• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: سواستفاده آقای رجوی از خانواده

  سواستفاده آقای رجوی ازخانواده

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، نوزدهم ژانویه ۲۰۱۸:… درسال۶۸ مسئولین ونورچشمی ها به خانواده هاشون زنگ میزدند ویا نامه نگاری میکردند یک روزدرخواست کردم منهم تلفنی بزنم ویا نامه ای بنویسم حداقل مادرم بداند که زنده …جوابی که دادند این بود امده ای مبارزه کنی یا سازمان امکانات مبارزه رابرای حل وفصل مسایل خانواده توصرف کند گفتم نوشتن یک نامه یا … 

  لینک به منبع

  سواستفاده آقای رجوی ازخانواده

  دراین مقاله به دیدگاه آقای رجوی بخانواده وسواستفاده ازآن میپردازم

  بنده یک مادرپیری داشتم که عمرش رابرای ما صرف کرده بود انهم درنبود پدرتامرا بزرگ کند به سربازی رفتم واودوسال چشم انتظارمرا کشید بعد هم بزندان افتادم واو کارش شده بود رفتن به دادگاه وامدن به ملاقات بنده بعد هم اورا باخواهری که سه بچه کوچک داشت وتحت سرپرستی بنده بود ول کرده بدون اطلاع ازکشورخارج وبه عراق رفتم به این امید که گرچه خانواده خودم ازبین میرود ولی دلم به این خوش بود که ملتم وسرزمینم ازاد ومردم درارامش زندگی میکنند ازبلاهایی که بعد رفتنم برسرشون امده بود بگذریم ومادرهم درحالی که سکته کرده ودرگوشه خونه افتاده بوده درتنهایی وچشم انتظارخبری ازفرزند بعد پنج سال ازاین دنیا رفته بود

  درسال۶۸ مسئولین ونورچشمی ها به خانواده هاشون زنگ میزدند ویا نامه نگاری میکردند یک روزدرخواست کردم منهم تلفنی بزنم ویا نامه ای بنویسم حداقل مادرم بداند که زنده ام ودرخارج ازایرانم وازچشم انتظاری ونگرانی دربیاید جوابی که دادند این بود امده ای مبارزه کنی یا سازمان امکانات مبارزه رابرای حل وفصل مسایل خانواده توصرف کند گفتم نوشتن یک نامه یا یک زنگ چه امکاناتی میخواهد این همه نامه بخارج میفرستی نامه مراهم باانها بفرست ویک تمبرخرج دارد ایا بنده به اندازه یک تمبرهم برای سازمان ارزش ندارم درثانی این یک عمل انسانیست دراوردن یک مادرپیرازچشم انتظاری خدا راخشنود میکند درسته که ما همه چیزخود رابرای رهایی مردم گذاشتیم وتوقعی هم نداریم ولی وقتی برای دیگران انجام میدهی برای منهم درحد یک نامه انجام بده قبول نکردند ومنهم رفتم سال۷۴می خواست برای اعزام نیروبداخل وعملیات بقول خودش راه گشایی واوردن نیروازامکانات خانواده ها استفاده کنه مراصدازدند وگفتند داستان اینه میخواهیم ادرس خانواده ومشخصات انها رابدهی تا سازمان ازامکانات انها استفاده ومبارزه راپیش ببره منهم درجواب گفتم من یک مادرپیرهشتادساله داشتم ومیدونم الان هم ازغصه من دق کرده مرده وهیچ خانواده ندارم که بخواهم ادرس انها رابدهم چراسال ۶۸فرستادن یک نامه برای مادرم ممنوع بود الان یادمادرمن افتاده اید بروید ازخانواده انهایی که ان سالها مستمرتلفن وباخانواده خوش وبیش میکردند استفاده کنید ورفتم دنبال کارم درسال ۷۸نزدیک عید سال۷۹بودیم وخبردارشدم که میخواهند بداخل تیم اعزام کنند مراصدازده وگفتند نزدیک عید است یک نامه برای خانواده بنویس وعید راتبریک بگو فهمیدم که به این بهانه وبادادن این امتیازمیخواهند درسال جدید ازمن امکانات داخل بگیرند وحالا یاد دلتنگی خانواده بنده برای من افتاده اند گفتم نامه ای ندارم که بنویسم چون کسی راندارم مادرم بوده که میدونم فوت کرده خلاصه کلی اسرارودعوا یک کاغذ ویک خودکارویک پاکت جلوام گذاشته وگفتند دستورتشکیلاتی ورهبری وخواهرمریم است باید بنویسی گفتم باشه حالا که دستور است چند جمله مینویسم ومیدونم که هرگز شما نمیفرستید چون ازاین نامه هدف دیگری دارید نوشتم سلام حال من خوبه وامیدوارم که حال شما هم خوب باشه وگذاشتم توی پاکت ودرب بازدادم دستشون گفتند همین گفتم اینهم زیادیه اگراین رافرستادید وجوابش امد انوقت مفصل مینویسم وازاتاق خارج شدم بعد ازامدن امریکا واشغال عراق یک شب مراصدا زده وگفتند سازمان پول ندارد خرج شما رابدهد باخانواده تماس بگیروانها رادعوت کن به اشرف بیایند وباانها صحبت کن تابه سازمان کمک کنند زمانی بود که ازبالا تاپایین همه یادخانواده افتاده وتب خانواده گرفته بودند وبنده هم بیتفاوت بودم وخانواده ها به اشرف میامدند جواب دادم اولا امدن خانواده بضررسازمان است وریزش تشکیلاتی دارد این کاررا قطع کنید دوما من هیچ تناقضی نسبت به خانواده مثل بقیه ندارم ودرحال مبارزه هستم وسوما چطورسازمان پول دارد میلیون میلیون خرج میهمانی امریکایی ها وعراقی ها بکند ولی صد دینارندارد درروزخرج بنده کند من چنین کاری رانخواهم کرد میخواهید خانواده مراهم مثل بقیه خانواده ها گیررژیم خمینی بی اندازید تا نابودشون کند هرگزتن به اینچیزها نمیدم وبلند شده ازاتاق خارج شدم رسیدیم بجایی که امدن خانواده ها راقطع کرد چون ریزش تشکیلاتی خیلی زیاد وضررهنگفت کرد وخانواده ها به پشت دراشرف امده وشدند خانواده الدنگ ومزدوروچوب وچماق وسنگ فحشهای رکیک وچاله میدانی نثارشون شد که همه درجریان ان هستند یک روزمراصدازده گفتند خانواده تو امده پشت سیاج اشرف وشده مزدوروالدنگ درصورتی که دروغ محض بود ومیخواستند مرا به این وسیله واداربه سنگ پرانی وفحش به خانواده ها بکنند چون من نمیدادم ودراین تله گرفتارنشده بودم ومراهم وقتی خانواده ها میامدند به پشت سیاج نمیبردند واگه هم میبردند درپشت خاکریز میگفتند اب وچای درست کن ومیگفتندبخاطراینکه برعلیه مزدوران والدنگها موضع نداری روی بقیه تاثیرمنفی میگذاری وازاین بابت بشدت ازدستم عصبانی بودند منهم درجواب گفتم اولا میدونم خانواده بنده به اینجا نمیایند دوما اگرهم امده اند خانواده من نیستند مگه رهبری نگفت خانواده شما چه خوبش وچه بدش مال منه ومگه ما درجریان انقلاب همه را مثل زن طلاق نداده وتحویل رهبری دادیم ومگه رهبری نگفت شما هیچ حقی درباره خانواده ندارید گفتند چرا گفتم پس این خانواده من نیست خانواده رهبریست اگرمزدوروالدنگ هستند وباوزارت کارمیکنند خانواده رهبریست که مزدوروالدنگ ووزارت اطلاعاتی شده خودش برود وجواب خانواده اش رابدهد من خانواده ندارم وربطی هم بمن ندارد دخالت درموضوع خانواده رهبری چرابکنم بمن چه که وارد مسایل شخصی وخانوادگی رهبری بشوم دیدند اینطوری جواب دادم گفتند فقط میخواستیم درجریان باشی گفتم اگه امده بودند باید اسم مراهم صدا میزدند چرا تابحال نشنیدم وکسی ازنفرات هم بمن نگفته فقط شما شنیدید خلاصه ازاتاق رفتم وقتی بیرون امده وباانها تماس گرفتم سوال کردم گفتند ما هرگزبه عراق نیومدیم ما سی سال هیچ اطلاعی ازتو نداشتیم ونمیدونستیم کجایی زنده ای یا مرده چطوری میاومدیم عراق اگریک زره شک داشتم کاملا یقین پیدا کردم که بدروغ میگفت خانواده امده تا مرا واداربه سنگ پرانی وفحش به خانواده ها بکند بنده هم چون هوشیارواگاه به ترفندها ودروغهای سازمان بودم دراین دام نیفتادم

  این یک نمونه بود ازنظروتنظیم اقای رجوی وسازمانش ودیدگاه او نسبت به خانواده البته برای ما ولی برای خودشون همه چیزمباح وحلال وازاد انجایی که رابطه انسانی مطرح است امکانات مبارزه ازبین میرود وانجایی که خانواده خواهان حق مشروع دیداروتماس واطلاع یافتن ازفرزندانشون هستند میشوند الدنگ ومزدورووزارت اطلاعاتی وانجایی که میخواهد ازامکانات انها استفاده وخط خودراپیش ببرد یادخانواده ونامه نگاری وتبریک سال نو افتاده وتخلف ازان را بی عاطفگی وسنگ شدن ونداشتن احساس نسبت به خانواده قلمداد وان را اخلاق وفرهنگ ضد مجاهدی میداند ونمیگوید همین من بودم که گفتم خانواده واحساس وعاطفه نسبت به انها ازبین میرود بدرک وبه جهنم ما فقط یک خانواده داریم انهم مجاهدین وپدرمون مسعود ومادرمون مریم است نمیگوید درطی سالیان به اسم انقلاب تمام عواطف واحساسات انسانی رادردرون شما کشتم ونابود کردم نمیگوید اگرما بی احساس شدیم ازفرهنگ واعتقادات همین رهبری درطی سالیان تغذیه شدیم تفکراتی که سیستماتیک برنامه ریزی هایش نابودی همین روح وعواطف وزنده کردن کینه نفرت به هرچیزی غیرازخودش دردرون انسانها بود ومیگفت محورمنم وهمه چیزباید حول من بچرخد لنگرزمین واسمانم وزمین واسمان روی شاخهای من است (برگرفته ازیک تفکرات قدیمی که میگفتند زمین روی شاخ گاو سواراست ) بنده راهی راخودم با اگاهی واختیارانتخاب وهمه چیزم را پای ان ریختم وهیچ توقع وانتظاروطلبی ازهیچ کس ندارم ومعتقد هم نیستم که فریب خوردم خیر هیچ فریب نخوردم راهی بوده با انتخاب خودم تا اینجا هیچ حرفی نیست وگردن کسی هم نمی اندازم وتمام مسولیت انهم بعهده خودم است حرفم درانجاست که چراتنظیم دوگانه منافع رهبریست همه چیزحتی تمام امکانات خانواده باید خرج اوشودولی وقتی همین خانواده حق مشروع دیداردارد الدنگ ومزدور میشود بنده با این تناقض کاردارم ونوشتم تا بدانید ارزش خانواده وعزیزان وسایرمردمی که بخواهند برخلاف حرف رهبرعقیدتی رفتارکنند مزدور میشوند باورکنید اگرتمام ملت ایران بیایند درخیابون وبااگاهی واختیارخودشون برعلیه این رهبرشعاربدهند تمام هشتاد میلیون را مزدورقلمداد میکند فقط کافیست یک کلمه برعلیه او بگویند بنده که همیشه سعی میکردم ودرتنهایی خود روح وروان واحساسات وعواطف خود رازنده نگه میداشتم ونمیگذاشتم گرفتاراعتقادات اقای رجوی بشود ومدام باخودم زمزمه میکردم که اگربگذارم عواطفم ازبین برود ازنظرانسانی مرده ونابود شده هستم وهرگزهم نگذاشتم انطورکه اقای رجوی میخواست بشوم با تمام تفاصیل تاثیرات جامعه ای که ادمی دران زندگی میکند واقعیست تاثیرمتقابل یکی ازاصول دیالکتیک است که دربررسی مسایل تکامل باید انرادرنظرگرفت تاثیرات متقابل علی رغم مقاومتها وزمزمه های درون الان وقتی به گذشته وروح وروان واحساس وعواطفم درگذشته نگاه میکنم واقعا حالم ازخودم بهم می خورد که چقدرازانسانیت وروح وروان ادمیت دورشده بودم حال درنظربگیرید کسی که دردام است درچه نقطه ایست ودرپایان حرف اشرف رجوی را یاد اوری میکنم تا مجاهدین خوب هم فهم کنند وهم خوب گزیده شوند بخصوص رهبریش (جهان خبردارنشد که دردرون مجاهدین چه برما گذشت ) کسی حس وفهم نکرد که چطوری شبانه روزی وهرساعت ودقیقه وثانیه له شدیم وازبین رفتیم سسوختیم وساختیم تا شاید ملت خود راازاد ورها کنیم ولی متاسفانه سیاستهای رهبرعقیدتی همه رابباد داد همیشه برای خودم میخوندم

  خرم ازانروزکزاین منزل ویران بروم / راحت جان طلبم وزپی جانان بروم

  بله ازان منزل ویران بیرون امدم  والان درپی جانان که ازادی باشد روانم

  علی شیرزاد : اروپا ۱۷ /۰۱ / ۲۰۱۸

  مطالب مرتبط :

  گفتگوی جواد فیروزمند با محمد حسین سبحانی: مجاهدین خلق در امتداد یک بهمن

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.