• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: نتیجه سیاست غلط و کشته شدن نیروها برای هیچ

  نتیجه سیاست غلط و کشته شدن نیروها برای هیچ

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، پنجم مارس ۲۰۱۸:… نوشتیم که مجاهدین رابطه اهل سنت ومخالفین دولت عراق رابا امریکا برقراروپایه های تروریسم رادرعراق بنیان گذاری کردند وما هم مخالفت خود رااعلام کردیم رفت ورفت تا اینکه دولت عراق همانطورکه گفته بودم وارد میدان شد ودرسال ۸۸ به اشرف حمله وتعدادی کشته شدندونیروهای عراقی درمرکزاشرف مستقرشدند درگیری ادامه پیدا کرد …

  رجوی نفرات را در لیبرتی به قصد به کشتن دادنگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

  لینک به منبع

  نتیجه سیاست غلط و کشته شدن نیروها برای هیچ

  این مقالات را میخواهم دراینجا تمام کنم وچند سال پرهیاهورادریک مقاله بنویسم وریزترانرادراینده با تک مقالات خواهم نوشت چون قصد دارم سلسله مقالاتی رادرباره مسایل درونی مجاهدین بنویسم

  نوشتیم که مجاهدین رابطه اهل سنت ومخالفین دولت عراق رابا امریکا برقراروپایه های تروریسم رادرعراق بنیان گذاری کردند وما هم مخالفت خود رااعلام کردیم رفت ورفت تا اینکه دولت عراق همانطورکه گفته بودم وارد میدان شد ودرسال ۸۸ به اشرف حمله وتعدادی کشته شدندونیروهای عراقی درمرکزاشرف مستقرشدنددرگیری ادامه پیدا کرد ودولت عراق حرفش این بود که ازعراق خارج شوید وماهم اجازه نخواهیم داد شما درعراق بمانید حرف مجاهدین هم این بود که خارج نمیشویم که بحثهاش بماند درتک مقالات بهش میپردازیم رسیدیم به سال ۹۱که مجاهدین درطی سالیان شعاربیا بیا داده بودند دولت عراق هم امد وبخدمت رسید وگفت خواسته بودید بیایم امدم اینهم ازنیروی زرهی ونیروی پیاده ازشمال اشرف تا جاده صد راباید تحویل بدهیدبنده چندباربا فرمانده هانم صحبت کرده وگفتم دولت عراق تصمیمش راگرفته وکوتاه نخواهد امد به امریکا تکیه نکنید بارها خیانتش رانشان داده ونمونه ها راگفتم واگرچشم به امضاهای مردم عراق دارید عراق حمله کند یک نفرازما حمایت نخواهد کرد بهتراست برای جلوگیری ازکشتارزیرنظرسازمان ملل وامریکا وکشورهای دیگربادولت عراق این موضوع راحل کنید وان قسمت راتحویل دولت عراق داده وبرای ان خون ندهید تمام اشرف ارزش یک خون راهم ندارد چون درنهایت باید اشرف راول کرده به کشوردیگربرویم برای چی اینقدرروی ان پافشاری میکنید قبول نکردند وانواع حرفها رابما زدند که بگذریم این داستان وکش قوسهاش یک هفته ادامه داشت بلاخره دراخرین شب بنده نگهبان ودرپست بودم وامریکا هم درداخل اشرف زرهی ونیروهاش مستقربودند ومجاهدین هم اماده درگیری که ازطرف فرماندهان درتنور ان دمیده میشد ساعت چهارصبح بود دیدم فرمانده امریکایی امد ودستورعقب نشینی نیروهایش راداد وتمام امریکایی ها اشرف راترک کردند ویک ساعت بعد یعنی ساعت پنج صبح عراق حمله کرد وتعدادی کشته وزخمی شدند بگذریم ازاینکه به فرماندهان گفته بودند صحنه راترک کنند وعقب بکشند ونیروها بدون فرمانده مونده بودند دربرابرگلوله وموشک عراق وارتش عراق جایی راکه میخواست گرفت وقرارشد اشرف راترک وبه لیبرتی برویم درلیبرتی درهمین رابطه با یکی ازفرماندهان که دراشرف صحبتهای بالا راکرده بودم بهم گفت حرف تودرست بود میتوانستیم جلو درگیری وکشتاررا توسط سازمان ملل وسایرین بگیریم جواب دادم متاسفانه هیچ وقت گوش ندادید واین حرفها هم مشگلی راحل وکسی رازنده نمیکند حرف الانم اینه که درلیبرتی موشک باران خواهیم شد برای جلوگیری ازکشتارپیشنهادم اینه که زود ازعراق خارج شویم وگرنه کلی کشته میشویم ودرنهایت هم عراق راباید ول کرده برویم گفت حرف ترا به بالا منتقل میکنم ودیدیم که درالبانی هم موشکها کلی ازنفرات راکشت درصورتی که خیلی راحت میشد جلو انرا گرفت ولی رجوی خواهان ان نبود ومیخواست کشته بدهد تا استفاده سیاسی ان راببرد غافل ازاینکه این استفاده های موقتی دردرازمدت به زیان خودش خواهد شد بی دلیل نیست که اسم اوراکفتارزنده خوارگذاشتم بله او ادمها راقبل ازمرگ با سیاستهایش میخورد چون ازتوی ان کشته بیرون میامد

  نتیجه سیاستهای غلط ودخالت درکشوردیگرکه ازاول هشداران راداده بودیم باعث کشته شدن تعدادی ازنیروهای خودی وجنگ داخلی درعراق وتروریسم ودرنهایت خروج مجاهدین ازعراق شد درصورتی که میتوانست بعد فروغ بیرون بیاید که نیامد درسال۸۳ یک گزارش نوشتم وگفتم ازعراق خارج شوید که نشدند بارها وبارها نفرات مختلف هشدارها رادادند ولی رهبرعقیدتی گوش به کسی نمیداد وخود راامام زمانی که به خدا پاسخ میدهد میدید با تاسف بسیاربرای همه نیروها که چنین رهبری را انتخاب کرده بودند

  علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۰۳ / ۰۴

  مطالب مرتبط :

  نامه اعضای جدا شده به رییس جمهور آلبانی ـ توطئه فرقه مجاهدین علیه آقای احسان بیدی محکوم است

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.