون رژیم تعمیق شد … 

  لینک به منبع

  آمدن خاتمی و مواضع مجاهدین

  وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر است یاجرعه حیات که اقای رجوی نشست گذاشته وتحلیل خودش را ارائه دادکه بطورخلاصه دراینجا به انها اشاره میکنم

  یک : رژیم سه سره شد وازتضاد بین خامنه ای ورفسنجانی سرسوم بیرون زد

  دو:انتخاب خاتمی برخامنه ای تحمیل شد وبدلیل سه سرگی شقه دردرون رژیم تعمیق شد

  سوم:خاتمی جام زهراست که رژیم مجبورشد ان راسربکشد

  چهارم:این جام زهرسرتاپای رژیم رافراخواهدگرفت وباعث سرعت سرنگونی میشود

  پنجم:خامنه ای قادربه مهاربحران وشقه وشکاف نیست

  ششم:بدلیل شقه وجام زهرخامنه ای قادربه سرکوب نیست وطلسم اختناق شکسته شده ومردم میتوانند نفس کشیده واعتراض وبه خیابونها بریزند

  هفتم:بدلیل بودن الترناتیومتشکل وسازمان یافته ومسلح به تانک وتوپ درکنارمرزها(مجاهدین) وحمایت مردمی ازان وعملکردجام زهر؛ خاتمی اخرین رئیس جمهوررژیم است وبه پایان چهارساله هم نمیرسد وسرنگون میشود

  یعنی اقای رجوی دریک اشتباه سیاسی اشکارومهلک چندباره زمان سرنگونی دادبگذارید همین جا اشتباهات قبلی راهم یاداوری کنم

  اول:درروزهای پایانی فازسیاسی وورود به فازنظامی مهلت سرنگونی شش ماهه داده شدیعنی پایان خرداد فازنظامی شروع میشود خمینی تاقبل از۲۲بهمن سال۶۰ کارش تمام است که فازسیاسی ودلایل ورود به فازنظامی بحث دیگریست که اگه زنده موندیم بعدا به بررسی ان مینشینیم

  دوم:بعدازاتش بس وپایان جنگ ایران وعراق بود که قبلا اشاره کردم که گفت شاه وقتی شلاق راکنارگذاشت ۲۷ماه دوام اورد خمینی که جنگ راکنارگذاشت قطعا کمتراز۲۷ماه دوام میاورد وسرنگون میشود

  سوم :همین که دربالا نوشتم ورژیم خمینی به پایان ریاست جمهوری خاتمی نمیرسد وخاتمی اخرین رئیس جمهوراست

  گفتیم که دودیدگاه وجود داشت یکی میگفت جام زهرکه اقای رجوی مبلغ وتئوریسین ان بود ویکی هم مخالفین که میگفتند جرعه حیات است اما حرف بنده چی بود

  بنده هم میگفتم جرعه حیات ولی نکات دیگری هم داشتم که چون برای اقای رجوی نامه نمینوشتم که قبلا اشاره ای کردم وبعدا مقاله جداگانه ای درهمین رابطه خواهم نوشت برای مسئولم گزارشی نوشتم ومیدونستم که مسایل مهم رابهش میرسونند ویا حداقل نکات مهم ان رابرایش میفرستند

  بعد ازاشاره به دلایل منطقه ای وجهانی ووضعیت نظام حاکم برایران گفتم

  یک: خاتمی ازتضادرفسنجانی وخامنه ای بیرون نیامده است بلکه کاملا مهندسی شده رفسنجانی وخامنه ای برای حفظ وبقای رژیم وبازی خامنه ای دراین مرحله ؛ با مردم ؛ سیاستهای جهانی وعملکرد ما مجاهدین است ؛ واو توسط خاتمی این تضادها راحل خواهد کرد

  دوم:ممکن است اختلافاتی هم داشته باشند که حتما هم دارند ولی هیچ کدام ازباندهای رژیم درحفظ نظام ونابودی ما مجاهدین هیچ اختلافی ندارند اگه زمانش برسد که تهدید یکی ازاین دوباشد صد درصد خاتمی هم دستورسرکوب میدهد ونمیگذارد که رژیم سرنگون شود واختلافها هم میاید (که دیدیم درسال۷۸ خاتمی همین کاررادرجریان شورش دانشگاه انجام داد)

  سوم:بنده فکرنمیکنم که خاتمی اخرین رئیس جمهورباشد

  چهارم :بنده بدلایلی که نوشتم خاتمی رابرای رژیم نه جام زهربلکه جرعه حیات میدانم

  پنجم ما درفازنظامی وعده شش ماهه به نیروها دادیم وبعد اتش بس وعده کمتراز۲۷ماه شاه رادادیم والان هم خاتمی رااخرین میشماریم یعنی اینکه چهارسال اینده رژیم سرنگون وما درتهران هستیم دادن زمان به بیرون ونیروها درعالم سیاست اشتباه فاحش سیاسی ومهلک است پیشنهادم این است که ازاین زمان بندیها داده نشود

  می بینید که تمام تحلیل وبررسی ومحورهای ان رودرروی تحلیل وبرداشت اقای رجوی درانزمان بود وهمانظورکه دربررسی موضوعات مختلف دیدیم وبارها با گزارش وصحبت بامسولین مجاهدین گفتم به عقب برگردیم وببینیم کی درست میگفت وکی اشتباه واین اشتباهات تاثیرات مخرب خودش راروی نیروهای سازمان داشت ودرمحورپنجم ودادن زمان خیلی تیزوروشن با زبان دیپلماتیک وپیشنهادگفتم که این کشکیات چیست که میبافی وزمان میدهی ووووو

  بعد نشستهای اقای رجوی فضا نرمال نبود ومعلوم بود که نشستها نتوانسته خیلی ازنیروها را قانع کند ونشستهای قسمتی شروع شد که بنده هم همین حرفها رادوباره تکرارکردم که ازاشاره به نشستها وکش وقوسهای ان میگذرم

  حال بعد بیست سال نگاهی به ان میاندازیم جام زهرچی شد شقه کجا رفت ایا خاتمی اخرین رئیس جمهوربودوطلسم اختناق شکست ومردم بدفاع ازما به خیابونها ریختند؟

  یا بازی رفسنجانی وخامنه ای انهم مهندسی شده وبازی میانه روی برای فریب مردم وجهان بود کدامین درست ازاب درامد ؟

  تعدادی ازهموطنان نوشته اند که ما داستان نوشته ومیگوییم خیرداستان نیست بگذریم ازاینکه تاریخ خودداستان زندگی مردم ومواضعیست که برسرنوشت کشوری تاثیرمیگذاردبنده تاریخ نویس نیستم وچنین توانی هم ازنظرفکری وامکانات ندارم فقط به بررسی قسمتی ازتاریخ چهل ساله کشورم اشاره میکنم که درخفا وپنهان است که خودم دران نقش داشته ودربرابرتمام مواضع وعملکرد ان مسئولم ما درکشوری زندگی کردیم که انقلابی شد وگروهها وطرزفکرها رودرروی هم ایستادند واین تفکرات وعملکردها سرنوشت ملت راتعفیرداد وضعیت وعملکرد قدرت حاکم معلوم ومشخص است ومردم باگوشت وپوست خود انرالمس میکنند هدف بنده بیان واقعیتها وحقایقیست تا مردم ان قسمت پنهان راهم لمس کنند وازتاریکی ان بیرون بیایند شاید که عده ای پیدابشوند وبا استفاده ازاین مقالات به بررسی وتحلیل واقعی وتاریخی چهل ساله بپردازند وایندگان تصویرروشنی ازتاریخ این مرحله داشته باشند کما اینکه تاریخ نویسان همین کاررا میکنند نوشته های مختلف راکنارهم گذاشته وبه بحث وبررسی وتحلیل میپردازند چه نوشتاری وکمکی بهترازاین به ان دسته ازروشنفکران که میخواهند قسمت تاریک ودیده نشده ونانوشته راببینند انهم توسط کسی که چهل سال ازعمرش راشب روز وهرثانیه ودقیقه صرف ان کرده وتمام مسائل راباگوشت وپوست واستخون خود لمس کرده وباچشمان خود دیده ودرگیرمشکلات ان بوده است ایندگان باید بفهمند که خمینی ودرمقابل خمینی رجوی با تفکراتشون چه بلایی برسرملت اوردند وهرکدام چگونه فکروعمل میکردند باید بدانند که تحلیلها چی بود بررسی ها چی بود وراه حلها چی بود ومردم چه قیمتی بابت تفکرات انها پرداختند که اگرتفکرات درستی ازهردوطرف بود ومنافع ملت مدنظرقرارمیگرفت وامیال شخصی کنارگذاشته میشد سرنوشت مملکت وملت ایران طوردیگری رقم میخورد وتمام انرژیهای ازاد شده بجای اینکه صرف درگیری وجنگ وکشت وکشتاربشود صرف همزیستی ومسالمت وابادانی کشورمیشد ایران الان درکجا بود که بدلیل عملکردها به ضد ان یعنی نابودی ملت وکشورکشیده شد ایا ملت حق ندارند ونباید این مسائل رابفهمند وبه اشراف برسند این بمعنای گریزازمسئولیت ومقصرنبودن نیروها نیست وقبول هم ندارم که تعدادی میگویند اجباربود وماهم هرچی میگفتند رابخاطراجبارانجام میدادیم هرکس درحد خودش مسئول است اینکه میگویم رهبری نفی مسئولیت افراد نیست به این دلیل است که رهبری نقش اصلی ومسئولیت اول رادارد وباید پاسخ گوی تمام عملکرد خود ونیروها وجریان فکریش باشد که دراین مقاله به یکی ازاشتباهات فکری وتحلیل شرایط دوران خاتمی پرداختم

  علی شیرزاذ :اروپا ۲۰۱۷/۱۲/۰۸

  —————————————-

  مطالب مرتبط :

  سازمان مجاهدین خلق ـ ۵۰ سال بعد

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.