• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: عقب نشینی خانم رجوی ازمواضع قبلی

  عقب نشینی خانم رجوی ازمواضع قبلی

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم دسامبر ۲۰۱۷:… حال باید سوال کرد چه اتفاقی افتاده است که خانم رجوی صحبت از مردم ایران کرده است…میگویی مردم ایران خود میتوانند رژیم خمینی راسرنگون کنند براستی چی شده وچه اتفاقی افتاده است…یک:صدام سرنگون ودولت حامی ازبین رفت..دو:دندان ارتش ازادیبخش با خلع سلاح توسط امریکا کشیده شد…سوم:اشرف کانون استراتژیک … 

  تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

  لینک به منبع

  عقب نشینی خانم رجوی ازمواضع قبلی

  درسایت سازمان مجاهدین خوندم که خانم مریم رجوی درپارلمان اروپا که با حاشیه هایی هم روبربود صحبت واعلام کرده است که (مردم ایران خودمیتوانند رژیم خمینی راسرنگون کنند )

  این همان سازمانیست که ازسال ۶۰ وشروع فازنظامی میگفت رژیم خمینی فقط باجنگ مسلحانه وازسال ۶۶ببعد میگفت توسط ارتش ازادیبخش سرنگون میشود ودراین راستا تمام هم وغم خود را صرف ان کرد دراین مقاله به برسی دلایل ان میپردازم

  حال باید سوال کرد چه اتفاقی افتاده است که خانم رجوی صحبت از مردم ایران کرده است مگربعد ازعملیات فروغ که خمینی اسم ان را مرصاد یعنی کمینگاه گذاشت بنده ننوشتم که دوران جنگ مسلحانه وارتش تمام شد وما زمین گیرشده وتنها راه حل سرنگونی قیام سراسری توسط مردم ایران است ودرخواست کردم تادیرنشده ازعراق خارج ودربیرون ازعراق کارسیاسی کنیم وتامردم بتوانند باقیام سراسری خمینی راسرنگون کنند وشمایان مرا زیربدترین تهمتها وفشارهای روحی وروانی وایزوله کردن قراردادید چقدرپشت سربنده درنشستها لجن پراکنی کردید ودرخفا واشکارازبریدگی وخسته شدن بنده ازمبارزه بیخ گوش خودم ونیروها لغز خوندید ما نفهمیدیم این چه بریدگی وخستگی ازمبارزه بود که ۲۷ سال بعد ازفروغ رادراشرف بابدترین فشارها ایستاد که درحال نوشتن انها هستم قصدم پرداختن به مسایل شخصی نیست فقط میخواهم بگویم که چراحرفهای مارا بعد ۳۰ سال تکرارمیکنی ایا واقعا معتقد به حرفی که زدی هستی یا چیزدیگری این وسط عوض شده وازکی معتقد به ان شدی؛ قبلا که نبودی ؛اگربودی چرا ازعراق خارج نشدی ؟ چرا توپ وتانک ازعراق گرفتی ؟چرا شب وروز ملت را درسرما وگرما روی تانکها تلف کردی ؟ چرا رژه نظامی راه انداختی ؟چرا مانورهای متعدد برگزارکردی ؟ چراشب وروزدم ازارتش ازادیبخش میزدی ؟چراتنها راه حل را حرکت ارتش به سمت ایران معرفی وتوپ وتانک راوسیله سرنگونی دانسته وبه کسانی که درخارجه کارسیاسی میکردند را لمیده گان درکافه ها وبارهای مشروب وعقب نشینی تا کناررود سن میدانستی که کارشون جاسوسی برای رژیم برعلیه ارتش ازادیبخش است ؟مگرتو نمیگفتی شورایی ها فکرمیکنند من مریم رافرستادم خارجه که کارسیاسی کنه وفکرمیکنند که کارسیاسی انها رژیم راسرنگون میکنه خیرما کارسیاسی رابخاطر ارتش ازادیبخش ومشروعیت ان میکنیم وتا شوراییها به ارتش نپیوندند درخارجه ول معطل هستند؟چرا راه گشایی وعملیاتهای داخله راه انداختی ونیروها رابه کشتن دادی مگه بهت نگفتیم ؟ وصدها حرف دیگر چرا الان تکرار نمیکنی ومیگویی مردم ایران خود میتوانند رژیم خمینی راسرنگون کنند براستی چی شده وچه اتفاقی افتاده است

  واقعیت داستان این حرفها دراین است

  یک:صدام سرنگون ودولت حامی ازبین رفت

  دو:دندان ارتش ازادیبخش با خلع سلاح توسط امریکا کشیده شد

  سوم:اشرف کانون استراتژیک نبرد و زمین بازی ازدست رفت

  چهارم:لیبرتی اخرین نقطه پروازبه تهران راترک کرد

  پنجم:درالبانی گرفتارریزش شدید نیرویی شد وباتلاق البانی درحال بلعیدن بقیه نیروهاست

  ششم:امریکا واروپا دیگرحرفهای گذشته برایش بی معنی وخواهان استحاله اوست

  هفتم :او میگفت اروپاییها میخواهند رژیم رااستحاله کنند الان خودش درحال استحاله شدن است وان رابا این حرفها شروع کرده است

  هشتم : مردم ایران دیگربه این حرفها اعتمادی ندارند وازقیام خشونت امیزدوری میکنند

  نهم:درالبانی واروپا اصلا امکان صحبت ازخشونت وجنگ وتوپ وتانک نیست چیزی که خانم رجوی خیلی دیرمتوجه شد ولی واقعیتها همیشه خودش راتحمیل میکند

  بله موارد فوق باعث شده که خانم رجوی باعقب نشینی ازحرفها ومواضع قبلی راه حل ارتش به راه حل قیام مردمی وسرنگونی توسط مردم راجابجا وخود را مدره نشان بدهد

  سوال این است ایا واقعا به این رسیده وان راقبول دارد؟

  بنده باشناختی که درطی ۳۵ سال زندگی شبانه روزی با انها وچند سال شناخت ازدورونزدیک قبل ازپیوستن به مجاهدین میگویم خیرخانم رجوی هرگزبه حرفش ایمان ندارد وتا اخرعمرش هم به ارتش وجنگ مسلحانه پایبند خواهد ماند شرایط سیاسی او را مجبوربه تکراراین حرفها کرده است کسی که ازنظرفکری رسیده باشد قبل ازهرچیز رسما میگوید به این دلایل ما قبلا اشتباه میکردیم والان به این رسیدیم ودراینده این کارراخواهیم کرد وبرنامه ما هم این است تاهمگان بفهمند وبه اشراف برسند اینکه بخواهد بابیان ان درپارلمان اروپا خط عوض کند هرگزقابل قبول وپذیرش ازجانب هیچ نیروی سیاسی نخواهد بود عوض کردن چهره وبزک کردن خود وپلنگ صورتی شدن ورنگ ولعاب دورانش گذشته است وکسی رافریب نمیدهد

  علی شیرزاد :اروپا ۱۶ /۱۲ / ۲۰۱۷

  مطالب مرتبط :

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.