• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: داستان هتل مهاجر و شارلاتانیزم اقای رجوی

  داستان هتل مهاجر و شارلاتانیزم اقای رجوی 

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، اول ژآنویه ۲۰۱۸:… یکی نیست بگوید جاسوسهای مجاهدین درهتل مهاجرازطریق شبکه های ارتباطی ازادانه جعلیات رابرای مجاهدین میفرستادند کسی چیزی به انها یکبارهم نگفت ایا درون مجاهدین هم همینطوراست یکی با موبایل بادولت ایران رابطه برقرارمیکند وچیزی به او گفته نمیشود ما نفرات قدیمی وکادرهای بالای سی سال در برابر … 

  لینک به منبع

  داستان هتل مهاجر و شارلاتانیزم اقای رجوی

  این مقاله رافقط برای ثبت تاریخ مینویسم

  چند روز پیش مقاله ای ازاقای عارف اقبال خوندم که درباره اقای نادری نوشته بودودران مقاله سوال کرده بود به این مضمون ( که چرا دراشرف ولیبرتی مثل بریده مزدوران سابق به هتل مهاجرنرفتی وخود راتسلیم خمینی نکردی ودربرابرولایت فقیه زانو نزدی چون ازشکنجه میترسیدی ووووو) .

  دراین مقاله میخواهم واقعیت ها رادرهتل مهاجربنویسم که الان دوسال هم هست که دیگرهیچ نفری ازجداشده های مجاهدین درانجا نیستند واخرین نفرات دوسال پیش توسط کمیساریا به البانی منتقل شدند .

  اقای رجوی همیشه میگفت درهتل مهاجربریده های ما راشکنجه میدهند دست وپاهایشان راقطع میکنند انها رابه ایران برده واموزش اطلاعات ومزدوری میدهند وبرعلیه ما بکارمیگیرند وووومنهم وقتی میخواستم هتل مهاجرراانتخاب وازدرون مجاهدین بیرون بیایم همان طورکه درمقدمه ها نوشتم با همین تابلوی شکنجه وبریده شدن دست وپا وانداختن جسم تکه تکه شده ام دردجله وفرات ان راانتخاب کرده وبه هتل مهاجررفتم میخواهم بامسایلی که روبروشدم درجواب اقای اقبال ومجاهدین بنویسم که بعد دوسال ازموضوعیت افتادن ان بازطوری صحبت میکنند که انگارکسانی که به انجا رفته اند ادمهایی هستند که ازسیارات دیگرامده وشکل وشمایل دیگری دارندوجنایتی کرده اند که درجهان رخ نداده است ولی نمیگوید که رفتن انها به همان هتل بخاطرجنایتها وعملکردهای ضد انسانی وخیانتهای خود مجاهدین بوده است

  وقتی به هتل رسیدم فردی بنام ابو مصطفی مرا تحویل گرفت مراازدرب پشتی وارد هتل کرده وبه طبقه دوم بردند وفکرکردم که رفتم به اتاق شکنجه ؛برخلاف تفکرات که ازتبلیغات منفی اقای رجوی درذهنم شکل گرفته بود به یک اتاق شیک ولوکس بردند (هتل مهاجردربغداد یکی ازهتلهای لوکس بود) دران اتاق ابو مصطفی ومن بودیم بمن گفت لطفا درب ساکت رابازکن تویش راببینم نگاهی کرد وخودم راهم یه بازرسی الکی کرد وگفت همین اتاق بمان تا ابو کراربیاید نیم ساعت بعد ابوکرارامده وبااحترام تمام ومعذرت خواهی ازمنتظرموندنم گفت بامن بیا رفتیم یک سوئیت که محل زندگی خودش وابومصطفی بود دواتاق داشت یک اتاقش رابمن دادند ویک اتاق هم دونفره باهم زندگی میکردند سه روزدران اتاق بودم وبهم گفتند غذابخورواستراحت کن دراین سه روزهیچ صحبت وسوالی ازگذشته ومجاهدین ازمن نکردند وبهم گفتند ما میدونیم که درذهن تو الان این است که ما اینجا تورامیخواهیم شکنجه کنیم اسوده وراحت باش ازاین خبرها نیست سه روزبعد ابوکرارگفت سجاد میخواد باتوصحبت کنه سجاد امد پیش من چند موضوع رابامن درمیان گذاشته وصحبت کرد

  یک : گفت بعدصحبت تو میروی به سوئیتهایی که دوستان سابقت هستنداینجا هتل است ومسافر میاید درنتیجه با هم درگیری وسروصدا نداشته باشین وباعث مزاحمت مسافران نشوید

  دو:درانجا کاملا ازادید وهرکاری که میکنیدبخودتون ربط داره وما کاری بازندگی شما نداریم

  سوم:ما هیچ کاری نداریم که تو درداخل مجاهدین چکارمیکردی وچرارفتی وچرا خارج شدی نه اطلاعات میخواهیم نه موضع گیری برعلیه سازمان این مسایل ربطی بما نداره

  چهارم:ما یک کامپیوتردراختیارهرکس که اینجا بیاید قرارمیدهیم هرکاری میخواهید بکنید درمدت چهارماهی که درهتل بودم سرتا پای رژیم را درشبکه های اجتماعی شستم ولی یک کلمه برخلاف تصورم بمن گفته نشد وکاملا ازاد بودم

  پنجم:اگرمیخواهی باخانواده ات تماس بگیری ما پول میدهیم گوشی بخرولی باید پول رابرگردانی ودراین چهارماه که بودم پول گوشی راازحقوقی که میگرفتم قسطی پرداخت کردم

  ششم: ما هیچ رابطه ای باخانواده شما نداریم وبه خانواده تون هم نمیگوییم که شما خارج شده اید اگه خواستی وتماس گرفتی خودت بهشون بگو ومنهم دو ماه اول باخانواده تماس نداشتم وانها هم خبرنداشتند

  هفتم:شما دراینجا زیرنظرکمیساریا هستید ومشکلاتتون رابا کمیساریا مطرح وباابوکرارمطرح وپیگیری کنید بعد هم مرا پیش بقیه فرستادند

  درمدتی که درهتل مهاجربودم هیچ کاری باما نداشتند وهیچ بی احترامی وتوهین وتحقیرازجانب هیچ کس بما نشد وهمیشه هم باتمام احترامات فائقه رفتارکردند هروقت هم کارداشتیم به ابوکرارمیگفتیم مسایلمون رادرکمترین زمان حل وفصل میکردند وقتی هم میخواستم ازانجا خارج شوم هم ابو مصطفی وهم ابوکرارازبنده تشکرکردند بخاطراینکه درمدت چهارماهی که بودم درگیری ومشکلات درهتل بوجود نیاوردم این ازداستان وواقعیتی که بنده درهتل مهاجرروبرو بودم حال برمیگردم به درون مجاهدین

  اقای رجوی همیشه یکی ازصحبتهاش هتل مهاجربود میگفت درانجا سه نفرهستند که بنامهای ابومصطفی وابوکراروسجاد اینها سردمداران گروهای شبه نظامی ونیروی قدس هستند که کارشون شکنجه وبریدن دست وپای بریده ها وکشیدن دندانها وناخنهای انها ست که به هتل مهاجرمیروندوخیلی خوشحال بود که بابریده جماعت انطوررفتارمیشود میگفت انها رابه ایران میبرند واموزش اطلاعاتی ومزدوری میدهند ما که هرچه دیدیم درست صد وهشتاد درجه عکس بود تمام نکاتی که سجاد بابنده درمیان گذاشت رانوشتم درهتل مهاجرازهیچ چیزخبری نبود دندانهای بنده راباانبردست که نکشیدند هیچ بلکه کمیساریا ۱۴۶۰دلارهم خرج کردبرای بنده دندان مصنوعی وعینک گرفت که درهمه موارد همین سه نفرهماهنگی بادکتروحفاظت جهت بردن بنده به دکترراهم درکمترین زمان انجام دادند اگربنده میدونستم درهتل مهاجراینقدرانسانی رفتارمیکنند خیلی زودترمیرفتم ومنتظرنمیموندم تامراسردوراهی تسلیم ومردن قراربدهند حال سوال این است که چرااینقدرازهتل مهاجربدگویی میشد دقیقا بخاطراین بود که ذهن افرادرادردرون تشکیلات خراب کنند تاکسی فکرجدایی نکند اگرواقعیتها رامیدونستند خیلیها درعراق جدامیشدند برای همین اقای رجوی نیازداشت تا باشارلاتانیزم ووقاحت ودریدگی تمام به جعلیات ودروغ ونیرنگ پناه ببردوشیطان سازی کند وقلب واقعیت انجام دهد همیشه گفته اند ماه همیشه زیرابرپنهان نمی مونه یکی دونفربودند که درهتل مهاجراین خبرها رابه مجاهدین میدادند وزمینه جعلیات اورافراهم میکردند انها فکرمیکردند اگراین خبرها رابدهند اقای رجوی توسط کمیساریا انها رابه اروپا میفرستد وانها مدعی میشوند که بدون الودگی به رژیم خمینی ازانجا خارج شده ودراروپا هم مجاهدین دست وبال انها رامیگیرد که درهتل به یکی ازانها گفتم اگرفکرمیکنی مجاهدین بداد تو خواهند رسید اشتباه میکنی وانها فقط درراه تو علی رغم خوش خدمتی ها سنگ اندازی میکنند ودیدند که همین طورشد حتی نمیگذاشت انها به البانی بروند وکمیساریا راتهدید میکرد که اگریکی ازانها رابخواهی درلیست قراربدهی ما کلا رفتن به البانی راکنسل میکنیم وجواب خوش خدمتی ها راباقدروخیانت وسنگ اندازی بهشون داد وتمامی کارها ونوشته های ما ده دوازده نفرراهم تماما هم دولت ایران وهم دولت عراق میدونستند ولی انقدرازاد بودیم که یکبارحتی درحداشاره هم بما نشد که اینها چیست مینویسید حالا اقای عارف اقبال که درهرزه دری وکثافت کاری وخودفروشی برای اتاقی ولقمه نانی هرچه بدهانش میاید به خواهرتنی خودش میگوید به صحنه امده وبرعلیه کسانی که درهتل بودند که یکیش هم بنده هستم یاوه گویی میکند بهتراست که اقای اقبال دهان کثیفش راببندد بنده خانم عاطفه اقبال خواهرایشان نیستم که سکوت کرده وچیزی نگویم کاری نکند که مجبوربشوم اوراشسته وچلونده وبا گیره لباس زیرافتاب اویزونش کنم تاخشک شود یکی نیست بگوید جاسوسهای مجاهدین درهتل مهاجرازطریق شبکه های ارتباطی ازادانه جعلیات رابرای مجاهدین میفرستادند کسی چیزی به انها یکبارهم نگفت ایا درون مجاهدین هم همینطوراست یکی با موبایل بادولت ایران رابطه برقرارمیکند وچیزی به او گفته نمیشود ما نفرات قدیمی وکادرهای بالای سی سال دربرابریک انتقاد ساده باانواع لجن مالی ها وتهمت وافترا روبرو بودیم دیگرتوبرای ما موش دوانی راه نینداز معلوم نیست اقای اقبال ازچی دفاع میکند ازازادیهای فراترازحد بشریت دردرون تشکیلات که ازپاچه شلوارملت درحین راه رفتن درمقرها درالبانی ازادی میریزد که مردم البانی درتعجب هستند که این همه ازادی به خیابونها ریخته چکارکنند اززندان وقتلهای مشکوک یا ازتف وتوهین وتحقیرها دفاع میکنی ازچماقداری ها ازکتک زدن نیروها ازفشارهای روحی وروانی وشکنجه های سفید ازکدامین دفاع میکنی اگرکسانی به هتل مهاجررفتند برای خلاصی ازهمین ها بود این عملکرد ضد انسانی وقدروخیانت همین مجاهدین با خط دادن رهبر عقیدتی که انروی سکه ولی فقیه است انجام میشدبنده اولین شبی که به هتل مهاجررسیدم ونمیدونستم چه چیزی درانتظارم است وفردا چه خواهد شد چون ازدرون تشکیلات بیرون امده بودم ودیگرازپشت خنجرزدنها ونامردیها وتوهین وتحقیرها وهزارداستان دیگرخبری نبود بعد ۳۵سال برای اولین باردرارامش خوابیدم وراحت خوابم برد وتا صبح ۵۰ بارازخوب نپریدم بله رهبرعقیدتی وشورای رهبری این بلاها راسرما اورده بودند که درهتلی که بقول انها دندان وناخن با انبردست میکشند وبنده بلاتکلیف ودرانتظارشکنجه وتکه تکه شدن درانجا درارامش خوابیدم دیگرخودبخوانید که چقدردردرون تشکیلات درزیرفشاروشکنجه روحی بودیم که درخانه ای که خودم درساختن هرلحظه اش نقش داشتم شبی دوساعت میخوابیدم و۵۰بارازخواب میپریدم که بماند شاید بعدا بخودم هم بپردازم وبنویسم الان فقط باخط وخطوط سیاسی کاردارم که اصل است حالا اقای اقبال امده ودرحرام لقمگی وشارلاتانی سیاسی فراگرفته ازاقای رجوی طلبکاراقای نادریست که چرا مثل کسانی که خود رابه خمینی فروختندوهتل مهاجرنرفتی ؛ رفتن به هتل مهاجروانتخاب شکنجه های ادعایی صد بارشرافتمندانه تر ازاین بود که تن به خواسته های رهبری وشورای دست سازش بدهیم؛ که یک روزبعد عاشورا باالهام ازپدربزرگش یزید مراسردوراهی تسلیم ومرگ قرارداد منهم مرگ وکشته شدن بدست خمینی وشبه نظامیانش درعراق راانتخاب کردم واینطوری تودهانی محکمی به اقای رجوی که خودش بهصحنه امده وفرمان تسلیم ومرگ راصادرکرده بود زدم ازبس عملکردها خیانت کارانه وخارج ازپرنسیبهای انسانی بود بهمین دلیل هم هست که اینقدرسوخته اید که بعد پایان دوساله ان هنوزگوگیجه ان شمایان راول نمیکند چون ما هستیم وواقعیتها ودروغها رابرملامیکنیم ازاین میسوزید

  علی شیرزاد :اروپا  ۰۱/ ۰۱/ ۲۰۱۸

  مطالب مرتبط :

  سازمان مجاهدین خلق ـ ۵۰ سال بعد

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.