• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: سرنگونی صدام و گرفتار شدن مجاهدین

  سرنگونی صدام و گرفتار شدن مجاهدین

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفتم فوریه ۲۰۱۸:… کفتاردرنشست گفت هرکاری کردم صاحبخانه حاضرنشد اجازه دهد ما به سمت ایران حرکت کنیم که بعد ازنشست گزارشی برای مسئولم نوشتم که ما یکسال پیش نوشتیم که این دوکشورهرگزواردجنگ نخواهند شد ولی گوش شنوایی پیدا نشد ودهانها برعلیه ما بازشد این همه قیمت که دادیم برای … 

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

  لینک به منبع

  سرنگونی صدام و گرفتار شدن مجاهدین

  دراین سلسله مقالات میخواهیم نگاهی به اوضاع ازسال ۸۰ ببعد بیاندازیم ونمیدونم چند مقاله میشود وسعی میکنم درخلاصه ترین شکل توضیح بدهم

  سال هشتاد با زدن هشتاد موشک به قرارگاهها ما درعراق شروع شد وکفتارزنده خواربدنبال صدام وراه اندازی جنگ دوید وصدام به دلایلی که قبلا گفتم حاضربه جنگ نشد که کفتاردرنشست گفت هرکاری کردم صاحبخانه حاضرنشد اجازه دهد ما به سمت ایران حرکت کنیم که بعد ازنشست گزارشی برای مسئولم نوشتم که ما یکسال پیش نوشتیم که این دوکشورهرگزواردجنگ نخواهند شد ولی گوش شنوایی پیدا نشد ودهانها برعلیه ما بازشد این همه قیمت که دادیم برای چی بود چه کسی باید جوابگوی ان باشد که بعدا دهها بارسئوال کردیم وجوابی نشنیدیم ویک نفرباشهامت پیدا نکردیم که بگوید این همه قربانی وصرف صدها هزارساعت انرژی کجا رفت درصورتی که ازقبل باهرتحلیلی غلط بودن تحلیل ومسیرواضح وروشن بود

  درسال هشتاد امریکا اقدامات سیاسی رادرمجامع بین المللی برعلیه عراق شروع کرد وازطرف دیگراقدام به اوردن یکی یکی ناوگانهای جنگی به منطقه کرد ازنحوه ورود معلوم بود که قصد حمله وسرنگونی دارد درسال ۸۱امریکا با اتحاد سی کشورعراق را ازهمه طرف محاصره وتمام منطقه راپرازناوگان وهواپیما سلاح کردند دراوایل سال ۸۱بعد ازهفت سال دوباره بخاطرمنافع مردم وسازمان ازتعهدی که برای خودم گذاشته بودم وبه مسئولین سازمان هم ده ها بارگفته بودم وبه جواب درخواستها برای نوشتن گزارش برای کفتارجواب رد داده بودم دوباره تعهد خود رازیرپا گذاشته وبرای مسعود رجوی گزارشی نوشتم واوضاع راشرح داده واینده رانوشته ودوراه حل جلو پای اوگذاشتم که به چند محوران اشاره میکنم

  یک :کارصدام تمام است وسرنگونی او حتمی ست اوحاضراست باامریکا بجنگد ولی همانطورکه قبلا برای شما نوشتم حاضرنبود ونیست که با رژیم بجنگد

  دو:او اشتباه میکند وفکرمیکند که ازاین جنگ پیروزبیرون میایداگه طبق گفته شما درنشست دلش رابه هفت میلیون عراقی خوش کرده کاملا اشتباه است

  سه:به امریکا نباید اعتماد کرد وبه هیچ قانون بین المللی پایبند نیست اینکه ادرس ونقشه قرارگاهها رابه مجامع بین المللی وخود امریکا داده اید باعث نمیشود که امریکا به ما حمله نکند تازمانی که صدام سرنگون نشده باما کاری ندارد ولی اولین روزی که صدام سرنگون شود ما موردبمبارانهای امریکا قرارخواهیم گرفت شک نکنید

  چهار:صدام سرنگون شود دربهترین شرایط عراق پنجاه پنجاه خواهد شد اگرصددرصد ان رارژیم خمینی ازامریکا نگیرد که دراین صورت امان مارابریده وهرروزیک توطئه برعلیه ما راه خواهد انداخت ونخواهد گذاشت ابخوش ازگلوی ما پایین برود وقطعا ماراازعراق اخراج خواهد کرد

  پنج:دلخوش کردن به مجامع بین المللی اشتباه است چون این امریکاست نه مجامع مستقل وبه فکرملتها ومظلومین

  شش:ما دوراه حل داریم یک زودترخارج شدن ازعراق همانطورکه درسرفصل بعد فروغ نوشتم وکارسیاسی کردن درخارجه واگراین راهم قبول ندارید دومین راه حل حمله به ایران درهمان روزهای اولیه جنگ است که امریکا دران زمان به ما حمله نخواهد کرد اگرنرویم راه بسته میشود

  که رجوی امده ودریکی ازنشستهای عمومی جواب بنده رااینطورداد کسی که میگوید عراق پنجاه پنجاه میشود کشک می گوید مزخرفات است جفنگیات میبافد قوانین بین المللی راکسی نمیتواند زیرپا بگذارد امریکا این همه خرج نمیکند که عراق راتحویل رژیم بدهد درثانی عراق اماده جنگ است وعزت ابراهیم خودش بمن گفت اخ مسعود ما هفت میلیون نفررامسلح کردیم وتصمیم داریم جلوی دروازه بغداد پانصد هزارامریکایی بکشیم واگرامریکا به اشرف حمله ویا مارابمباران کند جواب خواهیم داد خواهیم جنگید اگرکسانی میخواهند برون خارجه وترسیدن ویا نمیخواهند بجنگند ندامت نامه نوشته ودرجای امن نگهداری شوند تا جنگ یکسره شود

  می بینید جواب تک تک بندهای نوشته مرا دران نشست داد منهم فقط دردلم خندیدم وگفتم مثل گذشته صبر میکنیم ببینیم حرف کی درست درمیاید که بعد جنگ بمدت دوازده سال جواب حرفهایم راخواستم ودرستی انها رایاد اوری کردم ولی برای نمونه یک ادم باشهامت پیدا نکردم بیاید وبگوید حرف چیست وتودرست گفتی همش باسکوت برگزارشد چون درست بودند واثبات شده بود بلاخره امریکا صدام راسرنگون وما رابمباران وکلی کشته ومجروح ومعلول روی دست کفتارزده خوارگذاشت ما فعلا دربیابونها هستیم( اینکه عراق چرا وارد این جنگ شد ویا تحلیل رجوی ازکجا نشات میگرفت مقاله دیگری را میطلبد که اشاراتی درسلسله مقالات نظم نوین جهانی کردم وفکرمیکنم نیازبه نوشتن نباشد )…..ادامه دارد

  علی شیرزاد:اروپا۲۰۱۸ /۰۲ /۰۶

  مطالب مرتبط :

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.