• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: جنگ و خلع سلاح مجاهدین

  جنگ و خلع سلاح مجاهدین

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و یکم فوریه ۲۰۱۸:… که رجوی خودش گفت ما تمامی اطلاعات قرارگاهها ومحلهای استقراررابه مجامع بین المللی وامریکا دادیم که بدونند واشتباهی بمباران نکنند . یک حرف دیگردربرابرسئوال یک نفردرنشست رجوی داد گفت اگرامریکا به اشرف موشک زد یعنی اعلان جنگ وما جواب میدهیم ودوم اگراگردولت عراق سرنگون شد ما دراینجا حق …

  لینک به منبع

  جنگ و خلع سلاح مجاهدین

  قبل ازهرچیزیاد اوری کنم درمقاله قبلی یکی ازمحورهایی که برای مسعود رجوی نوشتم جمع کردن ما وخلع سلاح بود که فراموش کردم درمقاله قبلی بنویسم دراین جا یاداوری میکنم

  ما به بیابونهای عراق رفتیم ما درقسمت نفت شهرایران بودیم یاداوری کنم که رجوی خودش گفت ما تمامی اطلاعات قرارگاهها ومحلهای استقراررابه مجامع بین المللی وامریکا دادیم که بدونند واشتباهی بمباران نکنند . یک حرف دیگردربرابرسئوال یک نفردرنشست رجوی داد گفت اگرامریکا به اشرف موشک زد یعنی اعلان جنگ وما جواب میدهیم ودوم اگراگردولت عراق سرنگون شد ما دراینجا حق اب وگل داریم وبغداد یکی ازاهداف است یعنی بغداد را تسخیرمیکنیم (این حرفها درهمان نشست هم معلوم بود قمپزدرکردن است وکشکیاتی بیش نبود )جنگ شروع شد وعراق توانست ۲۱روزدوام بیاورد چه داستانها وچه فرارها وچه خیانتهایی ازطرف مقامات عراق بود بگذریم چون برنامه ما بررسی عراق نیست بنده رادیو داشتم واخبارها راگوش میکردم وخبرسرنگونی دولت عراق راتمامی خبرگزاریها مخابره کردند ولی ازطرف سازمان هیچ خبری ندادند وملت رادربی خبری واینکه دولت دربرابرامریکا درحال جنگ است نگه داشتند ازانجایی که قبلا نوشته بودم که بعدسرنگونی نوبت بمباران ماست درانتظاربمباران بودم که همانطورکه قبلا نوشتم دستورنصب پرچم سفید وتسلیم روی وسایل جنگ وغیرجنگی امد وپرچمها نصب شد ولی چندروزبعد بمبارانها توسط امریکا شروع شد وما رابمباران سنگین کردند که خودش داستانهائیست بعد بمباران یک روز درلابلای درختها نشسته بودیم که امریکا جلو ما هلی برد ونیرووتانک پیاده کرد اکیپی که بودیم باهم بحث کردیم که داستان چیست یکی که ازقسمت سیاسی ومدعی بود والان کارش فحش ودشنام به دیگران است گفت امده اند بروند بغداد برای جنگ گفتم بابا دولت عراق دوهفته است سرنگون شده چی میگی اینها امده اند جلو مارابگیرند که به ایران حمله نکنیم وحرف اصلی رابدلیل اینکه نفرات پایین بودند نگفتم بحث تمام شد اورا کناری صدا زدم گفتم تو چگونه سیاسی هستی تحلیل میکنی اینها امده اند ما راجمع اوری وبه اشرف ببرند وبعد هم خلع سلاح درپیشه رگ گردنش شد به اندازه لوله نفت که بگذریم امیدوارم این نوشته رابخونه وازفحش ودشنام وغیرت خروسی دست برداره ازیک طرف بمبارانها وازطرف دیگرحمله وغارت همه چیزتوسط مردم عراق روزگارغریبی بود به شیوخ که شکمهایشون ازپول مجاهدین پرشد وگنده شده بود دستورغارت اموال رادادند وتعدادی راکشتند ازمیزان خرابی وبمبارانها خبرنداشتیم تا اینکه ما با اسکورت امریکایی ها به قرارگاههایمان برگشتیم وسلاحها را جمع ودرمقرسپاه دوم سابق عراق جمع کردند وهمه ما به اشرف منتقل شدیم ودراین مدت ازمیزان بمبارانها خبردارشدیم قرارگاه ما که ساختمان هاش تماما ضد بمب ودرزیرزمین بود همه نابود شده بود نفرات راازاشرف تا مدتها جمع کرده وبرای سرویس زره پوشها میبردند وبه نفرات دلداری داده وزمینه خلع سلاح رادراذهان اماده میکردند بنده برای سرویس وتمیزکردن سلاح ها نمیرفتم یک روزمراصدازده گفتند چرا نمیری گفتم برای چی برم وقتم راصرف وهدربدهم سلاح ها را تمیزوبه امریکایی ها تحویل بدهم هرگزنمیرم قبل ازجنگ نوشته وگفته ام خلع سلاح درپیشه یک روزمراصدا زده وگفتند تو درپیش بقیه گفته ای خلع سلاح میشویم درحال زهروسم پاشی برعلیه سازمان هستی درصورتی که این مسایل راپیش هیچ نفری نمیکردم فقط رسما گزارش مینوشتم گفتم نفراتی که پیش انها گفتم وکسانی که چنین گزارشی نوشتن رابیاورید درجمع ببینیم کجا گفتم دیدند اینطوری گفتم جواب دادند نیازنیست فقط خواستیم بدونی که پیش کسی نباید حرف بزنی یعنی تهدید وبستن زبان منهم گفتم با این شیوه ها بجایی نمیرسید دوروزدیگرکه سلاح ها رابدهید شرمندگی بخاطرهمین برخورد امروزتون براتون خواهد موند درنهایت گفتند که سلاح ها راتحویل بدهید وخلع سلاح شدیم کسی که میگفت سلاح شرافت مجاهد است سلاح راداد یعنی شرافت را فروخت برای حفظ خود حقم داشت چون نابودش میکردند وبرای همیشه ازصحنه حذف میشد که دلیلش خط غلط موندن درعراق رارفت وشرایط بعد ازفروغ رادرک نکرد تسلیم راپذیرفت وزدوبند راباامریکا کرد که هنوزادامه دارد برای اینکه ازبس چپ روی کرد تادرنهایت تماما بدام امریکا افتاد خلع سلاح همان ووارفتن ومردن نیروها همان وفراروجدایی تا هفتصد نفر؛ اگرکمی ازتشکیلات مونده بود بعد خلع سلاح برای همیشه تشکیلات روح وروان راازدست داد بخاطرحرفهای قبلی وعملهای بعدی رهبری وپرچم تسلیم ودادن سلاح انهم به امریکا تشکیلات ازنظرایدئولوژیک ازبین رفت ونتیجه عملهای امروز وفروپاشی راباید درمسایلی که مطرح کردم جستجو کرد لیبرتی والبانی زمینه سرعت ونمود عینی فروپاشی را عیان میکنه نه اینکه البانی باعث فروپاشی ست البانی نقش کاتالیزورداره یعنی پدیده مسیر کمی راطی کرده ودرالبانی پدیده جهش خود راکه جدایی باشد نشان میدهد …ادامه دارد

  علی شیرزاد :اروپا ۲۱/۰۲/۲۰۱۸

  /////////////////////////////

  مطالب مرتبط :

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

   بعد ار چند دقیقه تلویزیون را روشن کردند .(در حالی که همه در ابهام بودند )صحنه تا آنجایی بخاطردارم مسعود ومریم روی سن ایستاده بودند ومریم با آرم سازمان ومسعود با پوشه یا کاغذی در دست وبقیه فرماندهان در یک سالن روی صندلی نشسته بودند .که ناگهان مسعود شروع به خواندن متنی کرد که در دستش بود .موضوع این بود که طوری که سرکرده فرقه خواند از ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.