• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: تغییر وزارت خارجه امریکا بمعنای چیست ؟

  تغییر وزارت خارجه امریکا بمعنای چیست ؟

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۸:… یعنی میخواهد قیمت راهم خودش نپرداخته وازجیب گروههای جدایی طلب وتروریستها بپردازد پول وسلاح ازامریکا وخون ازانها ؛ درهمین راستا انکه با دمش گردو میشکند ومدال ایران ازاد رابه جولیانی میدهد وانتخاب پمپئو وبولتون راجشن میگیرد مجاهدین وطرفداران شاه هستند که درمزدوری وخیانت به ملت حد ومرزی را نمیشناسند وتمام ارزوی وامیال خودرا درامریکا دنبال میکنند واین وسط … 

  فبرستان موقت مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در تیرانا آلبانیAlbanian media fooled by MEK ‘misdirection’ (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, MKO, NCRI …)

  لینک به منبع

  تغییر وزارت خارجه امریکا بمعنای چیست ؟

  تیلرسون وزیرخارجه امریکا درمیان نئوکانهای امریکا فرد میانه رویی بود که ترامپ نتوانست ان راتحمل کند وپمپئو راجایگزین ان کرد یعنی بسمت جنگ ودرگیری تمایل بیشتری پیدا کرد از روز اول انتخاب ترامپ ان را درراستای جنگ با ایران قلمداد کردیم وگفتیم که بهم زدن برجام همین معنی رامیدهد وامریکا دنبال حفظ ابرقدرتی خود است که درخاورمیانه درحال ازدست دادن ان است دریکسال گذشته همین مسیرادامه پیدا کرده وامریکا کلی ازهیبت خود راازدست داده وبدنبال حفظ ان است ،ازهربهانه ای استفاده میکند تا بتواند ان را درهمین حدی که هست نگه دارد وگفتیم که نمیتواند انرا حفظ کند مگراینکه دست به جنگ دیگری درخاورمیانه زده ودوباره درمنطقه قدرت مندترظاهرشود درجواب سایت افتابه داران نوشتیم که درباره دفاع سازمان مجاهدین ازاین تغییرخواهم نوشت که امدن پمپئو به چه معناست وانموقع نمیدونستیم که مشاورامنیت ملی هم عوض خواهد شد دوروز پیش جان بولتون جنگ طلب ویکی ازبوجود اورندگان جنگ عراق ودشمن سرسخت ملت ایران هم بعنوان مشاورامنیت ملی انتخاب وترامپ کابینه اش را یکدست ترکرد که خود بیانگرامادگی او برای ورود بجنگ است ازطرف دیگراین سئوال وجود دارد که چرا ترامپ که کره شمالی راتهدید به بمباران هسته ای میکرد یکدفعه قبول کرد با رهبران دیدارکند یک دلیل بیشترندارد میخواهد قبل ازورود به جنگ باایران مشگل کره راحل ویا خنثی نگه دارد تامجبورنباشد دردوجبهه واردجنگ سیاسی ویا نظامی شود اگه دقت کرده باشید به عربستان فشاروارد کرده که جنگ یمن را تمام کند چون معتقد است که انرژی وامکانات کشورهای عربی را ازبین برده وبنفع حاکمیت دینی تمام میشود ومیخواهد انرژی انها راصرف ایران کند واین جنگ ممکن است الزاما حمله مستقیم امریکا نباشدوبصورت نیابتی عمل کند اگه دیده باشید وارد سوریه شده ودرعراق درحال ایجاد پایگاههای متعدد است هدفش بستن مرزسوریه وعراق وجلوگیری ازنفوذ ایران است گرچه بنده با ورود ایران به منطقه مخالف بوده وهستم ولی این بستن وحرکتها یعنی تنگ کردن حلقه محاصره ؛ و ورود به ایران است جدیدا دریکی ازروزنامه های امریکا نوشته جان بولتون گفته ما باید درایران جنگهای نیابتی وقومی راه اندازی کرده وتوسط انها ایران رادرکنترل خود بگیریم . یعنی میخواهد قیمت راهم خودش نپرداخته وازجیب گروههای جدایی طلب وتروریستها بپردازد پول وسلاح ازامریکا وخون ازانها ؛ درهمین راستا انکه با دمش گردو میشکند ومدال ایران ازاد رابه جولیانی میدهد وانتخاب پمپئو وبولتون راجشن میگیرد مجاهدین وطرفداران شاه هستند که درمزدوری وخیانت به ملت حد ومرزی را نمیشناسند وتمام ارزوی وامیال خودرا درامریکا دنبال میکنند واین وسط ملت ایران مونده با حاکمیت دینی وضد ایران وایرانی وگروه های مخالف همانند خودش که قیمت رافقط وفقط ملت ایران باید بپردازد وکما اینکه درجریان هسته ای وتحریم دیدیم که هرسه برعلیه ملت ایران قدم برداشته وبا تشویق امریکا به تحریم به ملت ایران گرسنگی میدهند وهزاران بلای اجتماعی برامده از فقروبیکاری حاصل ازتحریم را بخورد ملت ایران داده اند ومیروند تاکشوررا کاملا به نابودی بکشانند این جانب دراینجا اعلام میکنم هرگونه حمله نظامی مستقیم به ایران ویا فرستادن عوامل برای ایجاد جنگهای قومی ونیابتی درایران مسئول اول واخران متوجه همین سه گروه است ودراین میان سازمان مجاهدین نقش اصلی رادارد وباید پاسخ ویرانی مملکت توسط تروریسم وجنگهای قومی و خونهای بزمین ریخته شده دراینده رابدهد حاکمیت دینی با سرنگونی قیمت راخواهد داد ولی بقیه باید پاسخ رابه ملت ایران وتاریخ بدهند وازملت ایران هم میخواهم هرگزاجازه ندهند که درگیری های قومی ونژادی وزبانی درایران شکل بگیرد وقومها مسولیت سنگینی رادراین مقطع حساس کشوربعهده دارند وباید که به وظیفه ایرانی بودن خود عمل ووارد جنگهای قومی نشوند ما همه قبل ازاینکه قوم باشیم ایرانی هستیم وعرق ملی ایجاب میکند که ازاین مسایل دوری کرده وراه حل قیام مسالمت امیزوسراسری رادرپیش بگیرید نجات همه شما ازهرنظردرگرو همین عمل است ولاغیرمشکلات ایران داخلی ست وراه حل انهم درداخل وتوسط شماست راه حل خارجی غیرازویرانی ونابودی مملکت هیچ چیزدیگری عاید مملکت وشما نمیکند به این شعارهای پرطمطراق وبیگانه توجه نکنید وانها رادوربریزید بله شادی سایت افتابه داران وسازمان مجاهدین وبچه شاهی ها برای این انتخابها نتیجه اش ویرانی ونابودی ایران وایرانیست گرچه الان هم نابود شده است ولی بدترخواهد شد

  علی شیرزاد:اروپا ۲۰۱۸ / ۰۳ /

  مطالب مرتبط :

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.