• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: آیا دواسلام متضاد واقعیست ؟؟

  آیا دواسلام متضاد واقعیست ؟؟

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم مارس ۲۰۱۸:… اگرفهم الان راداشتم هرگزمجاهدین راانتخاب نمیکردم ومجاهد نمیشدم متاسفانه سالها با گذرازدریای خون وهفت خوان رستم با هزاران کش وقوس وابتلا ان رافهم کردم وچه دیربه ان رسیدم ودلیل هم یک چیزبیشترنبود که اینقدربه درازا کشید انهم اعتماد بیش ازاندازه به رهبری همین سازمان بود که او ناجوانمردانه اعتمادها راپرپرکرددراینجا میرسیم به تفکرات تا ببینیم اختلاف کجاست … 

  Mojahedin_Khalq_MKO_MEKNCRI_Maryam_Rajavi_cult_AlbaniaTestimony of three Mojahedin: The truth about the MEK (Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Maryam Rajavi cult)

  لینک به منبع

  آیا دواسلام متضاد واقعیست ؟؟

  سوالات زیادی درنوشته های جداشده هاوجود دارد ویا سایرین دارند که چرامجاهدین که یک نیروی انقلابی بودند به اینجا رسیدمیخواهم درسلسله مقالاتی به چرایی ان بپردازم شاید بتونم تاحدودی به این سوال پاسخ بدهم ونوشته ها راهم بسیارساده وخلاصه وقابل فهم برای همه توضیح میدهم وازبکاربردن ایسمها هم بشدت دوری میکنم وادای روشنفکری هم درنمیاورم مثلا نمیگویم توتالیتاریسم میگویم نظامی یا نمیگویم رویزیونیسم میگویم منحرف خیلی ساده

  قبل ازهرچیزیاداوری کنم که بنده نه نویسنده هستم ونه تاریخ نگارونه جامعه وروانشناس درنتیجه نباید انتظارداشت که بررسی درحدی که گفتم باشدهمانطورکه قبلا گفتم هدف این است که بعنوان یک نفرکه بیش ازسه دهه عمرخود رادراین سازمان گذروندم ونزدیک به یکدهه هم درحاشیه مسایل انرادنبال میکردم دیده ها وتجارب خود رادرحد توان وظرفیت فکری مینویسم تا ایندگان وتاریخ نویسان وووو هرکدام دررشته تخصصی خود شاید ازان استفاده ودرسی باشد برای فرزندان این اب وخاک تامثل امثال بنده دراین دامها نیفتند وبتونن ازتجارب ان استفاده وخود راگرفتارهرگروهی بانامهای مختلف نکنند متاسفانه درزمان ما دنیای سایبری وجود نداشت وجامعه ازمسایل سیاسی بیخبرودورازان بود وچند جریان فکری بودند که هرکدام حرف خود راداشتندوبسیارمحدود که تعدادی دانشجودرمحیط دانشگاه که شاید درسراسرایران تعدادشون به دوهزارنفرهم نمیرسید مبارزه سیاسی میکردند حرفه ای وغیرحرفه ای تفکرات اخوندی یا جریانهای فکری مسلمان ومارکسیستها انهم مخفی ؛ درنقطه مقابل با حکومتی روبروبودیم وابسته ودیکتاتورکه هرصدایی راباساواک وکمک سیا خفه کرده بود وجامعه درفقروفلاکت وحاشیه وکپرنشینی وحلبی ابادها روزبروزگسترده ترمیشد رهبران اصلی رااعدام ونیروهای دست چندم درزندانها وجامعه بی اطلاع ازهرچیزوتفکرات ؛ گروهها چند عملیات انجام داده وسروصدایی راه افتاده بود وجامعه هم قدرت فکری وتوان تحلیل واقعیت رانداشت تا به درستی وغلطی انها پی ببردوایران جزیره ثبات لقب گرفته بود وجهان ازان حمایت وشاه ژاندارم منطقه بود درچنین شرایطی یک دفعه دورازانتظارجهان وتحلیلگران سیاستهای جهانی ایران گرگرفت ومردم بخیابونها ریختند وشاه دریکسال سرنگون شد وگروهها شروع به جذب نیروکردند اگرحقیقت رابخواهید وقتی یاد انروزها میافتم وبحثهای خیابونی وسطح فکری روشنفکران خنده ام میگیرد وگریه ازبس نازل بود ولی چه باید کرد همین بودوزمان میخواست وکش وقوس تا جامعه اگاه شود ما هم درغفلت وعدم اگاهی وتوان تشخیص درست وغلطی یک راه وارد راهی شدیم که تابه امروزادامه دارد ودرگیرکش وقوسهای ان هستیم زمان شاه میگفتیم شاه برود ولی چی جایگزین شود کسی به ان فکرنمیکرد وچیزی دردست نبود که بگوییم این بیاید وازانجایی که جامعه مسلمان بود فکرمیکرد اخوند باحاکمیت دینی جامعه امام زمان رویایی ودروغین که درهیچ کجای دنیا تجربه نشده بود رابه ارمغان میاورد وعدل وداد را درسراسرایران میگستراندولی طولی نکشید که تمام ارزووامیالهای مردم بربادفنا رفت وتعدادی درضدیت با اسلام ارزوی خود رادرمارکسیت وتعدادی بازدرمسلمانی دیدند ولی درشاخه دیگریعنی اینکه ازجوروداد امویان به عباسیان پناه بردیم این همان اشتباه تاریخی بنده وامثال بنده است توضیح خواهم داد چرا راه حل انزمان ایران درابومسلم خراسانی نبود راه حل دریعقوب لیث بود چون عباسیان وامویان یک حرف میزدند شکل بیان حرف فرق میکردولی یعقوب کلا حرفش فرق میکرد وحرف ایران رامیزدما این نکته ظریف وریزرافهم نکردیم بنده دراشرف با استفاده ازتاریخ وتجارب این رافهمیدم که ازان سال بارها گزارش نوشته وبا مسئولین صحبت کردم وگفتم اگرفهم الان راداشتم هرگزمجاهدین راانتخاب نمیکردم ومجاهد نمیشدم متاسفانه سالها با گذرازدریای خون وهفت خوان رستم با هزاران کش وقوس وابتلا ان رافهم کردم وچه دیربه ان رسیدم ودلیل هم یک چیزبیشترنبود که اینقدربه درازا کشید انهم اعتماد بیش ازاندازه به رهبری همین سازمان بود که او ناجوانمردانه اعتمادها راپرپرکرددراینجا میرسیم به تفکرات تا ببینیم اختلاف کجاست چون همه چیزازاینجا نشات میگیردخنده داروگریه اورترازما مارکسیست ها بودند کشورهای کمونیستی رادیده بودند وبن بست انها را بازدنبال ان میدویدند معلوم نبود چرا شاید ازنظرفکری خیلی عقب مونده بودند

  خمینی میگوید اسلام رجوی هم میگوید اسلام ؛ ولی اسلام من اسلامیست سرتا پا متضاد اسلام خمینی ست یعنی کلا فرق دارد وضد اسلام خمینیست ؛ کتابی هم هست بنام دواسلام متضاد که صحبتهای رجوی درنشستها راسرجمع وبصورت کتاب دراورده اند هرکس خواست میتونه درسایت مجاهدین انرا بخونه که جدیدا دوباره تبلیغ انرا راه انداخته

  اسلام سه اصل دارد وپنج فرع وروی این هشت مورد سواراست وقتی میگوییم فرق دارد کجا خودش راباید نشان بدهد درهمین اصول وفروع باید ازرجوی سئوال کرد اسلام متضاد تو چیست خمینی میگوید توحید متضاد ان میشود شرک تو به شرک اعتقاد داری ؟ قران ونبوت ومعاد راانکارمیکنی ؟ یا ایه به ایه ان راقبول داری ؟ اختلاف رجوی درمتشابهات است نه دراصول وفروع مثلا میگوید الان دیه شترنیست باید پول باشد نزول نیست باید سود بانکی باشدکه درقران هم متشابهات چند ایه بیشترنیست تو به سنت وعترت پشت پا زدی یا ریزبه ریزقبول داری ؟ همه راقبول دارد توامامت راانکارمیکنی ؟ پس چرا طبل یا حسین میکوبی وبه سروروی خود چنگ میزنی وسینه زنی وعاشوراراه میاندازی چرا قبله تو مکه وقبله دومت بیت المقدس است ؟ وچراامام زمان بازی راه میاندازی ؟ ودنبال جامعه امام زمان رویایی ودروغین هستی ؟ تو روزه ونماز راانکارمیکنی ؟ پس چرا این فرایض رابجا میاوری تو حج را نمیخوای پس چرا به حج میروی وهرسال درروزعید قربان جشن گرفته وفیلم حج رفتنت را برای نیروها نشان میدهی حاج مسعود ؟ می بینید تا بن استخون به اصول وفروع اعتقاد دارد همان اصول وفروعی که نتیجه اش شده ایران کنونی ونابودی ایران وایرانی ودردرون مجاهدین هم شده زندان وشکنجه وقتلهای مشکوک وتحقیروتوهین وتف انداختن به صورت نیرووکتک زدن درنشستها وراه اندازی چماقداری وایجاد رعب ووحشت وناامنی برای نیروها درحدی که بنده برای دفاع ازخود همیشه یک کاتربزرگ وسلاح سرد باخود حمل ودرجیبم داشتم تا اگرخواستند اسیبی وارد کنند ومرا شبی به جایی برده وخواستند بکشند بتونم ازخود دفاع وخود رازنده نگه دارم وبهشونم چه باگزارش وچه شفاهی بارها گفته بودم کسی نزدیک من بشود شاهرگش راباکاترقطع خواهم کرد بله اسلام متضاد درعمل هم همان اسلام خمینیست وعملکردها هم همان است حال میرسیم به اینکه شیوه ها چیست وچگونه پیاده میکرد وچرا که ازهمین اسلام واعتقادات نشات میگرفت ……ادامه دارد

  ————————-

   

  مطالب مرتبط :

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.